Træskibslauget – arkiv

Vild med Vand
Den 25. maj 2019 kl. 12-16

 

Endnu en gang åbner Lemvig Havn og en række aktører op for en fantastisk dag for alle, som bare er vilde med vand. Der vil være et væld af aktiviteter på hele Lemvig Havn, som tilsammen vil bidrage til den rigtige maritime stemning.

Lemvig Træskibslaug og Produktionsskolen samarbejder i år om en række aktiviteter på Vesthavnen, hvor vi fra Træskibslauget kan præsentere følgende:

– Åbent skib på de fleste af laugets skibe
– standerhejsning og flag på laugets standermast kl. 12.30
– forskellige musikalske indslag med blandt andet Shantykoret
– demonstration af et par gamle skibsmotorer på kajen fra samlingen i Thyborøn
– klubhuset (Havnens Hus) vil være åbent, hvor der er mulighed for at se udstillingen om Lemvig Havns historie
– træskibslauget inviterer andre træskibe fra området
– Colin Archer Lauget holder åbent skib.

Om aftenen er der fællesspisning for inviterede gæster og Træskibslaugets medlemmer. Lauget tænder op i grillen og sørger for brød og salat. Husk tilmelding til Johny.

Produktionsskolen har i forbindelse med deres sommermarked boder og et telt med aktiviteter for alle aldre på Vesthavnen.
Det betyder, at der vil være mulighed for at købe hjemmelavet frokost, kaffe og kager.
Træskibslauget sælger kolde drikke.
Vi håber, at så mange som muligt ser dette arrangement som en mulighed for at få set Lemvig og få dyrket sin indre vandhund.

Alle maritime aktører vil bidrage med aktiviteter, som vil blive præsenteret i et fælles program for Vild Med Vand dagen.

 

 

Medlemsarrangement –  DATO ÆNDRING

Besøg på Strandingsmuseet Thorsminde 18. marts kl. 19.00

Vi mødes ved Havnens hus, Lemvig, kl. 18.15, hvor vi fordeler os i bilerne.

 

 

 

 

 

Strandingsmuseum St. George fortæller om de utallige skibe, der gennem tiden er strandet på den farlige jyske vestkyst og om, hvordan kystbefolkningen har håndteret de voldsomme begivenheder og mødet med søfolk fra hele verden.
Kernen i museet er den dramatiske beretning om en af verdenshistoriens største strandinger, der fandt sted i 1811, hvor de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence strandede ud for Thorsminde og næsten 1400 mennesker omkom.
Strandingsmuseum St. George åbnede første gang i 1992 og genåbnede efter en totalrenovering som et helt nyt museum i 2017.

 • Der bliver rundvisning ved museumsdirektør Ingeborg Svennevig
 • Museet serverer kaffe, lauget medbringer kage
 • Pris pr. person 70 kr.
 • Ingen tilmelding, mød frisk op

 

 

 

Program for Fjordens Dag
lørdag d. 2. februar 2019

Program:
10.00 Velkomst, Sang, Morgenkaffe i NFK´s klublokaler i Havnevej 6
10.30 Foredrag ved Poul Præstgaard om Nordlands Færingen
11.15 Besigtigelse af Nordlands Færingen
11.30 Rundvisning i NFK
12.00 Middag: Menuen er gule ærter
13.00 Historien om Den Sorte Svane – Forfatteren Knud Sønderby gamle båd fra Visby Thy
13.30 Fjorden Rundt
15.00 Tak for i dag

OBS. Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).
Pris kr. 100,-
Tilmelding:www.nordvestjyskfjordkultur.dk eller på opslag i klublokalet, eller mail til asger.brodersen@skolekom.dk
Senest tirsdag den 22. januar 2019

 

 

 

 

 

 

ÆNDRING AF MØDESTED

Colin Archer Laug og Lemvig Træskibslaug inviterer interesserede til foredrag

Fra dæksdreng på skonnert til kaptajn på mega containerskibe

Onsdag den 9. januar 2019, kl. 19.30  – arrangementet er flyttet til Produktionsskolen, Havnen 72, Lemvig

 

 

 

 

 

 

Et foredrag om et helt liv på et Mærsk containerskib.
Pensioneret kaptajn Søren Arthur Jensen vil fortælle om sit liv som sømand og hvordan man driver og håndterer et af A.P.Møllers store containerskibe. Der vil være lejlighed til spørgsmål til Søren.

Der er mulighed for af købe vand / øl, kaffe og kage.
Mød op i god tid, der er fri entre og ingen tilmelding.

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement for laugets medlemmer og ledsager

Fiskebuffet – Fredag den 16. november kl. 18.30

Fiskekok og kogebogsforfatter Niels Jacobsen laver fiskebuffet for Træskibslaugets medlemmer med ledsager.

Max. 36 deltagere, først til mølle.
Pris 150 kr. pr. person.
Drikkevarer kan købes til laugets medlemspriser.
Bindende tilmelding senest 12. november til Johnny Rokkjær, j.rok@mvbmail.dk eller 2942 8714

 

 

 

10.-15. september 2018

Turen begynder i Løgstør og går til Thisted, Struer, Nykøbing M, Fur og slutter i Skive.
Se programmet her

 

Krabbefestival i Lemvig
14.-15. september 2018

Kom og smag på krabber og andre skaldyr, og andre lækkerier fra egnen, som lokale producenter viser frem på havnen i Lemvig

 

 

Kapsejladsen – ”Venø Rundt”
Lørdag den 9. juni 2018 

Nordvestjysk Fjordkultur inviterer til Vestjyske Skibs Dage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af smakke-joller, Limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen ”Venø Rundt”. Også i år inviterer vi trækølbåde med. I anledning af arrangementet Havnens Dag – Vild med Vand henlægges sejladsen i år til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn. Større TS-skibe er velkommen til at deltage som følgebåde i sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen

Læs programmet Indbydelse Venø Rundt 2018

Tilmeldingsfristen er den 28. maj 2018 – se programmet.

 

Vild med Vand

Lørdag den 26. maj 2018, kl. 11-15

Endnu en gang åbner Lemvig Havn og alle dens aktører op for en fantastisk dag for alle dem, som bare er vilde med vand. Der vil være et væld af aktiviteter på hele Lemvig Havn, som tilsammen vil bidrage til den rigtige maritime stemning.

 


Træskibslauget
vil ved dette års arrangement præsentere følgende aktiviteter:

 • Der vil være åbent skib på de af laugets skibe, som er i havnen
 • ”Anni Thrysøe” og Colin Archer lauget holder åbent skib
 • Der vil være demonstration af et par gamle skibsmotorer på kajen fra samlingen i Thyborøn
 • Der vil være forskellige musikalske indslag med blandt andet Shantykoret
 • Der vil være åbent i klubhuset, hvor der er mulighed for at se udstillingen om Lemvig Havns historie
 • Der vil blive hejst stander og flag på Laugets nye standermast kl. 12
 • Træskibslauget inviterer sjægter og smakkejoller fra området, med præsentationssejlads kl. 13
 • Om aftenen er der fællesspisning for inviterede, overnattende gæster og Træskibslaugets medlemmer.

Produktionsskolen har i år valgt at gå med i “Vild med Vand”-arrangementet i samarbejde med Træskibslauget.
Produktionsskolen har boder og et telt med aktiviteter for alle aldre på Vesthavnen. Det betyder, at der vil være mulighed for at købe hjemmelavet frokost og kolde drikke. Der vil også være mulighed for at købe kaffe/te og kage i “Huset på havnen” (Træskibslaugets klubhus).

Vi håber på, at så mange som muligt ser dette arrangement som en mulighed for at få set Lemvig og få dyrket sin indre vandhund. Alle maritime aktører vil bidrage med aktiviteter, som senere vil blive præsenteret i et fælles program for “Vild med Vand”-dagen.

Velmødt og vi ses 🙂

 

TS Pinsestævne 2018
17.-20. maj i Helsingør

Helt sikkert er besøg værd med eller uden fartøj, kig forbi til historiske træskibsdage i smukke Helsingør.

Se programmet på TS hjemmeside

 

Spændende foredrag med

Geodatastyrelsen

Tirsdag den 3. april 2018 kl. 18.30, Havnens hus

 

Fra Nørresundby kigger Jes Carstens og Peter L. Sørensen forbi og give os indsigt i deres arbejde samt søkortverdenen, og hvad der ligger bag.  De 2 herrer er klar til at besvare spørgsmål undervejs og dykke dybere ned i et emne undervejs, hvis der skulle være behov for det.
Et foredrag på 2 x 1 time og en pause

, hvor der er mulighed for at købe kaffe/øl/vand.

Trods det relative tidlige starttidspunkt håber vi, at mange møder op.
Det er et medlemsarrangement og adgangen er gratis.

Vi ses.

 

Lemvig Træskibslaug –  Generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne:

Forslag til behandling under punkt 4 skal ifølge vedtægterne skriftligt sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle aktiviteter skal berettes i et særskilt afsnit)
 1. Regnskabet forelægges til godkendelse
 2. Indkomne forslag
 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter
 3. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 4. Eventuelt

Ifølge vedtægterne er betingelsen for adgang og stemmeret til generalforsamlingen, at man har betalt kontingent det pågældende år.

Kontingenten indbetales via netbank til NORDEA 9589- 4 379 425 157.
Bankens nedlæggelse af kontantkassebetjening har indflydelse på kassererens håndtering af kontanter, derfor skal kontingenten indbetales via netbank.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Nordvestjysk Fjordkultur byder velkommen til et inspirerende TS-medlemsmøde

Lørdag den 3. marts – Søndag den 4. marts 2018

Kom med om bord i både Nordvestjysk Fjordkultur og på Marilyn Anne i den første weekend i marts, hvor TS traditionen tro inviterer til medlemsmøde.

Fjordkulturen i Struer har siden 2010 haft fuld kraft frem, skubbet og båret af en stærk gruppe af frivillige med store visioner. Under overskriften Indlevelse og oplevelser, har Nordvestjysk Fjordkultur italesat, forhandlet, vist og skabt et maritimt miljø i Struer havn, der også har gjort indtryk på byen.

Struer er også hjemhavn for den smukke 3-mastede skonnert MARILYN ANNE. Skibet har siden 1985 fungeret som alternativ skole til elever fra 9. – 10. klasse, der har brug for en anden skoleform, end den folkeskolen byder på.

Nordvestjysk Fjordkultur lægger hus til og har i samarbejde med TS udarbejdet et inspirerende program.
Her kan du se hele programmet for de 2 dage.

Tilmelding senest den 23. februar 2018. For de, der ønsker overnatning på Struer Vandrehjem, skal dette bookes senest den 8. februar 2018

Kontaktpersoner og arrangører:  Asger Brodersen, Formand for Nordvestjysk Fjordkultur og TS lokalmand. Henning Thøgersen, TS Bestyrelsen.

 

 

 

Foredrag tirsdag den 27. februar kl. 19.30 i Havnens Hus

”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860- 1960”

med historiker og dr. phil Esben Graugaard

Et foredrag om familien Villemoes fra Vejrum senere Skærum Mølle og Lemvig.

Entre 50 kr.

Et arrangement i samarbejde mellem
Folkeuniversitetet Lemvig, Lemvig Museum og Lemvig Træskibslaug

 

 

Fjordens Dag 2018

Nordvestjysk Fjordkultur inviterer laugets medlemmer til Fjordens Dag lørdag den 3. februar 2018.

Program
9.00 Velkomst og morgenkaffe i NFK´s klublokaler i Havnevej 6, Struer
9.30 Foredrag om Fjordkulturens skibe ved Skibsbygger Ole Olsen
10.00 Glat kaffe
10.15 Fortælling om Marylin Annes historie ved forhenværende matros på MA – Ib Frøstrup
11.30 Middag: Menuen er gule ærter
12.30 Besøg hos Marylin Anne
13.30 Foredrag om U-båden UC-30´s sidste rejse ved tidligere chefredaktør Knud Jakobsen
14.30 Information – hvad sker der fjorden rundt?
15.30 Tak for i dag

Pris kr. 100,-
Tilmelding senest den 23. januar 2018 – på www.nordvestjyskfjordkultur.dk  eller på opslag i klublokalet eller mail til Anders Røjbæk på: anro@altiboxmail.dk

OBS. Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).

 

 

 

Godt Nytår

-til alle medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere

Også i 2017 har vi oplevet en lille nettotilgang af nye medlemmer særlig i årets sidste halvdel, så velkommen til de nye medlemmer.

Ved årsskiftet 16-17 var vores nye huse næsten færdige, men indretningen af vores fælles værksted har været undervejs i årets løb, til sidst med indkøb af værktøj og maskiner fra en bevilling fra FLAG. Alle medlemmer kan bruge værkstedet, når de har købt en nøgle til 200kr., der dækker et års udgifter til strøm og vedligeholdelse af værkstedet. (se venligst hjemmesiden om brugen af værkstedet og HAVNENS Hus).

I forbindelse med køb af grej til værkstedet, har vi arbejdet videre med en indkøbsordning for laugets medlemmer, så man gennem laugets CVR.nr. og mod fremvisning af gyldigt medlemskort kan opnå rabatter i forskellige forretninger, ved køb af skibsrelaterede varer. Ordningen er under udvikling, så følg gerne med på hjemmesiden.

Af større begivenheder i 2017 for træskibssejlere, kan nævnes TS Pinsestævne i Hobro og Limfjorden Rundt, hvor vi fra Lemvig var godt repræsenterede. Det medførte desværre, at vi ikke kunne deltage i de to arrangementer i vores egen havn, da man havde valgt at placere Vild med Vand i forbindelse med sejladsen til Pinsestævnet og Krabbefestivalen i uge 37 midt i Limfjorden Rundt.

Det bliver anderledes med Vild med Vand i 2018, som bliver den 26. maj, hvor vi i samarbejde med Produktionsskolen vil gå aktivt ind i arrangementet.

Krabbefestivalen bliver igen i 2018 samtidig med Limfjorden Rundt, så her må vi igen melde fra.

Vi har flere arrangementer på vej i det nye år, fastlagt er et foredrag med historiker og dr. phil Esben Graugaard, der for nyligt har udgivet bogen  ”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860- 1960.” om familien Villemoes fra Vejrum senere Skærum Mølle og Lemvig. Foredraget er tirsdag den 27. februar kl. 19.30, og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Lemvig.

Se i øvrigt hjemmesiden om programmer og tidspunkter for arrangementerne, bl.a. generalforsamlingen.
Vi håber på interesse og opbakning fra medlemmerne.

Mange tak for året der er gået.

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

TS Medlemsmøde i region Vestjylland

Sted: 
Hvide Sande Shipyard, Beddingsvej 2.
Kantinen (øst for den store hal)

Dato og tidspunkt: 
Torsdag den 26. oktober kl. 15:30 – 21:00

Tilmeld dig medlemsmødet her:

 

Program:
Kl. 15.30: Kaffe og kage.

Kl. 16.00: Fagligt indhold: Oplæg ved Olav Martinsen og Jesper Vejlgård: Træbådes vedligeholdelse, både de helt traditionelle metoder og de lidt nyere.

Rundvisning på værftet, hvor FULTON til den tid vil være inde i hallen.

Kl.17.30: TS emne: Kulturpolitisk Program og fælles indkøbsordninger (erfaringer fra lokalområder). Preben Glud og Henning Thøgersen.

Kl. 18.30: Stjerneskud.

Kl. 19.15: Vandet rundt og udpegning af 3 lokalfolk.

Kl. 21.00: Slut.

Pris 100 kr. For alle, medlemmer og ikke medlemmer. Betales til Thomas Lauget på dagen.

Tilmelding på TS- hjemmesiden, senest den 22. okt.

Nuværende lokalfolk for region Vestjylland:
Olav Martinsen, Claus Høgsberg Toft, Malene Knudsen og Asger Brodersen

Kontaktperson for mødet: Claus HøgsbergToft

Læs mere på TS hjemmeside – og hold øje med eventuelle ændringer af programmet her

 

 

Kulturnat Lemvig – var godt besøgt

Musik og sang fra sejlskibenes tid

Det blev en glad og hyggelig aften i musikkens og sangens tegn, da lauget slog dørene op til kulturnat arrangementet den 17. oktober kl. 19.30. Allerede fra start var der fuldt hus, hvor Shanty koret leverede glade og muntre viser accompagneret af harmonika og guitar. Sømandsviserne blev introduceret med muntre (røver)historier og glimt i øjet, – og de fremmødte faldt i med nynneri og sang, og kvitterede med applaus.

Vægterne kiggede også forbi, og langs kajkant ved “Huset”, havde skibene tændt lys på dæk.
Lauget siger mange tak til alle fremmødte for opbakning og bidrag til en dejlig aften.

 

 

Standerhejsning

Indvielse af ”Huse på havnen”

Grillhygge

Fredag den 18. august var laugets stander klar til hejsning og ankeret var på plads. Det blev markeret sammen med færdiggørelsen af projektet ”Huse på Havnen” , hvor lauget’s værksted blev vist frem.
Laugets formand Henning Thøgersen gav et par ord med på vejen og Shanty koret bidrog i festligheden med et par numre fra deres repertoire. Det var et vellykket arrangement med god opbakning, god stemning, – og vejret var med os. Dagen blev sluttet af med grill hygge.

 

 

 TS’s pinsestævne 2017 er i Hobro

Pinsestævnet er veloverstået og fyldt med gode oplevelser.

Læs mere på TS’s hjemmeside

 

 

Træskibselskere i Lemvig og omegn

var inviteret til en hyggelig eftermiddag i “Havnens Hus” med musik og sang i anledning af 40 års jubilæum for Sjægten “Makrellen”.
“Makrellen” er bygget på Lemvig Bådebyggeri efter gamle tegninger, og søsat i Lemvig Havn 17. maj 1977.
I mange år har den sejlet på Isefjorden, men i dagens anledning var den på besøg i Lemvig for at fejre sin 40 års fødselsdag, transporteret til Lemvig af dens nuværende ejer.
Det blev en hyggelig eftermiddag med god stemning og mange besøgende, og hvor der var mulighed for at købe fadøl, sodavand og fiskefrikadeller.

 

 

 

Generalforsamlingen – Lemvig Træskibslaug

Onsdag den 22. marts 2017, kl. 19.30 

Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling under punkt 4 skal ifølge vedtægterne skriftligt sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle aktiviteter skal berettes i et særskilt afsnit)
 3. Regnskabet forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ifølge vedtægterne er betingelsen for adgang og stemmeret til generalforsamlingen, at man har betalt kontingent det pågældende år.

Kontingentet bedes indbetalt via netbank til NORDEA 9589- 4 379 425 157. Der kan også betales kontant til kasserer Johnny Rokkjær umiddelbart inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kursus i brug af VHF radio

Start tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00-21.30
Underviser Svend Erik Pedersen. Mødested ”Huset” på Havnen

Hvis man har VHF ombord er et SRC-certifikat lovpligt (Short Range Certifikat).
Der er kursusstart den 31. januar 2017 kl. 19.00. Herefter hver tirsdag indtil eksamen en gang i marts og som aflægges på Fiskeriskolen i Thyborøn. Kursuspris og indkøb af materialer aftales med Svend Erik den første aften.
Tilmelding ikke nødvendig. Du møder blot op den første undervisningsgang.

For at betjene en VHF radio er det et lovkrav, at du har et radiocertifikat – som lystsejler et SRC certifikat og som erhvervsbruger et ROC certifikatPå et SRC kursus lærer du alt om de grundlæggende principper, når det gælder radio. Du lærer om opkaldsprocedurer, kanalvalg, nødkommunikation, samt om alternative alarmeringskilder som Sart og Epirb. Ligeledes lærer du om Navtex systemet og bådens strøm. Du lærer om VHF kommunikation, samt om DSC systemet, som er nutidens opkaldssystem i VHF regi. Ikke mindst når det gælder sikkerhed er DSC en vigtig del af bådens udstyr. Et SRC kursus drejer sig om teoretisk viden, hvor du bliver dus med systemets muligheder, samt med reglerne for kommunikation til søs. Et SRC kursus indeholder ikke praktisk anvendelse af udstyret, men gør dig fortrolig med den teoretiske brug af din radio.

Bestyrelsen

 

 

Glimt af Lemvigs søfartshistorie

Onsdag den 25. januar 2017 var der inviteret til medlemsarrangement for lauget og Colin Ancher lauget, med foredrag af Benny Boysen, forfatter og tidligere museumsinspektør i Struer. Udgangspunktet var hans nye bog ”Paketten og rederiet – søfartshistorie fra Lemvig”, der blandt andet indeholder historien om skibet ”Mathilte”, der har givet navn til Mathiltes kaj i Lemvig, og om nogle af de små lokale rederier fra de mindre købstadshavne.

Det var et fint arrangement til trods for de meget få fremmødte.

 

 

 

Østhavnen – Lemvig

Læs mere om projektet her
Første spadstik på projektet blev taget den 25. oktober 2017, hvor Shanty koret deltog i festlighederne.

 

 

 

Godt Nytår

til alle medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere

2016 blev det første år, hvor vi rigtigt kunne nyde de gode forhold i den nye havn. Det blev først fastslået på vores store Havnekonference i februar, og dernæst markeret ved Havnens dag d. 29. maj, hvor vi i samarbejde med de øvrige foreninger omkring havnen, havde en række velbesøgte aktiviteter.

Efter flere ansøgninger og forhandlinger fik vi endelig i efteråret lov til at bygge en række skure på kajen syd for klubhuset, og med den efterhånden velkendte kampånd i foreningen, har en lille hård kerne af medlemmer nu lavet huset færdigt, så det fremstår som et smukt og nyttigt element på kajen.

Vi har i 2016 haft en lille fremgang i medlemstallet, og der er kommet et par fine skibe til under TS. ordningen.

Allerede først i det nye år lægger vi d. 25. januar ud med et foredrag med forfatter og kulturhistoriker Benny Boysen om søfarten fra Lemvig og andre Limfjordsbyer, og d. 4. februar laver vi sammen med Produktionsskolen ”Fjordens Dag” for Nordvestjysk Fjordkultur.

Og endelig har vi generalforsamling d. 21. februar. Se i øvrigt hjemmesiden om programmer og tidspunkter for arrangementerne, der kommer flere til i løbet af året, og vi håber på interesse og opbakning fra medlemmerne.

Mange tak for året, der er gået.

Træskibslaugets bestyrelse

 

Godt nytår

til alle medlemmer , laugets venner og samarbejdspartnere.

2015 blev et år lidt ud over det sædvanlige, hvor bl.a. den nye havnedel blev indviet. Et længe ventet øjeblik for mange interessenter og aktører, og som har fyldt en del i laugets bevidsthed. Nogle har fulgt det på tæt hold og andre på distancen.

2015 blev også det år, hvor vi skulle bevise, at vi i samarbejde med Lemvig kommune og Lemvig Roklub var en værdig vært for afvikling af Træskibssammenslutningens årlige pinsestævne.

Det må betegnes som et absolut højdepunkt i vores historie.

Et fantastisk samarbejde og teamspirit er kendetegnede for al planlægning, forberedelse og afvikling af stævnet, – det blev endnu engang bevist, at står man sammen, kan mange klare meget. Det skinnede også igennem på tilbagemeldingerne på stævnet.

Mange tak for året, der er gået.

Træskibslaugets bestyrelse

KulturNat Lemvig 2015

Fuldt hus på kulturnatten den 13. oktober

De mange besøgende havde en festlig aften.
Aftenen igennem var der forskellig optræden med både danske og engelske sømandssange. Shantykoret med Michael Johnsen som forsanger og Søren Christensen på harmonika fik mange af de glade gæster til at synge med på omkvædene.
Der var aftenen igennem fuldt hus i det hyggelige lokale på Vesthavnen.

kultur 15a

Limfjorden Rundt 2015

med deltagelse af fartøjerne ”Viktoria” og ”Gefion”

Limfjorden Rundt er Nordens største sejlads for træskibe og i år deltog 54 sejlskibe og 5 følgebåde.

De første dage lagde ud med næsten vindstille og flot solskinsvejr, der lokkede mange besøgende til havnene.

Senere på ugen kom der mere vind til sejlene, og sejladserne mod Nykøbing Mors og Fur blev en fantastisk opvisning med alle sejl sat.

Et stort antal frivillige sørgede godt for besætningerne i de forskellige havne, og endnu engang kan sejladsen Limfjorden Rundt betegnes som en god oplevelse både for skibsbesætningerne og de mange tilskuere.

IMG_1027           IMG_1059

Sensommerhygge

Næsten som en slags markering af overgangen fra sensommer til efterår, blev der afholdt medlemsgrillaften lørdag den 5. september ved “huset”
Det blev en hyggelig aften for de fremmødte med sang og musik af Søren Christensen fra laugets shantykor.

På jordomsejlingstur
med Hans Kokholm, Nykøbing M

H Kokholmfeb15

 

 

 

 

Lauget arrangerede i februar et foredrag med Hans Kokholm fra Nykøbing M, – et arrangement, der skulle være med til at bringe tankerne hen på den kommende sæson.

Med adskillige verdenskort og søkort hængt op samt medbragte effekter fra jordomsejlingen , så var rammerne sat for de mange fremmødte tilhører og aftenens emne.

Hans har sejlet mange steder i verdenen og helt specifikt var aftenens foredrag koncentreret om en del af jordomsejlingen, der begyndte i juni måned i 2001 og som skulle have taget 3 år, men endte med 4 år, inden han igen stod på havnen i Nykøbing Mors.

”Joy” tilbagelagde en tur på 2½ gang rundt om jorden med 2 mand ombord mere eller mindre på hele turen. 20 forskellige gaster under turen, hvoraf 7 af dem tog i mod ham, da han returnerede til Nykøbing M. Hvor utroligt det end lyder, så havde han kun et uheld, som var en flænge i forsejlet, da der kom en sø indover fordæk.

Hans’ personlighed og evne til at formidle formåede at gøre en drøm om en jordomsejling tilgængeligt for enhver og samtidig gav forståelsen for at forberedelse og respekt for opgaven forude er nødvendigt, hvor det drejer sig om at tænke situationer igennem og være klædt på til at løse en situation langt fra land.

Han øste ud af sin fartøjsfaglige og maritim tekniske viden og erfaring, krydret med en portion tips og tricks.

Ingen kunne være i tvivl om at vi havde besøg af en erfaren herre.

Med billeder og kort materiale tog Hans os med på eventyr og helt specifikt på turen fra Palmerstone til New Zealand, der bl.a. bød på unikke smukke oplevelser og møder med lokal befolkningen og natur. Bl.a. på en lille atol med 54 indbyggere og hvor der fire gange om året kommer et fragtskib. Der besøges en landsby på Fiji øerne. Storfiskeri og snorkling blandt de kæmpestore pukkelhvaler med deres kalve i Tongas klare vand er også en del af oplevelserne.

En af grundstenene i at få de unikke oplevelser og komme tæt ind på lokal befolkningen er, at vise hensyn, sætte sig ind i og følge skik og brug, hvor end man kommer frem. Du er gæst på fremmed territorium.

Hvad man ikke tænker over, når man høre om noget så eksotisk som en jordomsejling, er, at der faktisk er noget skatteteknisk, som man skal være opmærksom på, og som konkret betød for Hans Kokholm, at han måtte rejse til DK og opholde sig i 3 måned. Ligesom man skal søge til en neutral havn med sit fartøj og ligge der en periode af hensyn til EU moms lovgivningen .

Hans har været vidt omkring og sejlede i årene 2001 til 2005 jorden rundt i sejlbåden ”JOY”, en 30 fods Albin Ballad. Han har siden lavet andre ture med ”JOY” og er aktiv i foreningen til ”Langturssejlernes fremme”, ligesom han ind i mellem underviser i navigation og radio i forskellige sejlklubber.

JOY

Besøg www.syjoy.dk

Ny vest ydermole

Opdatering 16. maj 2015
Datoen for færdiggørelsen af havnebyggeriet er den 4. juli 2015 kl.1100.

Havneindretningsplan 15

Opdatering 4. maj 2015
Arbejdet med den ny vest ydermole skrider fremad og målet i forhold til det forestående Pinsestævne er at skabe læ i havnen for de deltagende skibsfartøjer.

Vedr. indretning af havnebassinet er planen pt. at flytte den yderste del af flydebroen placeret ud for landingspladsen ved Bjarnes fisk til den nye forbindelsesbro mod vest. Træskibslauget har endvidere overfor Lemvig kommune udtrykt ønske at flydebroen vest for Mathiltes kaj fjernes.

Lemvig kommune vil imødekomme Træskibslaugets ønske om, at medlemsfartøjerne kan ligge samlet i vest havnen og sammen med Colin Archer-skibet ”Anni Thrysøe”, der nu er kommet i vandet og ønsker en placering i området. Prioriteringen i den imødekommende tilkendegivelse fra Lemvig kommune vil være at holde træskibene i havnen samlet. Hvis det er muligt at placere foreningens øvrige fartøjer dvs. jernskibe i forbindelse med træskibene, vil dette ske videst muligt,  – ligesom skibe, der ligger langskibs, må forvente, at der ligger flere fartøjer uden på hinanden.

———————————

Anlægsarbejdet til den nye vestmole på Lemvig Havn påbegyndes mandag den 15. September 2014. Arbejdet er planlagt til at stå færdigt uge 27, 2015.

Mens arbejdet står på indrettes p-pladsen vest for det tidligere isværk til skurby fra mandag den 8. September 2014 og et areal på Østhavnen til arbejdsplads. For at undgå transport af træ fra Østhavnen gennem Havnegade fragtes træet via vandet til arbejdsstedet.

Det er aftalt med havnefogden, at han vil være behjælpelig i forhold til at anvise de bådejere, der måtte ønske det, nye placeringer enten i havnen eller i Lemvig Marina. Havnefoged Svend Aage Lauridsen kan kontaktes på tlf. 4010 0116-

Der arbejdes så hurtigt og godt som muligt, men rod, støv og støj kan desværre ikke undgås.

Informationsfolder med overordnet tidsplan via dette link: Informationsfolder

Der tages forbehold for ændringer.

Officiel indvielse af den nye terrasse omkring “Huset”

fandt sted onsdag den 27. august 2014 kl. 16.00

Et målrettet teamwork med focus har givet et æstetisk smukt resultat
Et målrettet teamwork med focus har givet et æstetisk smukt resultat

Det omfattende projekt, der blev påbegyndt i midten af februar og afsluttet ved udgangen af marts måned blev officielt indviet den 27. august 2014.

Der er lagt rigtig mange frivillige timer i projektet fra nogle af laugets medlemmer anført af laugets smede og en enkelt tømrer, – og det til tider under ret dårligt vejr  Resultatet lever fuldt ud op til forventningerne og er et eksempel på at frivilligt arbejde kan lykkes, når folk går målrettet til opgaven med det nødvendige overskud både af faglighed og fællesskabsfølelse.

Medlemsfartøjet “Gefion” – Årets Jomfru ved TS 2014 i Flensborg

“Gefion” vendte hjem med den prestigefyldte pris “Jomfruen” ved Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i Flensborg.

Det var en overrasket, glad og stolt Henning Thøgersen, der modtog prisen i Flensborg.

Prisen uddeles til bedst bevarede skib, og i dette tilfælde har begrundelsen især været, at “Gefion”indtil sidste år har været aktiv indenfor sit oprindelige formål, nemlig som fiskefartøj, i 100 år.

Prisen “Jomfruen” er på ca. 70 kilo og vil være i Lemvig indtil næste år, hvor Træskibs Sammenslutningen afholder sit Pinsestævne. Den kan ses i Træskiblaugets hus.

Prisen er tidligere vundet af kendte skibe som “Aron”, “Hjalm” og “Fulton”.

Beskrivelse af “Gefion” kan findes under “Skibene” her på hjemmesiden.

Følg i øvrigt med i forberedelserne til TS Pinsestævnet 2015 under “TS Pinsestævne 2015” her på hjemmesiden. Lige nu pågår der en del arbejde i kulissen og når det er modent til at dele med offentligheden, så vil det være at finde der.

 

 

Projekt “Hundested motor”

På initiativ af vores laugmedlem Benno Kjærgaard er der i øjeblikket et forsøg i gang med at redde den gamle motor i det netop hævede fartøj “Bilbo Baggins”. Kutteren er den tidligere Lemvig kutter “Jonna Susanne” bygget hertil i 1966 i Grenaa og forsynet med en to cylinderet Hundested glødehovedmotor, som det var almindeligt den gang.

Der er stadig uafklarede forhold omkring ejerskab og forsiking, men Benno har fået tilladelse både fra den engelske ejer og forsikringsselskabet til at forsøge at redde motoren.

Foreløbigt har to meget erfarne tidligere skibssmede Per Lauridsen og Poul Erik Andersen givet tilsagn om at være foregangsmænd på projektet, men der mangler stadig medlemmer i arbejdsgruppen, ikke mindst til at rejse lidt kapital til det videre forløb.

Planen er, at motoren, når den forhåbentlig er renoveret og i køreklar stand, kan bruges som minde og vartegn for den svundne tid, hvor Lemvig var en betydelig fiskerihavn, hvor netop Hundested motorerne var meget almindelige i den tids fartøjer. Desværre er der kun bevaret meget få motorer og slet ingen i vores område, så fra Træskibslaugets bestyrelse bakker vi op om Bennos initiativ, og skal hermed opfordre eventuelle interesserede til at kontakte Benno Kjærgaard på tlf. 2229 9361.

Der har allerede fra pressen været stor interesse for projektet, både fra Lemvig Folkeblad og TV MidtVest, og vi vil herfra løbende orientere om arbejdets videre forløb, hvor det i første omgang gælder om, at få motoren startet.

 

04-11-2013, Besøg hos JD-Contractor A/S (Jydsk Dyk)

Den 4 november 2013 besøgte medlemmer af Lemvig Træskibslaug JD-Contractors A/S. Du kan se et par billeder fra JD`s skatkammer her – og læse et referat fra besøget via dette link.

Arkiv, JDpic1

Arkiv, JDpic2

08-05-2013, Sea Shany koret er etableret

Gennem vinteren har en gruppe af interesserede haft fornøjelse af at synge nogle af de gamle sea-shanties og sømandssange. Vi gør det naturligvis for fornøjelsen, men også for at holde liv i de maritime sangtraditioner. Aktiviteterne i koret ligger stille i sommeren, men vil starte op igen i vinterhalvåret 2013-2014. Er du interesseret så følg med under “Nyt fra Lauget”.

Drivkræfterne bag koret er Vandborg spillemændene Billi og Willi, og de vil også være med, når koret starter igen omkring 01-11-2013.

Arkiv, kulturnat 2012

Er du interesseret i sangene, er der mulighed for at se dem i det sanghæfte, vi har fået fremstillet til koret, se det via nedenstående links:

07-04-2013, Samtaleaften med Einar Már Gudmunsson

Den islandske forfatter Einar Már Gudmunsson besøgte Træskibslaugets klubhus i forbindelse med en turné i det vestjyske. Turnéen omfattede også besøg på bl.a. Skærum Mølle, Vestjyllands Højskole, Odin Teatret og Lemvig Gymnasium.

Einar Már Gudmunsson (foto Anine Hviid Thøgersen).
Einar Már Gudmunsson (foto Anine Hviid Thøgersen).

Arrangementet i klubhuset var introduceret som en samtale med forfatteren med fokus på samfundsforholdene på Island efter det store sammenbrud i 2008.

Gudmunsson har skrevet om forholdene på Island efter bankkrak og sammenbrud, hvor “det islandske økonomiske mirakel” viste sig at være en boble. I bøgerne “Bankstræde nr. 0” og “Hvidbogen” analyserer han vittigt og skånselsløst sit lands krise og økonomiske kollaps. Han trækker paralleler til krisen i resten af Europa, især de aktuelle i Sydeuropa og på Cypern.

Einar Már Gudmunsson læste op fra sit forfatterskab, som har indbragt ham flere priser og udmærkelser, bl.a. Nordisk Råds Litteraturpris og Det Svenske Akademis Pris – kaldet den lille Nobelpris. Efter en kort pause svarede forfatteren på spørgsmål fra de fremmødte.

Einar_Mar22

De ca. 25 fremmødte fik en god og indholdsrig eftermiddag i selskab med Einar Már Gudmunsson (foto Anine Hviid Thøgersen).

16-10-2012, Trækskibslaugets hus – en del af kulturnatten

I forbindelse med kulturnatten 16.10.2012, havde Lemvig Træskibslaug åbent hus.

”Billi & Willi” sørgede for hyggelig stemning med sømandsviser og shanties.

I løbet af aftenen sang Caroline og Anine et par numre og senere på aftenen kiggede byens vægtere også indenfor og sang en af deres sange.

Lemvig vikingerne tiltrak en del opmærksomhed ved at gå i vandet ved stranden udenfor Træskibslaugets hus.

Der var mange gæster indenfor i huset løbet af aftenen på trods af det dårlige vejr.

Duoen "Billi og Willi" bidrog i høj grad til en god stemning i klubhuset på kulturnatten. (Foto Anders Chr. True).
Duoen “Billi og Willi” bidrog i høj grad til en god stemning i klubhuset på kulturnatten. (Foto Anders Chr. True).

12-08-2012, Trækfugle på havnen

Skibsorkestret fra Bovbjerg Fyr opførte 12-08-2012 suiten trækfugle. Læs et lille stemningsindtryk og se billeder fra aftenen her.

01-06-2012, En skøn aften med Knud Høirup

(Knud Høirup, pressefoto)
(Knud Høirup, pressefoto)

Træskibslauget havde arrangeret en aften med sangeren, guitaristen, digteren, stenhuggeren og meget andet. Det blev en rigtig fin aften for de fremmødte, hvor det også blev demonstreret, at huset med lyset, fjorden og havnen som baggrund er helt ideelt til denne slags arrangementer.
Knud Høirup er en mand med meget markante meninger – og frem for alt en grænseløs kærlighed til Limfjorden.
Der blev hygget og Knud fik givet prøver fra den nyligt udgivne – og meget roste – CD “Limfjordsstemninger”.
I lauget er vi meget tilfredse med aftenen. Eneste lille skygge var, at kun 30 fremmødte fik lejlighed til at opleve Knud Høirup. Vores erfaring er derfor, at vi fremover skal være lidt skarpere på markedsføringen af den slags arrangementer.

30-03-2012, Indvielse af Træskibslaugets nye klubhus og plancheudstilling

Den 30. marts 2012 blev Træksibslaugets nye klubhus officielt indviet. Begivenheden blev fejret med glade gæster, med god mad og drikke, musik og alt hvad, der hører en festlig begivenhed til.
En del af huset er en plancheudstilling om Lemvig Havns historie. Udstillingen er tilvejebragt af Lemvig Museum, og den blev officielt afsløret i forbindelse med indvielsen af huset.

Huset.JPG-for-web-normal

Læs et kort referat fra indvielsen her.

Læs Lemvig Folkeblads omtale af Lemvig Museums udstilling om Lemvig Havn her.

19-03-2012, Aften med Troels Kløvedal

Den 19. marts 2012 arrangerede Træskibslauget en aften med fordrag af den kendte forfatter, globetrotter o.m.a. Troels Kløvedal. Aftenen blev arrangeret i samarbejde med BioHuset, Lemvig, og den blev en stor succes med stor tilslutning og en veloplagt Troels Kløvedal. Læs evt., hvad Lokalavisen, Lemvig skrev om begivenheden
via dette link.

12-05-2010, Snurrevod i medgang og modgang

Lemvig Træskibslaug udgav i 2010 et lille skrift om nordsøfiskeriets historie i det 20. århundrede. Hæftet blev udarbejdet i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Skriftet blev introduceret ved en lille sammenkomst på Lemvig Produktionsskole.

Hæftet kan erhveves ved henvendelse til Lemvig Træskiblaug.

Se hvad Lemvig Folkeblad skrev om folderen via dette link.