Træskibslauget – arkiv

Generalforsamling og Torsk med hele svineriet.

.

For medlemmer af Lemvig Træskibslaug med ledsagere.

Torsdag den 17. marts

Kl. 1800 Generalforsamling.

Kl. 1900 fællesspisning.

Kurt Svennevig Christensen, formand for Landsforeningen Levende Hav og medlem af Lemvig Træskibslaug,laver kogt torsk med det hele, efterfulgt af kaffe og kage.

Pris pr. person 100kr. Drikkevarer kan købes til medlemspriser.

Der er plads til max. 36 deltagere til spisning, (først til mølle).

Tilmelding til Johnny Rokkjær mail: j.rok@mvbmail.dk,  tlf. nr. 29428714 senest den 14. marts.

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 17. marts kl.18. i klubhuset.

Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne:

Forslag til behandling under punkt 4 skal ifølge vedtægterne skriftligt sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle aktiviteter skal            berettes i et særskilt afsnit)
 1. Regnskabet forelægges til godkendelse.
 2. Indkomne forslag.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Valg til bestyrelsen.

Og 2 suppleanter.

 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

Ifølge vedtægterne er betingelsen for adgang og stemmeret til generalforsamlingen, at man har betalt kontingent det pågældende år.

Kontingentet bedes indbetalt via netbank til NORDEA 9589- 4 379 425 157.

Der kan også betales kontant til kasserer Johnny Rokkjær også umiddelbart inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Støtte fra Velux Fonden til Træskibslaugets og Colin Archerlaugets fællesværksted.

Formålet med fællesværkstedet på træskibshavnen er, at brugerne hjælpes ad med at udføre mindre reparationer og vedligeholdelsesarbejder på deres egne fartøjer og foreningsskibet Anni Thrysøe. I det daglige er det pensionerede håndværkere, der vejleder og rådgiver omkring det håndværksmæssige og dermed videregiver deres håndværk til brugerne.

Den daglige aktivitet i værkstedet, og det åbne værkstedsfællesskab, som er beliggende helt ude på kajkanten i træskibshavnen, bidrager positivt til sammenholdet og miljøet omkring skibene. Også for byens borgere og turister medvirker aktiviteterne omkring værkstedet og skibene til formidling af den sejlende kulturarv.

Da en del af værkstedets sammenbragte værktøj efterhånden var nedslidt – og trængte til opgradering, ansøgte Træskibslauget i efteråret 2021 Veluxfonden om støtte til både nyt værktøj og udskiftning af værkstedets ældre varmepumpe.

I Veluxfondes formål står der bl.a. at der gives støtte til: ” Aktiviteter, der kan opmuntre ældre til at gøre en særlig aktiv og samfundsnyttig indsats, dvs. den ekstra indsats, nogle ældre yder som frivillig instruktør, besty­relsesmedlem el.lign., der muliggør andres aktivitet og samvær”

Vi kan nu med stor glæde oplyse om, at ansøgningen er imødekommet og Veluxfonden har bevilget 70000 kr. til opgradering af både værktøj og varmepumpe.

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag

www.veluxfoundations

Program for Fjordens Dag, Nordvestjysk Fjordkultur

lørdag d. 5. februar kl. 10.00 – 15.00 2022

Program:

10.00              VelkomstSang

Morgenkaffe i NFK´s klublokaler i Havnevej 6

10.30                  Fjorden Rundt.

12.00                  Rundvisning i NFK værksteder og bådehal

12.30                  Middag: Menuen er gule ærter.

13.15                  Foredrag om livet på og ved Limfjorden i fordoms tid. Ved Algot Øhlenslæger

15.00                  Tak for i dag.

OBS:                   Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).

Pris:                    kr. 150,-

Tilmelding:      Send SMS til Asger Brodersen på mobil: 6160 1479 eller

send mail til: asgerbrodersen50@gmail.com

Du kan også tilmelde dig på opslaget i klublokalet

Tilmelding senest tirsdag den 25. januar 2022

Nyhedsbrev december 2021.

Kære laugsmedlemmer.

Selv om der i øjeblikket ikke er restriktioner, der forhindrer os i at holde julefrokost i år, har vi alligevel valgt at aflyse årets julefrokost den 10.12. På nuværende tidspunkt har vi kun få forhåndstilmeldte i forhold til tidligere år, og den generelle usikkerhed omkring udviklingen med Corona og flere og flere aflysninger rundt omkring, har tilsammen medført beslutningen om aflysning.

Det har for foreningen været snart 2 år på lavt blus, men heldigvis har vi siden sommerferien haft 4 vellykkede arrangementer. Vi deltog i september i Krabbefestivalen, hvor vi havde rigtig mange besøgende til vores forskellige aktiviteter, og sluttede med sommerfest for foreningens medlemmer, inden en del af os sejlede til Limfjorden Rundt.

På Kulturnatten i oktober deltog vi som tidligere år med Shantykoret, som igen i år trak fuldt hus, og flere måtte stå udenfor på terrassen. I år havde vi desuden et samarbejde med Tante Andante, hvor næsehornet Otto blev sejlet afsted med Gefion ledsaget af deres band og Shantykoret.

En uge senere havde vi besøg af Gerhardt og Petrea Jûrgensen, som fortalte om, og viste flotte billeder af deres sejlads i Vestnorge helt til Nordkap.  En meget inspirerende aften, som viste mulighederne i dette fantastiske sejlerområde.

I november havde vi en aften i klipfiskens tegn, hvor fiskekok og kogebogsforfatter Niels Jacobsen stod for et par fine retter med klipfisk, efterfulgt af et oplæg om tørfiskens og klipfiskens betydning for især Norges historie. Aftenen sluttede med god gammeldags æblekage lavet af Anette.

Derudover har vi holdt kursus for værkstedets brugere, hvor Henning Madsen gennemgik især kombi- maskinens funktioner, og vi er generelt i gang med en opgradering af værkstedet. Der vil senere blive holdt yderligere et brugerkursus for dem, som ikke kunne deltage første gang.

Vi følger situationen med Corona nøje, og håber at vende tilbage med nye arrangementer i 2022.

Hilsen og god jul fra bestyrelsen i Lemvig Træskibslaug.

AFLYST   Julefrokost 2021 – AFLYST

For medlemmer af Lemvig Træskibslaug og Shantykoret   Hvor din bedre halvdel selvfølgelig også er velkommen.  

Det hele finder sted fredag 10.12. 2021 kl 18.30

Sted: Klubhuset havnen 70A 7620 Lemvig 

Menu: 

Velkomstdrink. 

Rørt torsk med hvidløg, persille og rejer. 

Gratineret kulmule i cocotte m. urter og vesterhavsost. 

Havkat i terrin bagt med krydderurter og mandler.  

Røget grisemørbrad m. vesterhavsost og tomattapenade. 

Dampet porre med lufttørret skinke og ostesovs. 

Små ostetærter m. chilimayonnaise og sprødstegt chorizo. 

Hjemmebagt brød / smør. 

Kaffe med lidt godt til ganen og halsen. 

Pris: 200 kr. pr snude. 

ØL / VIN til medlemspriser.  

Tilmelding senest mandag den 06/12-2021

 Tilmelding er bindende

Max deltagerantal 42. så det er først til mølle

Tilmelding på tlf. 29 42 87 14  Eller mail. j.rok@mvbmail.dk

Lemvig Træskibslaug inviterer medlemmer med ledsagere til

Klipfisk og foredrag.

Niels Jacobsen har sammensat en klipfiskemenu og vil fortælle om klipfiskens oprindelse og betydning for historien såvel som gastronomien.

Tid og sted: D.12. november 2021. Kl.18.30 i Havnens Hus

Pris: 125kr.

Menu:

Sprøde portugisiske klipfiskekroketter med aioli eller esdragonmayonaise

Sefardisk klipfisk (klipfisk i en aromatisk rød grønsagessauce), med saltkogte kanariske små kartofler og dertil to forskellige salater.

Efter hovedretterne pause og foredrag.

Dessert: kaffe og æblekage.

Vin og øl kan købes til medlemspriser.

Max. 40 deltagere, så først til mølle.

Tilmelding til Johnny Rokkjær:j.rok@mvbmail.dk eller tlf. 29428714

senest den 8-11.

Lemvig Træskibslaug inviterer til

Billedfortælling:

Med S/Y Pernille rundt Nordkap via Lofoten og Trollfjorden.

 Petrea& Gerhard Jurgensenfortæller om deres sejlads langs Norges kyst.

Tid og sted: D. 27. oktober 2021. Kl. 19.00 i

Havnens Hus.

Arrangementet er gratis for medlemmer m.ledsager.

Der kan købes øl, vin og kaffe.

Vi holder åben hus, med musik og kaffe

se mere på https://www.lemvig.dk/kulturnat

Krabbefestival 10.September

Vi har i snart meget lang tid været lukket ned med aktiviteter i Træskibslauget. Men nu begynder der at ske noget igen, og i forbindelse med Krabbefestivalen den 10. september, vil vi lave noget kajkants hygge, som vi har gjort tidligere i forbindelse med Vild med Vand. I tidsrummet fra kl. 15 til 18. vil Shantykoret synge på kajen og der vil være udskænkning af fadøl, samt åbnet skib, værksted og klubhus, og der vil være mindst en gammel motor fra ”Æ Motorrum” i Thyborøn.

Ca. kl. 18 lægger vi op til Sensommerfest vi tænder op i grillen og lauget sørger for salat og brød til medbragt kød/fisk/pølser, og der kan købes øl, vin og vand til medlemspriser.

Tirsdag den 19. okt .  Kulturnat

Vi deltager som vi plejer

  Generalforsamling  Og Sommerfest er AFLYST

    for medlemmer af Lemvig Træskibslaug og Shantykoret        

 • hvor din bedre halvdel selvfølgelig også er velkommen.

 Det hele finder sted fredag 11.06.2021   

      17.00 – 18.00 Generalforsamling dagsorden følger

    18.00 – Tændes grillen til det medbragte kød / pølser

  Lauget sørger for tilbehøret kartoffelsalat / salat / brød

             Sted: Klubhuset havnen 70A 7620 Lemvig

                        ØL / VIN / Vand til medlemspriser.                              

   Tilmelding senest mandag den 07/06/2021

Tilmelding på tlf. 29 42 87 14

Eller mail: j.rok@mvbmail.dk

Nyhedsbrev fra Lemvig Træskibslaug. 8-11-20.

Kære Laugsmedlemmer.

Som en række andre foreninger og sammenslutninger er vi i Lemvig Træskibslaug rigtig meget påvirket af Corona situationen generelt og ikke mindst i Lemvig Kommune. Vores sidste arrangement i klubhuset var den 11. marts med Shantykorets øveaften, samme dag som landet lukkede ned første gang. Det betød aflysninger af resten af sæsonens aktiviteter også vores store satsning med Vild med Vand og sommerfesten. Heldigvis bedredes tilstanden hen over sommeren, og mange af os har haft en ganske god sejlsæson, hvor vi stort set kunne sejle hvorhen vi måtte ønske.

I bestyrelsen havde vi glædet os til en pæn række af arrangementer henover vinteren i lighed med andre år, men det er der desværre ingen udsigter til at gennemføre for øjeblikket. Selvfølgelig er vores traditionsrige julefrokost også aflyst i lighed med andre planlagte begivenheder, men vi er klar så snart situationen bedrer sig, hvornår det end må blive.

I værkstedet er der dagligt aktiviteter, hvor vi sagtens kan holde os under det fastsatte antal på 10 personer, og vi har også stadig ild i brændeovnen og kaffe på kanden søndag formiddag, hvor vi lige holder os under grænsen for forsamlinger.

Vi håber alle vores medlemmer har forståelse for vores stærkt begrænsede aktivitetsniveau og fortsat vil slutte op om lauget til en ny sæson, som forhåbentlig igen kan byde på nye og spændende arrangementer.

På vegne af bestyrelsen for Træskibslauget

Henning Thøgersen

Aflyst ny dato 9.Januar 2021

Træskibs Sammenslutningens lokale medlemsmøde for Vestjylland 2020

Vestjyder mødes om kystfiskeri og nationalpark

Træskibssammenslutningen i Vestjylland holder fredag den 6. november sit næste møde i kystfiskerbyen Nr. Vorupør i Thy. Fiskerlejet har ikke nogen egentlig havn, men det er stadig muligt at trække selv større både ud fra standen og op igen med et hydraulisk ophalerspil.

Vært for mødet er foreningen Vorupør Havbåde, der har fået restaureret en af de gamle, klinkbyggede fiskerbåde, som blev anvendt til havfiskeri. Den er bygget i byen i 1958 på et af de daværende to bådbyggerier. Foreningen ejer yderligere to tilsvarende både, som afventer restaurering, og har desuden tilbudt at overtage den nuværende, ligeledes klinkbyggede redningsbåd fra 1964, der skal udfases.

Før mødet er deltagerne derfor inviteret til at besigtige ophalerspillet og Vorupør Redningsstation. På mødet orienteres desuden om kystfiskeriets historie og om Nationalpark Thy, Danmarks første.

Jens Utoft

Vedr. Medlemsmøde 2020 i Nr. Vorupør
Hermed program for medlemsmødet i Træskibs Sammenslutningen Vestjylland
fredag den 6. november 2020:
15.00: Kaffe og småkager i Vorupør Fondens mødelokale ved P-pladsen Hawblink 1.
Kort orientering om Vorupør Havbåde
15.30: Besigtigelse af Vorupør Fondens ophalerspil og Vorupør Havbådes både på
Vorupør Landingsplads
15.45: Besøg på og orientering om Vorupør Kystredningsstation v. stationsleder Benny Bak
16.15: Kørsel til mødelokalet hos Surf & Work, Vorupør Skole, hvor mødet holdes
16.30: Foredrag om Nationalpark Thy v. formanden, Torben Juul-Olesen.
17.15: Vorupør Landingsplads’ og Fisker Compagniets historie, bådebyggerierne og
ophalerspillets funktion v. journalist Jens Utoft
17.45: Historisk film kystfiskeriet og fiskemetoder:
18.30: Aftensmad
19.30: Orientering fra kredsbestyrelsen og valg af tillidsfolk til TS
20.00: Hvad sker der hos jer – gensidig orientering vandet rundt til kaffen
21.00: Tak for i dag
For deltagere, der måtte ønske det, er der mulighed for at overnatte i moderne hytter på Vorupør
Campingplads – http://www.strandgaardenscamping.dk/
Pris: 175 kr. inkl. forplejning. Drikkevarer til rimelige priser
Tilmelding: Senest fredag den 30. oktober via TS’s hjemmeside

————————————————————————————————————–AFLYST

Billedfortælling: Med S/Y Pernille rundt Nordkap via Lofoten og Trollfjorden.

Petrea & Gerhard Jürgensen fortæller om deres sejlads langs Norges kyst.

Tid og sted: D. 18 marts. Kl. 19.00 i Havnens Hus.

Arrangementet er gratis for medlemmer m. ledsager.

Der kan købes øl, vin og kaffe.

se mere

Den nye Folder  fra Lemvig træskibslaug er klar Ny Folder

Torsk med hele svineriet.

For medlemmer af Lemvig Træskibslaug med ledsagere.

Fredag den 21. februar kl. 18.30. Pris 100 kr.

Kurt Svennevig Christensen, formand for Landsforeningen Levende Hav og medlem af Lemvig Træskibslaug, laver kogt torsk med det hele, efterfulgt af kaffe og æblekage og fortæller om et fiskeriudviklingsprojekt i Pangani i Tanzania, som han netop er vendt hjem fra.

Der er plads til max. 36 deltagere, (først til mølle).

Tilmelding til Johnny Rokkjær mail: j.rok@mvbmail.dk, tlf. nr. 29428714 senest den 18. februar.

Godt Nytår

-til alle Træskibslaugets medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere.

Vi er nået til de sidste dage i 2019, og det er tid til at se tilbage – ikke bare på året, men på et helt årti. Vi synes, der er sket rigtig meget de første 10 år, fra vi startede med at mødes i det gamle gødningspakhus til nu, hvor vores aktiviteter foregår på Vesthavnen i nye fine bygninger.

Vi glæder os til at starte på endnu et årti og der er flere arrangementer på vej.

Shantykoret holder øveaften den første onsdag i hver måned, første gang i det nye år er onsdag den 8. januar, og den 15. januar er der filmaften, hvor vi viser den engelske film ”Fishermans Friends” om en lille gruppe fiskere på Cornwall, der synger Seashanties. Den 21. februar er der fællesspisning og et indslag om et lille fiskeriudviklings projekt i Tanzania. Det er vores medlem Kurt S. Christensen der vil lave kogt torsk med det hele og bagefter fortælle om projektet i Tanzania, som han på det tidspunkt netop er vendt hjem fra. Den 25. februar er der generalforsamling og vinterens sidste arrangement bliver i marts, hvor vores medlemmer Petrea og Gerhard Jürgensen vil fortælle om og vise billeder fra deres sejltur langs den norske kyst til Nordkap. Her er datoen endnu ikke fastlagt, men følg gerne med på hjemmesiden, hvor yderligere omtale og tidspunkt kommer op.

Vi minder også om Fjordens dag den 1. februar hos Nordvestjysk Fjordkultur. I 2020 deltager vi igen, sammen med en række andre aktører, i Havnens Dag i Lemvig, som er fredag den 22. maj.

TS-Pinsestævne bliver i Aalborg fra den 29. til den 31. maj, hvor vi håber på en god repræsentation af vores TS- fartøjer. Stævnet kommer til at foregå i Skudehavnen, med en masse maritime aktiviteter og Shantykoret vil være en del af programmet.

Også i 2019 har vi fået nye medlemmer, så ud over information om kommende begivenheder, er dette nyhedsbrev også et velkomstbrev til dem og vi ser frem til et godt samarbejde om en række spændende arrangementer i det nye år.

Tak for året der er gået og godt nytår.

På vegne af bestyrelsen for Lemvig Træskibslaug.

Henning Thøgersen

Fisherman’s Friends

Onsdag d. 15/1 kl 19.30 i Havnens Hus vises der film for medlemmer af Lemvig Træskibslaug m. ledsagere.

Der er gratis adgang, og kaffe og forfriskninger kan købes til medlemspriser.

Ti fiskere fra idylliske Port Isaac i Cornwall opnår usandsynlig succes på musiklisterne efter udgivelsen af deres debutalbum ’Sea Shanties’. Filmen beskriver hvordan Danny, som arbejder på et pladeselskab, tilfældigt hører koret synge og bestemmer sig for, at han vil udgive en plade med dem. Men det skal vise sig at være noget af en udfordring at styre 10 barske fiskere i pladeindustrien.

Fra drømme til Eventyr ”på deltid”

Mød kommunaldirektør i Lemvig Kommune, langturssejler mm., og medlem af Lemvig Træskibslaug Lars Keld Hansen og hustru Marianne.

Onsdag d. 13. november kl 19.30 i Havnens Hus.

Solen var på vej op over horisonten. Vi sad i cockpittet og nød turen over Kattegat hjem fra en fantastisk sommerferie i den svenske skærgård”. I løbet af sommeren havde vi talt om at sejle ned mod varmere himmelstrøg men snakken endte altid med de begrænsninger der var lette at standse op ved. Kunne vi sejle langt med et barn der manglede sine ældre søskende og kammerater? Kunne vi få orlov fra vores arbejde? Skulle vi sælge alt for et par år på verdenshavene? osv. osv.

I løbet af efteråret og et brækket ben udviklede tanken sig om at sejle til Middelhavet på deltid …”

I 2009 besluttede Marianne og Lars Keld at realisere drømmen om at sætte kurs mod varmere himmelstrøg med S/Y Poseidon.

De tager os med gennem Europas floder og kanaler, over Korsika, Sardinien, Italien til Grækenland og er nu sejlet videre til Spanien.

De vil fortælle om, hvordan drømme kan blive til virkelighed på rekordtid, om hvordan man kan realisere sit mål, når man stadig er arbejdsramt og kun kan sejle i etaper.

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer med ledsager.

AFLYST

Billedfortælling: Med S/Y Pernille rundt Nordkap via Lofoten og Trollfjorden.

Petrea & Gerhard Jürgensen fortæller om deres sejlads langs Norges kyst.

Tid og sted: D. 18 marts. Kl. 19.00 i Havnens Hus.

Arrangementet er gratis for medlemmer m. ledsager.

Der kan købes øl, vin og kaffe.

se mere

Den nye Folder  fra Lemvig træskibslaug er klar Ny Folder

Torsk med hele svineriet.

For medlemmer af Lemvig Træskibslaug med ledsagere.

Fredag den 21. februar kl. 18.30. Pris 100 kr.

Kurt Svennevig Christensen, formand for Landsforeningen Levende Hav og medlem af Lemvig Træskibslaug, laver kogt torsk med det hele, efterfulgt af kaffe og æblekage og fortæller om et fiskeriudviklingsprojekt i Pangani i Tanzania, som han netop er vendt hjem fra.

Der er plads til max. 36 deltagere, (først til mølle).

Tilmelding til Johnny Rokkjær mail: j.rok@mvbmail.dk, tlf. nr. 29428714 senest den 18. februar.

Godt Nytår

-til alle Træskibslaugets medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere.

Vi er nået til de sidste dage i 2019, og det er tid til at se tilbage – ikke bare på året, men på et helt årti. Vi synes, der er sket rigtig meget de første 10 år, fra vi startede med at mødes i det gamle gødningspakhus til nu, hvor vores aktiviteter foregår på Vesthavnen i nye fine bygninger.

Vi glæder os til at starte på endnu et årti og der er flere arrangementer på vej.

Shantykoret holder øveaften den første onsdag i hver måned, første gang i det nye år er onsdag den 8. januar, og den 15. januar er der filmaften, hvor vi viser den engelske film ”Fishermans Friends” om en lille gruppe fiskere på Cornwall, der synger Seashanties. Den 21. februar er der fællesspisning og et indslag om et lille fiskeriudviklings projekt i Tanzania. Det er vores medlem Kurt S. Christensen der vil lave kogt torsk med det hele og bagefter fortælle om projektet i Tanzania, som han på det tidspunkt netop er vendt hjem fra. Den 25. februar er der generalforsamling og vinterens sidste arrangement bliver i marts, hvor vores medlemmer Petrea og Gerhard Jürgensen vil fortælle om og vise billeder fra deres sejltur langs den norske kyst til Nordkap. Her er datoen endnu ikke fastlagt, men følg gerne med på hjemmesiden, hvor yderligere omtale og tidspunkt kommer op.

Vi minder også om Fjordens dag den 1. februar hos Nordvestjysk Fjordkultur. I 2020 deltager vi igen, sammen med en række andre aktører, i Havnens Dag i Lemvig, som er fredag den 22. maj.

TS-Pinsestævne bliver i Aalborg fra den 29. til den 31. maj, hvor vi håber på en god repræsentation af vores TS- fartøjer. Stævnet kommer til at foregå i Skudehavnen, med en masse maritime aktiviteter og Shantykoret vil være en del af programmet.

Også i 2019 har vi fået nye medlemmer, så ud over information om kommende begivenheder, er dette nyhedsbrev også et velkomstbrev til dem og vi ser frem til et godt samarbejde om en række spændende arrangementer i det nye år.

Tak for året der er gået og godt nytår.

På vegne af bestyrelsen for Lemvig Træskibslaug.

Henning Thøgersen

Fisherman’s Friends

Onsdag d. 15/1 kl 19.30 i Havnens Hus vises der film for medlemmer af Lemvig Træskibslaug m. ledsagere.

Der er gratis adgang, og kaffe og forfriskninger kan købes til medlemspriser.

Ti fiskere fra idylliske Port Isaac i Cornwall opnår usandsynlig succes på musiklisterne efter udgivelsen af deres debutalbum ’Sea Shanties’. Filmen beskriver hvordan Danny, som arbejder på et pladeselskab, tilfældigt hører koret synge og bestemmer sig for, at han vil udgive en plade med dem. Men det skal vise sig at være noget af en udfordring at styre 10 barske fiskere i pladeindustrien.

Fra drømme til Eventyr ”på deltid”

Mød kommunaldirektør i Lemvig Kommune, langturssejler mm., og medlem af Lemvig Træskibslaug Lars Keld Hansen og hustru Marianne.

Onsdag d. 13. november kl 19.30 i Havnens Hus.

Solen var på vej op over horisonten. Vi sad i cockpittet og nød turen over Kattegat hjem fra en fantastisk sommerferie i den svenske skærgård”. I løbet af sommeren havde vi talt om at sejle ned mod varmere himmelstrøg men snakken endte altid med de begrænsninger der var lette at standse op ved. Kunne vi sejle langt med et barn der manglede sine ældre søskende og kammerater? Kunne vi få orlov fra vores arbejde? Skulle vi sælge alt for et par år på verdenshavene? osv. osv.

I løbet af efteråret og et brækket ben udviklede tanken sig om at sejle til Middelhavet på deltid …”

I 2009 besluttede Marianne og Lars Keld at realisere drømmen om at sætte kurs mod varmere himmelstrøg med S/Y Poseidon.

De tager os med gennem Europas floder og kanaler, over Korsika, Sardinien, Italien til Grækenland og er nu sejlet videre til Spanien.

De vil fortælle om, hvordan drømme kan blive til virkelighed på rekordtid, om hvordan man kan realisere sit mål, når man stadig er arbejdsramt og kun kan sejle i etaper.

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer med ledsager.

Reserver fredag den 6. dec. er der julefrokost, nærmere omtale kommer senere

Træskibs Sammenslutningens lokale medlemsmøde for Vestjylland

Mødet afholdes i Ribe Træskibslaug
Industrivej 64 6760 Ribe
Fredag d. 1. november 2019 kl. 15.00 – 21.00

Alle er velkomne! Inviter medlemmer fra din naboforening med

Program:    Udskriv program

15.00 – 15.45   Kaffe og småkage – Rundvisning i værkstedet

15.45 – 16.00 Kørsel til Brandstationen, hvor mødet afholdes.

16.00 – 17.00 Gåtur til Toldboden – Overdammen 12 og   Everten Johanne Dan på Skibbroen

17.00 – 17.15 Vandring tilbage til brandstationen

17.15 – 18.15 Foredrag om Nationalpark Vadehavet ved   Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen

18.15 – 19.15 Lidt mad
19.15 – 20.00 Lysbilledforedrag / fortælling om Karen af Mandø´s
historie og renovering ved Steffen Steffensen Ribe Træskibslaug
20.00 – 20.15 Valg af lokalfolk til TS
Herunder serveres kaffe og kage

20.15 – 21.00 Vandet Rundt

21.00 Tak for i dag.

Prisen:
Du får hele arrangementet for kun 150 kroner

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af maden vil vi gerne have en tilmelding inden d. 28. oktober kl. 12.00.
Claus Toft på telefon – 2361 9397  /  mail – buhl.toft@gmail.com  Finn Nielsen på telefon – 2174 1886  / mail – info@baadebygningskurser.dk  Asger Brodersen på telefon – 6160 1479  / mail – asger.brodersen@skolekom.dk

Nye billeder fra  Limfjorden rundt 2019

http://www.lemvigkultur.dk/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Kulturnatlemvig_header_2019.jpg

Igen i år er Træskibslauget vært for et arrangement i forbindelse med Kulturnat Lemvig

Musik og sang fra sejlskibenes tid
Sted: Havnens Hus, Havnen 70A
Tid: 19.30-22.00
Målgruppe: Mest for voksne
Arrangør: Lemvig Træskibslaug

Se hele programmet på http://www.lemvigkultur.dk/

Foreløbigt program for Limfjorden Rundt 2019:

Løgstør mandag d. 9. sep. 2019

Deltagende skibe og besætninger mødes til træskibsfestival i Løgstør, med masser af musik, samt spændende maritime tiltag. Åbent Limfjordsmuseum,
forskellige orkestre spiller på kajen.

Tirsdag d. 10. sep. 2019

Morgenmad fra kl. 06.00 i teltet.
Skippermøde kl. 08.00 i Kulturladen.
Herefter afsejling til start ca. kl. 09.00, kursen bliver sat mod Thisted, hvor Thisted byder velkommen fra ca. kl. 14.00, med spisning i Sejlklubbens lokaler kl. 19.00, samt uddeling af etapepræmier, inden musikken spiller op til dans mm.

Onsdag d. 11. sep. 2019

Efter skippermødet, går turen vest om Mors, gennem Vildsund, mod Struer, hvor Marilyn Annes venner, Nordvest Jysk fjordkultur står for afviklingen med bl.a. etapepræmier og spisning.

Torsdag d. 12. sep. 2019

Nu går turen gennem det smalle Salling Sund til Nykøbing Mors.
Her vil borgmesteren og byrådet stå for opvartningen i teltet ang. spisning og etapepræmie uddeling, inden der spilles op til dans.

Fredag d. 13. sep. 2019

Der stævnes nu mod Limfjordens Perle ”Fur”. Her vil øens befolkning varte os op i festteltet på kajen, etapepræmier, med efterfølgende overraskelser og dans.

Lørdag d. 14. sep. 2019

Kursen bliver sat mod afslutningsby Skive, ”Havnebyen midt i Jylland”.
Udover etapemål er der afsluttende skippermøde, præmieoverrækkelse fra et stort præmiebord fra vore sponsorer.
Præmier til alle gennemførende skibe, samt mange ekstra præmier.
Herefter er Skive Kommune og Hancock Bryggerierne medvært ved afslutningsfesten, med musik leveret af The Muleskinners, i festteltet på havnen, arrangeret af Støtteforeningen Limfjorden Rundt. Er du ikke medlem af denne endnu, så meld dig ind og støt Danmarks gamle kulturarv, De Sejlende Repræsentanter.

Film om Limfjorden Rundt 2017

Lemvig Træskibslaug får støtte fra Nordea-fonden til projektet
”Formidling af kystkultur, havnemiljø, træskibskulturen og den lokale forankring i Lemvig”

Med støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje kan vi nu igangsætte projektet, der har været på tegnebrættet i et stykke tid, siger en glad formand Henning Thøgersen

Fondsmidlerne skal bruges til styrkelse af formidlingen af kystkulturen, havnemiljø og træskibskulturen, og bidrage til en større synliggørelse af laugets medvirken til og ønske om at fremme det maritime miljø i Lemvig havn til glæde for det kulturhistoriske i området, udvikling af havnen og turismen. Det skal ske gennem dialog, debat og samarbejde med havnens brugere, interesserede borgere, politikere, lokale/nationale institutioner (fx Folkeuniversitetet), erhvervsdrivende, træskibsejere – altså en meget bred målgruppe. ”Her er det vigtigt at understrege, at det er ikke et større medlemstal, der er drivkraften, men synliggørelse og formidlingen af et stykke kultur både lokalt og nationalt, siger Henning Thøgersen”.
Lemvig Træskibslaug er som laug medlem af den landsdækkende Træskibssammenslutning, der er en aktiv aktør i udvikling af havnemiljøer rundt om i Danmark.
Træskibslauget arrangerede i samarbejde med Lemvig Kommune og Roklubben i 2015 Træskibssammenslutningens årlige Pinsestævne i Lemvig, og blev betegnet som en success.


25 mio. kr. til foreningslivet

Nordea-fonden, der med Lokalpuljen hvert år uddeler 25 mio. kr. til lokalt forankrede projekter i alle egne af Danmark.

Nordea-fonden støtter gode liv, og for os er fællesskaber nøglen til gode liv. Fællesskaber finder vi især i foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Lemvig Træskibslaug,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Alle foreninger kan søge fonden om støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., der fx kan gå til aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.

Invitation til Struer Bugt Kapsejlads (det tidligere Venø Rundt)

I år lørdag den 29. juni 2019

hvor vi fejrer slettop skonnerten Marilyn Annes 100-års jubilæum

Vestjyske Skibsdage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til Struer Bugt Kapsejlads. Også i år inviterer vi trækølbåde med. I anledning af arrangementet Havnens Dag – Vild Med Vand henlægges sejladsen i år igen til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn. Større TS-skibe er velkomne til at deltage som følgebåde i sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.

For yderligere oplysninger kontakt Gorm Larsen

Telefon: 6126 4327

Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr.

Program

Kl. 08.00 – 09.00 Indskrivning og betaling af sejlads og spisning i Træskibshavnen

Kl. 09.30 Skippermøde i Træskibshavnen.

Kl. 10.30 1. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i Træskibshavnen. Gratis for kapsejladsdeltagere.

Kl. 13.30 2. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 15.15 Evt. 3. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 18.00 Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i Nordvestjysk Fjordkulturs

Lokaler, Havnevej 6.

Startgebyr: kr. 100,00 pr. båd.

Festmiddag: kr. 150,00 pr. voksen.

kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.

Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.

Frokosten om lørdagen i form af sandwicher er gratis for kapsejladsdeltagere.

Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning allerede fra fredag.

Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere – garvede som nye.

NB: Programmet er foreløbigt. Ret til ændringer forbeholdes

Sidste frist for tilmelding: mandag, den 17. juni 2019

Vel mødt og med venlig hilsen Tilmelding på nordvestjyskfjordkultur.dk

Arrangørerne eller

Gorm Larsen telefon 6126 4327

Vild med Vand
Den 25. maj 2019 kl. 12-16

Endnu en gang åbner Lemvig Havn og en række aktører op for en fantastisk dag for alle, som bare er vilde med vand. Der vil være et væld af aktiviteter på hele Lemvig Havn, som tilsammen vil bidrage til den rigtige maritime stemning.

Lemvig Træskibslaug og Produktionsskolen samarbejder i år om en række aktiviteter på Vesthavnen, hvor vi fra Træskibslauget kan præsentere følgende:

– Åbent skib på de fleste af laugets skibe
– standerhejsning og flag på laugets standermast kl. 12.30
– forskellige musikalske indslag med blandt andet Shantykoret
– demonstration af et par gamle skibsmotorer på kajen fra samlingen i Thyborøn
– klubhuset (Havnens Hus) vil være åbent, hvor der er mulighed for at se udstillingen om Lemvig Havns historie
– træskibslauget inviterer andre træskibe fra området
– Colin Archer Lauget holder åbent skib.

Om aftenen er der fællesspisning for inviterede gæster og Træskibslaugets medlemmer. Lauget tænder op i grillen og sørger for brød og salat. Husk tilmelding til Johny.

Produktionsskolen har i forbindelse med deres sommermarked boder og et telt med aktiviteter for alle aldre på Vesthavnen.
Det betyder, at der vil være mulighed for at købe hjemmelavet frokost, kaffe og kager.
Træskibslauget sælger kolde drikke.
Vi håber, at så mange som muligt ser dette arrangement som en mulighed for at få set Lemvig og få dyrket sin indre vandhund.

Alle maritime aktører vil bidrage med aktiviteter, som vil blive præsenteret i et fælles program for Vild Med Vand dagen.

Besøg hos Strandingsmuseet i Thorsminde
18. marts 2019

Der var 13 medlemmer, som mødte op denne aften. Vi blev modtaget af museumsdirektør Ingeborg Svennevig, som havde lovet at lave en rundvisning for Træskibslaugets medlemmer. Hun startede med at fortælle lidt om forhistorien bag museet, frem til det nye museum fra 2017. Museet fortæller om Nordsøen som en væsentlig transportvej gennem tiderne – og om, hvor vanskeligt det har været at navigere langs den danske vestkyst, – om de utallige skibe, der gennem tiden er strandet på den farlige jyske vestkyst og om, hvordan kystbefolkningen har håndteret de voldsomme begivenheder og mødet med søfolk fra hele verden. Kernen i museet er den dramatiske beretning om en af verdenshistoriens største strandinger, der fandt sted i 1811, hvor de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence strandede ud for Thorsminde og næsten 1400 mennesker omkom.
Museet består af fire udstillingsrum, der hver især viser et kapitel i den store fortælling om strandingerne. Dertil kommer et femte rum, med skiftende særudstillinger og det kæmpe tårn med HMS St. George’s originale ror.
Vi startede rundvisningen på øverste etage, hvor der er panorama udsigt over havet og Thorsminde, og vi fik fortællingen om, hvordan det store imponerende ror blev bjerget og nu er udstillet i den nye tilbygning.
Den spændende aften sluttede med kaffe i museets cafeområde.

“Havnens Hus”  – åbent igen

“Huset” er åbent igen efter en længere saneringsperiode pga af skadedyrsangreb.
Lauget vil gerne sige en stor tak til Lemvig Kommune, de dygtige håndværkere fra tømrer Steen Stensgaard og alle frivillige fra lauget, der har bidraget til at få gjort “Huset” brugbart igen.
Vi er meget taknemlig.

”Fra dæksdreng på skonnert til kaptajn på mega containerskibe”

Det var overskriften på foredraget den 9. januar som Colin Archer Laug og Lemvig Træskibslaug havde inviteret til. Det trak fulde huse, og hvilken rejse de fremmødte blev taget med på.
Pensioneret (i 2018) kaptajn Søren Arthur Jensen havde sin debut som foredragsholder, – og han klarede det med bravour.
Et foredrag om et helt liv på et Mærsk containerskib, om hvordan man driver og håndterer et af A.P. Møllers store containerskibe.
I første del af foredraget blev de fremmødte taget med på rejsen fra landkrabbe, sømand til erfaren kaptajn,  og hvilke forskellige type, størrelser af skibe og de varierende lasttyper Søren har sejlet med. Alt sammen krydret med anekdoter og historier – de sjove om bl.a. tilnærmelse af mandlig lods, og de mere alvorlige om at møde pirater på åben hav og blive beskudt fra land med et fordæk fyldt med fyrværkeri. Og hvem tænker lige over, at man flyver meget, når man sejler på verdens havene.. og flyene var ikke altid af den bedste standard.

Søren var kaptajn på Gertrud Mærsk, der i 2008 og en årrække frem var verdens største containerskib, og anden del af aftenen bød på fascinerende fakta om denne mastodont. Der blev reflekterende og forundrende stille i lokalet et par sekunder, da et manipuleret billede af Gertrud Mærsk placeret i Lemvig havn tonede frem på lærred. Med stævnspids på Havnens Hus og agter henover beddingen, så ved man bare, det ER en mastodont. Det var længden, dertil kommer så bredde og højden. Fuld lastet 135-140.000 tons. Emner som Verdens sejlruter, Vind og Vejr, Havnemanøvrering, Last og Logistik, Pirater, Blinde passagerer og Livet ombord var også en del af aftenens anden del.

Nok ikke svært at forestille sig, at aftenens program løb lidt længere end forventet, – og Søren høstede velfortjent stor applaus ved foredraget afslutning.

Godt Nytår

-til alle medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere

Her ved indgangen til endnu et nyt år, er der flere begivenheder og arrangementer for laugets medlemmer på vej. Shantykoret, som holder øveaften den første onsdag i hver måned til og med maj, starter op allerede onsdag den 2. januar. Og onsdagen efter den 9. januar er der foredrag med Søren ”Sømand” Arthur Jensen, som vil fortælle om sit liv på de 7 verdenshave. Dette arrangement er et samarbejde mellem Colin Archer lauget og Træskibslauget.

Sidst i februar satser vi på at holde generalforsamling, indkaldelsen følger snarest. Og sæsonens sidste arrangement inden sejlsæsonen bliver en fælles tur til Strandingsmuseet i Thorsminde, her kommer datoen også snarest, men for de nøjagtige tidspunkter og nærmere omtale, se venligst hjemmesiden Lemvigskib.dk

Også i 2019 bliver der Vild med Vand i Lemvig, det bliver lørdag den 25. maj. Træskibslauget deltager sammen med en lang række af aktører, men satser særligt på et samarbejde med Colin Archer lauget og Produktionsskolen i ”vores” del af havnen. Gode ideer til aktiviteter er velkommen.

TS- Pinsestævne bliver i 2019 i Holbæk og i 2020 i Ålborg, vi håber på en god repræsentation fra Lemvig, som næst efter Ålborg er den havn i Limfjorden med flest TS medlemsfartøjer. Træskibshavnen i Holbæk er på flere måder til stor inspiration for os i Lemvig, og vi ser frem til en række spændende dage ved det kommende Pinsestævne.

Som det var tilfældet i 2017 har vi også i 2018 haft en nettostigning i vores medlemstal, så ud over information om kommende begivenheder, er dette nyhedsbrev også et velkomstbrev til de nye medlemmer, og vi ser frem til et godt samarbejde om en række spændende arrangementer i det nye år.

Tak for året der er gået og godt nytår.

På vegne af bestyrelsen for Lemvig Træskibslaug.

Henning Thøgersen

Julefrokost – 30.11.18

De mange fremmødte havde en rigtig god aften med dejlig og fornøjelig stemning.
Tak for opbakning til laugets medlemmer.

TS medlemsmøde i Vestjylland

Fredag den 2. november var der inviteret til TS medlemsmøde i Lemvig.
Finn Nielsen, Løgstør, gav alle 31 fremmødte en grundig og interessant orientering om, hvordan et trædæk er opbygget, samt hvordan man bedst muligt kan holde det ved lige. Alle, der har et trædæk, kender betydningen af at værne om det, dels ved at vande det, morgen, middag og aften eller ved længere­varende varme at dække det af med gamle gulvtæpper e. lign.
Hvor kommer problemet fra? – Hvordan er et dæk tænkt fra starten? – dæk er oprindelig konstrueret til fragtskibe/fiske­far­tøjer, som sejlede fra marts til jul, det lå ikke stille og fik masser af saltvand hele dagen. – Nu ligger bådene stille det meste af tiden. Skibet skal bruges, og det er ikke bygget til at kunne holde i 100 år, men derimod nærmere ca. 30 år.
Besøg www.baadebygningskurser.dk – fx. Reparationer på træbåden samt Vedligeholdelse og værktøjsslibning.  Begge kurser har et grundindhold, men er også baseret på, at deltagerne kommer med deres egne problemer. De to kurser ligger i weekenden 19.-20. januar 2019.

Charlotte Aabye fortalte om Søassurancen Ærø G/S og der et agentur, Coverholder of Lloyds of London. TS får 5% i pro­vi­sion af medlemsindtegningen, der bl.a. går til markedsføring og sekretariat for TS.

Frihavnsordningen gælder nu 104 havne i DK. De enkelte havne bestemmer selv over ordningen, fx antal dage fra min. 1 dag til 5 dage. Alle under frihavnsordningen er gensidigt forpligtet til at fremstå som gode ambassadører for den sejlende kulturarv, hvor man kan være med til at formidle, give liv og omsætning til byerne i øvrigt. Nogle havne i Danmark har desuden en permanent frihavnsordning f. eks. i Holbæk hvor TS skibe, som også er medlemmer af Holbæk Træskibslaug ligger gratis i gl. havn, når en række dertil knyttede betingelser er opfyldt. De forpligter sig bl.a. til at deltage i arrangementer af maritim og kulturel karakter, samt holde deres skibe i god orden. Lemvig Havn har kopieret denne ordning, således TS-skibe kan deltage under lidt mere forenklede regler, som dog minder om Holbæk-reglerne. Man skal kunne dokumentere ejerskab og have forsikringen i orden. Vedr. projektskibe i Lemvig kræves en plan for ombygningen, således der er fremdrift i renoveringen samtidig skal man være åben og synlig for turister. I Lemvig er der nedsat et udvalg, som tager sig heraf. I dette udvalg sidder en repræsentant for Lemvig Havn, Træskibslauget, Plan og Miljø, Lemvig Bedding og formanden for Teknik og miljø er født medlem af udvalget. Dette udvalg skal være enige om administrationen af ordningen.

Der var også sørget for god forplejning

Læs referatet fra mødet her

Et godt arrangement med en god stemning, hvor deltagerne gik hjem med en positiv oplevelse fra Lemvig.

Brugerkursus i værkstedets maskiner

Søndag den 28. oktober blev der afholdt brugerkursus i værkstedets maskiner for de, der har adgangsnøgle.
Henning Madsen introducerer til brug af de forskellige maskiner i værkstedet, så der opnåes korrekt udnyttelse, unødig slidtage og vedligehold af maskinparken. Det drejer sig også om din egen sikkerhed, – brug af maskinerne sker på eget ansvar. Lauget har ingen forsikringsdækning/ansvar.

Kulturnatsarrangement var godt besøgt

“Musik og sang fra sejlskibenes tid” var temaet for arrangementet i “Havnens Hus” og det var Shanty koret der leverede indholdet.
Der var rigtig mange, der kiggede forbi og denne opbakning bidrog til en dejlig og glad aften for alle parter.

Mange tak til alle.

Lemvig Træskibslaug

TS Pinsestævne 2018

Pinsestævnet fandt sted i midten af maj og det var nogle dejlige historiske træskibsdage i det smukke Helsingør.
Tiden flyver, – her er et reportage fra dagene

Link til reportage

Vild med Vand

Lørdag den 26. maj dannede Lemvig Havn atter en gang rammen om “Vild med Vand”. Godt hjulpet på vej af et fantastisk sommervejr blev det en dejlig dag og et godt arrangement for de besøgende og alle aktørerne.

Træskibslauget og Produktionsskolen var gået i samarbejde omkring aktiviteterne på Vesthavnen, således man kunne købe proviant i Produktionsskolens telt og lidt til halsen hos Lauget. Inde i Havnens Hus havde Produktionsskolen salg af delikatesser, lækker bagværk og kaffe/te.
Et par Hundested motorer af ældre dato havde fundet vejen til Vesthavnens kaj og var venligst udlånt fra en privat samling i Thyborøn.
Shantykoret krydrede dagen med munter sang og musik. Der var standerhejsning kl. 12 og åben skib på medlemsfartøjerne.

Her er lidt stemningsbilleder fra dagen

Mange tak til alle, der kiggede forbi og til alle medlemmerne, der hjalp til og bakkede op omkring arrangementet.

Foredrag
Einar Már Gudmundsson

Der måtte findes ekstra stole frem i Havnens Hus i aftes den 2. maj 2018, hvor Folkeuniversitetet i Lemvig, og Lemvig Træskibslaug havde inviteret den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson til at fortælle om sit omfattende forfatterskab og særligt om den netop udgivne roman ”Pasfotos”. Han læste flere af sine digte op på såvel dansk som islandsk, beskrev tiden omkring den økonomiske krise for omkring 10 år siden og sidst læste han op af sin nyeste roman, der omhandler en ung mands rejse mod oplevelser og kærlighed i 70`erne. Mere end 50 personer fik del i forfatterens særlige fortællestil og hele det nordiske univers som bringer kultur og historie sammen mellem Island og Danmark og i den nye roman, Norge. Der blev sunget islandske og danske sange godt hjulpet af Søren Christensen på harmonika og det blev på alle måder en vellykket aften.

Skrevet af Birgitte Villadsen

”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860- 1960”

tirsdag den 27. februar var der besøg af historiker og dr. phil Esben Graugaard, der leverede et foredrag om familien Villemoes fra Vejrum senere Skærum Mølle og Lemvig.
Det var godt besøgt og de fremmødte fik en god aften i samvær en rigtig god foredragsholder.
Et arrangement i samarbejde mellem Folkeuniversitetet Lemvig, Lemvig Museum og Lemvig Træskibslaug

Indkøbsaftaler for laugets medlemmer

Lemvig Træskibslaug (CVR nr. 31 64 83 35)

Som medlem af Lemvig Træskibslaug har du mulighed for at benytte de indkøbsaftaler, lauget har indgået med virksomheder. Du finder dem nedenfor.
Laugets rolle i de indgåede aftaler er udelukkende godkendende myndighed. Selve indkøbet/afregningen sker direkte mellem firma og laugets medlem.
Et hvert misbrug af de indgåede aftaler kan medføre annullering af indkøbsaftalen og har derfor en konsekvens for alle laugets medlemmer. Vi henstiller derfor til brug med omtanke. Ved køb skal der forevises et gyldigt medlemskort til Lemvig Træskibslaug,

Indgåelse af nye aftaler
Alle medlemmer kan indgå en indkøbsaftale på Lemvig Træskibslaugs vegne. Dog er lauget godkendende myndighed og aftalen er ikke gældende før, den er godkendt af bestyrelsen.
Vi håber, I får glæde af aftalerne, – og håber der kommer flere aftaler i hus ved hjælp af jer.

Gældende indkøbsaftaler

Søndagssnak for laugets medlemmer

Kom og få en søndagssnak over en kop kaffe mellem kl. 10.30-12.00 i “Huset”.

Et par film fra Lemvig havn

Nap en pause, en kop kaffe og følg dette link

Husene på havnen
og laugets værksted

Byggeriet af “Husene på havnen” er nu afsluttet.

Laugets værksted
Lauget ejer 2 af husene, der skal udgører laugets værksted. Der arbejdes pt. på at få det indrettet og gjort klar til brug.  Der er udarbejdet retningslinier for adgang til og brug af værkstedet, og på generalforsamlingen i marts blev der i samråd med de fremmødte medlemmer fastsat et adgangsgebyr til værkstedet på 200 kr (gældende for 2017). Det dækker nøgle, strøm og værktøj.

Læs mere om hvordan et hus kan erhverves og retningslinierne for adgang og brug af værkstedet under “Brug huset” eller her.

Opdatering 28. juni 2017

 

Indretning af laugets værksted er også godt på vej og med stor hjælp fra Henning Lund, der stillede op til ære for fotografen.

Vi er taknemlig og sætter stor pris på hans engagement i projektet.

Opdatering 26.marts 2017
Husene er klar til indretning og taget bliver lagt på af fagmand i løbet de kommende uger. Et byggeri er der forløbet helt fantastisk. Nu glæder vi os bare til foråret og den kommende sejlersæson, der er lige rundt om hjørnet.

Opdatering 26. januar 2017
Huset er egentlig færdigt, der mangler kun dørene, som er ved at være færdigproduceret og snart kan monteres.
Der mangler noget oprydning efter at stormen Urd  satte området under vand. En del affald skal ryddes væk og resterende byggematerialer skal sorteres, derfor er der indkaldt til et par timers arbejde lørdag den 28. januar, hvor der begyndes med en kop kaffe og rundstykke kl. 9.30.

Opdatering 11. december 2016
Byggeriet skrider rigtig godt fremad.
I er velkomne til at slå vejen forbi og se ved selvsyn.
Optimismen er stor og om alt går vel, så er byggeriet færdig ved årsskifte.

Opdatering 3. november 2016

Byggeriet af husene er rigtig godt i gang og går over al forventning, hvor Henning M. og Poul W. går foran. De 2 herrer har egenhændigt fremstillet alle spær, sidemoduler, skillesektioner og de to gavle.
En STOR og uvurderlig tak for det engagement og arbejde, der er lagt for dagen af Henning og Poul.
Huset blev sat af på kajen i uge 43 og lørdag den 29. oktober begyndte dagen med rundstykker og kaffe kl. 9 for huse-ejerne og byggeudvalget. Planen var at få rejst elementerne.

dsc_0467-1

dsc_0476

dsc_0479

I løbet af uge 44 er der blevet arbejdet med at rejse spær og det markeres med rejsegilde fredag den 4. november 2016 kl. 15.00 med en rød pølse og en kop øl.

Opdatering september 2016

Projekt “Huse på Havnen” blev godkendt af på Miljø og Teknikudvalgsmøde/Lemvig kommune den 9. maj 2016. Det betyder, at vi nu har godkendelse til opførelse af et hus syd for klubhuset og opdelt i 7 huse/rum hver i en størrelse af 14 m2.
Husene er til opbevaring af grej m.m. for laugets fartøjsejere, og bliver opført som købsmål og med selvbyg i samarbejde med håndværker.
Byggeperioden forventes at blive fra den 1. oktober – 31. december 2016.
Tegning af “Huse på havnen” og placering på havnen.

Fiskeriets historie

Formidling af kulturhistorien og historien om Lemvig Havn ligger os meget på sinde. Derfor har Lemvig Træskibslaug taget skridt til at udarbejde en folder om fiskeriets historie i Lemvig Havn. Folderen er udarbejdet af i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og fortæller om nordsøfiskeriet fra Lemvig i det 20. århundrede. Folderen indeholder tekst og billeder fra Lemvig Havns historie.

Forfatter til folderen er Søren Byskov, som foruden at være ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet også kender Lemvig Havn personligt. Søren er vokset op i Lemvig.

Folderen er på 23 sider kan købes ved henvendelse til Lemvig Træskibslaug. Prisen er: 50 pr. stk. + evt. porto

Vild med Vand
Den 25. maj 2019 kl. 12-16

Endnu en gang åbner Lemvig Havn og en række aktører op for en fantastisk dag for alle, som bare er vilde med vand. Der vil være et væld af aktiviteter på hele Lemvig Havn, som tilsammen vil bidrage til den rigtige maritime stemning.

Lemvig Træskibslaug og Produktionsskolen samarbejder i år om en række aktiviteter på Vesthavnen, hvor vi fra Træskibslauget kan præsentere følgende:

– Åbent skib på de fleste af laugets skibe
– standerhejsning og flag på laugets standermast kl. 12.30
– forskellige musikalske indslag med blandt andet Shantykoret
– demonstration af et par gamle skibsmotorer på kajen fra samlingen i Thyborøn
– klubhuset (Havnens Hus) vil være åbent, hvor der er mulighed for at se udstillingen om Lemvig Havns historie
– træskibslauget inviterer andre træskibe fra området
– Colin Archer Lauget holder åbent skib.

Om aftenen er der fællesspisning for inviterede gæster og Træskibslaugets medlemmer. Lauget tænder op i grillen og sørger for brød og salat. Husk tilmelding til Johny.

Produktionsskolen har i forbindelse med deres sommermarked boder og et telt med aktiviteter for alle aldre på Vesthavnen.
Det betyder, at der vil være mulighed for at købe hjemmelavet frokost, kaffe og kager.
Træskibslauget sælger kolde drikke.
Vi håber, at så mange som muligt ser dette arrangement som en mulighed for at få set Lemvig og få dyrket sin indre vandhund.

Alle maritime aktører vil bidrage med aktiviteter, som vil blive præsenteret i et fælles program for Vild Med Vand dagen.

Medlemsarrangement –  DATO ÆNDRING

Besøg på Strandingsmuseet Thorsminde 18. marts kl. 19.00

Vi mødes ved Havnens hus, Lemvig, kl. 18.15, hvor vi fordeler os i bilerne.

Strandingsmuseum St. George fortæller om de utallige skibe, der gennem tiden er strandet på den farlige jyske vestkyst og om, hvordan kystbefolkningen har håndteret de voldsomme begivenheder og mødet med søfolk fra hele verden.
Kernen i museet er den dramatiske beretning om en af verdenshistoriens største strandinger, der fandt sted i 1811, hvor de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence strandede ud for Thorsminde og næsten 1400 mennesker omkom.
Strandingsmuseum St. George åbnede første gang i 1992 og genåbnede efter en totalrenovering som et helt nyt museum i 2017.

 • Der bliver rundvisning ved museumsdirektør Ingeborg Svennevig
 • Museet serverer kaffe, lauget medbringer kage
 • Pris pr. person 70 kr.
 • Ingen tilmelding, mød frisk op

Program for Fjordens Dag
lørdag d. 2. februar 2019

Program:
10.00 Velkomst, Sang, Morgenkaffe i NFK´s klublokaler i Havnevej 6
10.30 Foredrag ved Poul Præstgaard om Nordlands Færingen
11.15 Besigtigelse af Nordlands Færingen
11.30 Rundvisning i NFK
12.00 Middag: Menuen er gule ærter
13.00 Historien om Den Sorte Svane – Forfatteren Knud Sønderby gamle båd fra Visby Thy
13.30 Fjorden Rundt
15.00 Tak for i dag

OBS. Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).
Pris kr. 100,-
Tilmelding:www.nordvestjyskfjordkultur.dk eller på opslag i klublokalet, eller mail til asger.brodersen@skolekom.dk
Senest tirsdag den 22. januar 2019

ÆNDRING AF MØDESTED

Colin Archer Laug og Lemvig Træskibslaug inviterer interesserede til foredrag

Fra dæksdreng på skonnert til kaptajn på mega containerskibe

Onsdag den 9. januar 2019, kl. 19.30  – arrangementet er flyttet til Produktionsskolen, Havnen 72, Lemvig

Et foredrag om et helt liv på et Mærsk containerskib.
Pensioneret kaptajn Søren Arthur Jensen vil fortælle om sit liv som sømand og hvordan man driver og håndterer et af A.P.Møllers store containerskibe. Der vil være lejlighed til spørgsmål til Søren.

Der er mulighed for af købe vand / øl, kaffe og kage.
Mød op i god tid, der er fri entre og ingen tilmelding.

Arrangement for laugets medlemmer og ledsager

Fiskebuffet – Fredag den 16. november kl. 18.30

Fiskekok og kogebogsforfatter Niels Jacobsen laver fiskebuffet for Træskibslaugets medlemmer med ledsager.

Max. 36 deltagere, først til mølle.
Pris 150 kr. pr. person.
Drikkevarer kan købes til laugets medlemspriser.
Bindende tilmelding senest 12. november til Johnny Rokkjær, j.rok@mvbmail.dk eller 2942 8714

10.-15. september 2018

Turen begynder i Løgstør og går til Thisted, Struer, Nykøbing M, Fur og slutter i Skive.
Se programmet her

Krabbefestival i Lemvig
14.-15. september 2018

Kom og smag på krabber og andre skaldyr, og andre lækkerier fra egnen, som lokale producenter viser frem på havnen i Lemvig

Kapsejladsen – ”Venø Rundt”
Lørdag den 9. juni 2018 

Nordvestjysk Fjordkultur inviterer til Vestjyske Skibs Dage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af smakke-joller, Limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen ”Venø Rundt”. Også i år inviterer vi trækølbåde med. I anledning af arrangementet Havnens Dag – Vild med Vand henlægges sejladsen i år til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn. Større TS-skibe er velkommen til at deltage som følgebåde i sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen

Læs programmet Indbydelse Venø Rundt 2018

Tilmeldingsfristen er den 28. maj 2018 – se programmet.

Vild med Vand

Lørdag den 26. maj 2018, kl. 11-15

Endnu en gang åbner Lemvig Havn og alle dens aktører op for en fantastisk dag for alle dem, som bare er vilde med vand. Der vil være et væld af aktiviteter på hele Lemvig Havn, som tilsammen vil bidrage til den rigtige maritime stemning.


Træskibslauget
vil ved dette års arrangement præsentere følgende aktiviteter:

 • Der vil være åbent skib på de af laugets skibe, som er i havnen
 • ”Anni Thrysøe” og Colin Archer lauget holder åbent skib
 • Der vil være demonstration af et par gamle skibsmotorer på kajen fra samlingen i Thyborøn
 • Der vil være forskellige musikalske indslag med blandt andet Shantykoret
 • Der vil være åbent i klubhuset, hvor der er mulighed for at se udstillingen om Lemvig Havns historie
 • Der vil blive hejst stander og flag på Laugets nye standermast kl. 12
 • Træskibslauget inviterer sjægter og smakkejoller fra området, med præsentationssejlads kl. 13
 • Om aftenen er der fællesspisning for inviterede, overnattende gæster og Træskibslaugets medlemmer.

Produktionsskolen har i år valgt at gå med i “Vild med Vand”-arrangementet i samarbejde med Træskibslauget.
Produktionsskolen har boder og et telt med aktiviteter for alle aldre på Vesthavnen. Det betyder, at der vil være mulighed for at købe hjemmelavet frokost og kolde drikke. Der vil også være mulighed for at købe kaffe/te og kage i “Huset på havnen” (Træskibslaugets klubhus).

Vi håber på, at så mange som muligt ser dette arrangement som en mulighed for at få set Lemvig og få dyrket sin indre vandhund. Alle maritime aktører vil bidrage med aktiviteter, som senere vil blive præsenteret i et fælles program for “Vild med Vand”-dagen.

Velmødt og vi ses 🙂

TS Pinsestævne 2018
17.-20. maj i Helsingør

Helt sikkert er besøg værd med eller uden fartøj, kig forbi til historiske træskibsdage i smukke Helsingør.

Se programmet på TS hjemmeside

Spændende foredrag med

Geodatastyrelsen

Tirsdag den 3. april 2018 kl. 18.30, Havnens hus

Fra Nørresundby kigger Jes Carstens og Peter L. Sørensen forbi og give os indsigt i deres arbejde samt søkortverdenen, og hvad der ligger bag.  De 2 herrer er klar til at besvare spørgsmål undervejs og dykke dybere ned i et emne undervejs, hvis der skulle være behov for det.
Et foredrag på 2 x 1 time og en pause

, hvor der er mulighed for at købe kaffe/øl/vand.

Trods det relative tidlige starttidspunkt håber vi, at mange møder op.
Det er et medlemsarrangement og adgangen er gratis.

Vi ses.

Lemvig Træskibslaug –  Generalforsamling

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne:

Forslag til behandling under punkt 4 skal ifølge vedtægterne skriftligt sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle aktiviteter skal berettes i et særskilt afsnit)
 1. Regnskabet forelægges til godkendelse
 2. Indkomne forslag
 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter
 3. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 4. Eventuelt

Ifølge vedtægterne er betingelsen for adgang og stemmeret til generalforsamlingen, at man har betalt kontingent det pågældende år.

Kontingenten indbetales via netbank til NORDEA 9589- 4 379 425 157.
Bankens nedlæggelse af kontantkassebetjening har indflydelse på kassererens håndtering af kontanter, derfor skal kontingenten indbetales via netbank.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nordvestjysk Fjordkultur byder velkommen til et inspirerende TS-medlemsmøde

Lørdag den 3. marts – Søndag den 4. marts 2018

Kom med om bord i både Nordvestjysk Fjordkultur og på Marilyn Anne i den første weekend i marts, hvor TS traditionen tro inviterer til medlemsmøde.

Fjordkulturen i Struer har siden 2010 haft fuld kraft frem, skubbet og båret af en stærk gruppe af frivillige med store visioner. Under overskriften Indlevelse og oplevelser, har Nordvestjysk Fjordkultur italesat, forhandlet, vist og skabt et maritimt miljø i Struer havn, der også har gjort indtryk på byen.

Struer er også hjemhavn for den smukke 3-mastede skonnert MARILYN ANNE. Skibet har siden 1985 fungeret som alternativ skole til elever fra 9. – 10. klasse, der har brug for en anden skoleform, end den folkeskolen byder på.

Nordvestjysk Fjordkultur lægger hus til og har i samarbejde med TS udarbejdet et inspirerende program.
Her kan du se hele programmet for de 2 dage.

Tilmelding senest den 23. februar 2018. For de, der ønsker overnatning på Struer Vandrehjem, skal dette bookes senest den 8. februar 2018

Kontaktpersoner og arrangører:  Asger Brodersen, Formand for Nordvestjysk Fjordkultur og TS lokalmand. Henning Thøgersen, TS Bestyrelsen.

Foredrag tirsdag den 27. februar kl. 19.30 i Havnens Hus

”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860- 1960”

med historiker og dr. phil Esben Graugaard

Et foredrag om familien Villemoes fra Vejrum senere Skærum Mølle og Lemvig.

Entre 50 kr.

Et arrangement i samarbejde mellem
Folkeuniversitetet Lemvig, Lemvig Museum og Lemvig Træskibslaug

Fjordens Dag 2018

Nordvestjysk Fjordkultur inviterer laugets medlemmer til Fjordens Dag lørdag den 3. februar 2018.

Program
9.00 Velkomst og morgenkaffe i NFK´s klublokaler i Havnevej 6, Struer
9.30 Foredrag om Fjordkulturens skibe ved Skibsbygger Ole Olsen
10.00 Glat kaffe
10.15 Fortælling om Marylin Annes historie ved forhenværende matros på MA – Ib Frøstrup
11.30 Middag: Menuen er gule ærter
12.30 Besøg hos Marylin Anne
13.30 Foredrag om U-båden UC-30´s sidste rejse ved tidligere chefredaktør Knud Jakobsen
14.30 Information – hvad sker der fjorden rundt?
15.30 Tak for i dag

Pris kr. 100,-
Tilmelding senest den 23. januar 2018 – på www.nordvestjyskfjordkultur.dk  eller på opslag i klublokalet eller mail til Anders Røjbæk på: anro@altiboxmail.dk

OBS. Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).

Godt Nytår

-til alle medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere

Også i 2017 har vi oplevet en lille nettotilgang af nye medlemmer særlig i årets sidste halvdel, så velkommen til de nye medlemmer.

Ved årsskiftet 16-17 var vores nye huse næsten færdige, men indretningen af vores fælles værksted har været undervejs i årets løb, til sidst med indkøb af værktøj og maskiner fra en bevilling fra FLAG. Alle medlemmer kan bruge værkstedet, når de har købt en nøgle til 200kr., der dækker et års udgifter til strøm og vedligeholdelse af værkstedet. (se venligst hjemmesiden om brugen af værkstedet og HAVNENS Hus).

I forbindelse med køb af grej til værkstedet, har vi arbejdet videre med en indkøbsordning for laugets medlemmer, så man gennem laugets CVR.nr. og mod fremvisning af gyldigt medlemskort kan opnå rabatter i forskellige forretninger, ved køb af skibsrelaterede varer. Ordningen er under udvikling, så følg gerne med på hjemmesiden.

Af større begivenheder i 2017 for træskibssejlere, kan nævnes TS Pinsestævne i Hobro og Limfjorden Rundt, hvor vi fra Lemvig var godt repræsenterede. Det medførte desværre, at vi ikke kunne deltage i de to arrangementer i vores egen havn, da man havde valgt at placere Vild med Vand i forbindelse med sejladsen til Pinsestævnet og Krabbefestivalen i uge 37 midt i Limfjorden Rundt.

Det bliver anderledes med Vild med Vand i 2018, som bliver den 26. maj, hvor vi i samarbejde med Produktionsskolen vil gå aktivt ind i arrangementet.

Krabbefestivalen bliver igen i 2018 samtidig med Limfjorden Rundt, så her må vi igen melde fra.

Vi har flere arrangementer på vej i det nye år, fastlagt er et foredrag med historiker og dr. phil Esben Graugaard, der for nyligt har udgivet bogen  ”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860- 1960.” om familien Villemoes fra Vejrum senere Skærum Mølle og Lemvig. Foredraget er tirsdag den 27. februar kl. 19.30, og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Lemvig.

Se i øvrigt hjemmesiden om programmer og tidspunkter for arrangementerne, bl.a. generalforsamlingen.
Vi håber på interesse og opbakning fra medlemmerne.

Mange tak for året der er gået.

Bestyrelsen

TS Medlemsmøde i region Vestjylland

Sted: 
Hvide Sande Shipyard, Beddingsvej 2.
Kantinen (øst for den store hal)

Dato og tidspunkt: 
Torsdag den 26. oktober kl. 15:30 – 21:00

Tilmeld dig medlemsmødet her:

Program:
Kl. 15.30: Kaffe og kage.

Kl. 16.00: Fagligt indhold: Oplæg ved Olav Martinsen og Jesper Vejlgård: Træbådes vedligeholdelse, både de helt traditionelle metoder og de lidt nyere.

Rundvisning på værftet, hvor FULTON til den tid vil være inde i hallen.

Kl.17.30: TS emne: Kulturpolitisk Program og fælles indkøbsordninger (erfaringer fra lokalområder). Preben Glud og Henning Thøgersen.

Kl. 18.30: Stjerneskud.

Kl. 19.15: Vandet rundt og udpegning af 3 lokalfolk.

Kl. 21.00: Slut.

Pris 100 kr. For alle, medlemmer og ikke medlemmer. Betales til Thomas Lauget på dagen.

Tilmelding på TS- hjemmesiden, senest den 22. okt.

Nuværende lokalfolk for region Vestjylland:
Olav Martinsen, Claus Høgsberg Toft, Malene Knudsen og Asger Brodersen

Kontaktperson for mødet: Claus HøgsbergToft

Læs mere på TS hjemmeside – og hold øje med eventuelle ændringer af programmet her

Kulturnat Lemvig – var godt besøgt

Musik og sang fra sejlskibenes tid

Det blev en glad og hyggelig aften i musikkens og sangens tegn, da lauget slog dørene op til kulturnat arrangementet den 17. oktober kl. 19.30. Allerede fra start var der fuldt hus, hvor Shanty koret leverede glade og muntre viser accompagneret af harmonika og guitar. Sømandsviserne blev introduceret med muntre (røver)historier og glimt i øjet, – og de fremmødte faldt i med nynneri og sang, og kvitterede med applaus.

Vægterne kiggede også forbi, og langs kajkant ved “Huset”, havde skibene tændt lys på dæk.
Lauget siger mange tak til alle fremmødte for opbakning og bidrag til en dejlig aften.

Standerhejsning

Indvielse af ”Huse på havnen”

Grillhygge

Fredag den 18. august var laugets stander klar til hejsning og ankeret var på plads. Det blev markeret sammen med færdiggørelsen af projektet ”Huse på Havnen” , hvor lauget’s værksted blev vist frem.
Laugets formand Henning Thøgersen gav et par ord med på vejen og Shanty koret bidrog i festligheden med et par numre fra deres repertoire. Det var et vellykket arrangement med god opbakning, god stemning, – og vejret var med os. Dagen blev sluttet af med grill hygge.

 TS’s pinsestævne 2017 er i Hobro

Pinsestævnet er veloverstået og fyldt med gode oplevelser.

Læs mere på TS’s hjemmeside

Træskibselskere i Lemvig og omegn

var inviteret til en hyggelig eftermiddag i “Havnens Hus” med musik og sang i anledning af 40 års jubilæum for Sjægten “Makrellen”.
“Makrellen” er bygget på Lemvig Bådebyggeri efter gamle tegninger, og søsat i Lemvig Havn 17. maj 1977.
I mange år har den sejlet på Isefjorden, men i dagens anledning var den på besøg i Lemvig for at fejre sin 40 års fødselsdag, transporteret til Lemvig af dens nuværende ejer.
Det blev en hyggelig eftermiddag med god stemning og mange besøgende, og hvor der var mulighed for at købe fadøl, sodavand og fiskefrikadeller.

Generalforsamlingen – Lemvig Træskibslaug

Onsdag den 22. marts 2017, kl. 19.30 

Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling under punkt 4 skal ifølge vedtægterne skriftligt sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle aktiviteter skal berettes i et særskilt afsnit)
 3. Regnskabet forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ifølge vedtægterne er betingelsen for adgang og stemmeret til generalforsamlingen, at man har betalt kontingent det pågældende år.

Kontingentet bedes indbetalt via netbank til NORDEA 9589- 4 379 425 157. Der kan også betales kontant til kasserer Johnny Rokkjær umiddelbart inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kursus i brug af VHF radio

Start tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00-21.30
Underviser Svend Erik Pedersen. Mødested ”Huset” på Havnen

Hvis man har VHF ombord er et SRC-certifikat lovpligt (Short Range Certifikat).
Der er kursusstart den 31. januar 2017 kl. 19.00. Herefter hver tirsdag indtil eksamen en gang i marts og som aflægges på Fiskeriskolen i Thyborøn. Kursuspris og indkøb af materialer aftales med Svend Erik den første aften.
Tilmelding ikke nødvendig. Du møder blot op den første undervisningsgang.

For at betjene en VHF radio er det et lovkrav, at du har et radiocertifikat – som lystsejler et SRC certifikat og som erhvervsbruger et ROC certifikatPå et SRC kursus lærer du alt om de grundlæggende principper, når det gælder radio. Du lærer om opkaldsprocedurer, kanalvalg, nødkommunikation, samt om alternative alarmeringskilder som Sart og Epirb. Ligeledes lærer du om Navtex systemet og bådens strøm. Du lærer om VHF kommunikation, samt om DSC systemet, som er nutidens opkaldssystem i VHF regi. Ikke mindst når det gælder sikkerhed er DSC en vigtig del af bådens udstyr. Et SRC kursus drejer sig om teoretisk viden, hvor du bliver dus med systemets muligheder, samt med reglerne for kommunikation til søs. Et SRC kursus indeholder ikke praktisk anvendelse af udstyret, men gør dig fortrolig med den teoretiske brug af din radio.

Bestyrelsen

Glimt af Lemvigs søfartshistorie

Onsdag den 25. januar 2017 var der inviteret til medlemsarrangement for lauget og Colin Ancher lauget, med foredrag af Benny Boysen, forfatter og tidligere museumsinspektør i Struer. Udgangspunktet var hans nye bog ”Paketten og rederiet – søfartshistorie fra Lemvig”, der blandt andet indeholder historien om skibet ”Mathilte”, der har givet navn til Mathiltes kaj i Lemvig, og om nogle af de små lokale rederier fra de mindre købstadshavne.

Det var et fint arrangement til trods for de meget få fremmødte.

Østhavnen – Lemvig

Læs mere om projektet her
Første spadstik på projektet blev taget den 25. oktober 2017, hvor Shanty koret deltog i festlighederne.

Godt Nytår

til alle medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere

2016 blev det første år, hvor vi rigtigt kunne nyde de gode forhold i den nye havn. Det blev først fastslået på vores store Havnekonference i februar, og dernæst markeret ved Havnens dag d. 29. maj, hvor vi i samarbejde med de øvrige foreninger omkring havnen, havde en række velbesøgte aktiviteter.

Efter flere ansøgninger og forhandlinger fik vi endelig i efteråret lov til at bygge en række skure på kajen syd for klubhuset, og med den efterhånden velkendte kampånd i foreningen, har en lille hård kerne af medlemmer nu lavet huset færdigt, så det fremstår som et smukt og nyttigt element på kajen.

Vi har i 2016 haft en lille fremgang i medlemstallet, og der er kommet et par fine skibe til under TS. ordningen.

Allerede først i det nye år lægger vi d. 25. januar ud med et foredrag med forfatter og kulturhistoriker Benny Boysen om søfarten fra Lemvig og andre Limfjordsbyer, og d. 4. februar laver vi sammen med Produktionsskolen ”Fjordens Dag” for Nordvestjysk Fjordkultur.

Og endelig har vi generalforsamling d. 21. februar. Se i øvrigt hjemmesiden om programmer og tidspunkter for arrangementerne, der kommer flere til i løbet af året, og vi håber på interesse og opbakning fra medlemmerne.

Mange tak for året, der er gået.

Træskibslaugets bestyrelse

Godt nytår

til alle medlemmer , laugets venner og samarbejdspartnere.

2015 blev et år lidt ud over det sædvanlige, hvor bl.a. den nye havnedel blev indviet. Et længe ventet øjeblik for mange interessenter og aktører, og som har fyldt en del i laugets bevidsthed. Nogle har fulgt det på tæt hold og andre på distancen.

2015 blev også det år, hvor vi skulle bevise, at vi i samarbejde med Lemvig kommune og Lemvig Roklub var en værdig vært for afvikling af Træskibssammenslutningens årlige pinsestævne.

Det må betegnes som et absolut højdepunkt i vores historie.

Et fantastisk samarbejde og teamspirit er kendetegnede for al planlægning, forberedelse og afvikling af stævnet, – det blev endnu engang bevist, at står man sammen, kan mange klare meget. Det skinnede også igennem på tilbagemeldingerne på stævnet.

Mange tak for året, der er gået.

Træskibslaugets bestyrelse

KulturNat Lemvig 2015

Fuldt hus på kulturnatten den 13. oktober

De mange besøgende havde en festlig aften.
Aftenen igennem var der forskellig optræden med både danske og engelske sømandssange. Shantykoret med Michael Johnsen som forsanger og Søren Christensen på harmonika fik mange af de glade gæster til at synge med på omkvædene.
Der var aftenen igennem fuldt hus i det hyggelige lokale på Vesthavnen.

kultur 15a

Limfjorden Rundt 2015

med deltagelse af fartøjerne ”Viktoria” og ”Gefion”

Limfjorden Rundt er Nordens største sejlads for træskibe og i år deltog 54 sejlskibe og 5 følgebåde.

De første dage lagde ud med næsten vindstille og flot solskinsvejr, der lokkede mange besøgende til havnene.

Senere på ugen kom der mere vind til sejlene, og sejladserne mod Nykøbing Mors og Fur blev en fantastisk opvisning med alle sejl sat.

Et stort antal frivillige sørgede godt for besætningerne i de forskellige havne, og endnu engang kan sejladsen Limfjorden Rundt betegnes som en god oplevelse både for skibsbesætningerne og de mange tilskuere.

IMG_1027           IMG_1059

Sensommerhygge

Næsten som en slags markering af overgangen fra sensommer til efterår, blev der afholdt medlemsgrillaften lørdag den 5. september ved “huset”
Det blev en hyggelig aften for de fremmødte med sang og musik af Søren Christensen fra laugets shantykor.

På jordomsejlingstur
med Hans Kokholm, Nykøbing M

H Kokholmfeb15

Lauget arrangerede i februar et foredrag med Hans Kokholm fra Nykøbing M, – et arrangement, der skulle være med til at bringe tankerne hen på den kommende sæson.

Med adskillige verdenskort og søkort hængt op samt medbragte effekter fra jordomsejlingen , så var rammerne sat for de mange fremmødte tilhører og aftenens emne.

Hans har sejlet mange steder i verdenen og helt specifikt var aftenens foredrag koncentreret om en del af jordomsejlingen, der begyndte i juni måned i 2001 og som skulle have taget 3 år, men endte med 4 år, inden han igen stod på havnen i Nykøbing Mors.

”Joy” tilbagelagde en tur på 2½ gang rundt om jorden med 2 mand ombord mere eller mindre på hele turen. 20 forskellige gaster under turen, hvoraf 7 af dem tog i mod ham, da han returnerede til Nykøbing M. Hvor utroligt det end lyder, så havde han kun et uheld, som var en flænge i forsejlet, da der kom en sø indover fordæk.

Hans’ personlighed og evne til at formidle formåede at gøre en drøm om en jordomsejling tilgængeligt for enhver og samtidig gav forståelsen for at forberedelse og respekt for opgaven forude er nødvendigt, hvor det drejer sig om at tænke situationer igennem og være klædt på til at løse en situation langt fra land.

Han øste ud af sin fartøjsfaglige og maritim tekniske viden og erfaring, krydret med en portion tips og tricks.

Ingen kunne være i tvivl om at vi havde besøg af en erfaren herre.

Med billeder og kort materiale tog Hans os med på eventyr og helt specifikt på turen fra Palmerstone til New Zealand, der bl.a. bød på unikke smukke oplevelser og møder med lokal befolkningen og natur. Bl.a. på en lille atol med 54 indbyggere og hvor der fire gange om året kommer et fragtskib. Der besøges en landsby på Fiji øerne. Storfiskeri og snorkling blandt de kæmpestore pukkelhvaler med deres kalve i Tongas klare vand er også en del af oplevelserne.

En af grundstenene i at få de unikke oplevelser og komme tæt ind på lokal befolkningen er, at vise hensyn, sætte sig ind i og følge skik og brug, hvor end man kommer frem. Du er gæst på fremmed territorium.

Hvad man ikke tænker over, når man høre om noget så eksotisk som en jordomsejling, er, at der faktisk er noget skatteteknisk, som man skal være opmærksom på, og som konkret betød for Hans Kokholm, at han måtte rejse til DK og opholde sig i 3 måned. Ligesom man skal søge til en neutral havn med sit fartøj og ligge der en periode af hensyn til EU moms lovgivningen .

Hans har været vidt omkring og sejlede i årene 2001 til 2005 jorden rundt i sejlbåden ”JOY”, en 30 fods Albin Ballad. Han har siden lavet andre ture med ”JOY” og er aktiv i foreningen til ”Langturssejlernes fremme”, ligesom han ind i mellem underviser i navigation og radio i forskellige sejlklubber.

JOY

Besøg www.syjoy.dk

I Lemvig Træskibslaug er vi utrolig stolte af at medvirke til, at en af de allerstørste
begivenheder 
for træskibe i danske havne finder sted i Lemvig i 2015.
Forberedelserne er i fuld gang og du vil kunne
følge 
med her i stort og småt .

Nyt fra stævnet:

Juni 2015

Formand Merete Ettrup, Træskibssammenslutningen, har sendt et brev til Lemvig Kommune, Roklubben og Lemvig Træskibslaug under overskriften ” TS kipper med flaget for et forrygende Pinsestævne i Lemvig” og med følgende indledning til selve brevet:

“Kære alle,
Vedhæftet finder I TS takkebrev stilet til Lemvigs borgmester og alle jer, der var med til at gøre Pinsetræffet i Lemvig for en uforglemmelig oplevelse for alle TS skibene.

Uden jer, var det jo aldrig gået. Takken gælder i høj grad jer alle sammen. Tusind tak for sidst!
De bedste hilsner fra

Merete”

Klik her for at læse takkebrevet.

Maj 2015

Pinsestævnet er veloverstået og tilbagemeldingerne fra deltagerne er dejlig positive.

Den første tilbagemelding blev modtaget af Træskibslaugets formand Henning Thørgersen hen mod slutningen af Pinsestævnet på TS generalforsamlingen søndag den 24. maj og viderebragt.

Modtaget af formand Henning Thørgersen, Lemvig Træskibslaug:

“Kære Laugsmedlemmer
Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne er nu slut, og vi har høstet stor anerkendelse for vores indsats. På generalforsamlingen søndag blev der udtrykt stor tilfredshed med hele forløbet, og på et kort evalueringsmøde med Kommunens deltagere i Projektarbejdsgruppen umiddelbart efter generalforsamlingen  fik vi også mange roser for vores engagement og gode humør selv i lidt pressede situationer. Samarbejdet mellem Roklubben, Kommunen og os har fungeret tilfredsstillende, så nu er der kun tilbage, at sende en stor TAK til alle der har ydet en indsats ved stævnet.
Fra bestyrelsen i Træskibslauget”

Flaghejsning den 24. april 2015
Som er en del af forberedelserne til Pinsestævnet var der fredag den 24. april flaghejsning på havnen af borgmester Erik Flyvholm og træskibslaugets formand Henning Thøgersen.

flaghejsning24apr15

Velkommen til Pinsestævne i Lemvig 2015
– af Henning Thøgersen, formand for Lemvig Træskibslaug
bragt i TS bladet

Lemvig Træskibslaug blev dannet i 2009 af en gruppe ejere af gamle brugsfartøjer med et ønske om at bevare og fremme det maritime miljø og tilhørende kulturhistorie i Lemvig Havn i en tid, hvor havnenes oprindelig funktioner forsvinder, og nye aktører rykker ind på de attraktive områder. Det er derfor med stor glæde vi netop har modtaget tilsagn fra Lemvig Kommune om at hjemmehørende, bevaringsværdige træskibe for fremtiden kan ligge uden havneleje.

I Lemvig Træskibslaug vil vi gøre vores absolut bedste for, at Pinsestævnet 2015 skal blive årets begivenhed i Lemvig. Både for byens indbyggere og for de skibsbesætninger, der sejler hertil fra de mange havne og pladser rundt om i landet. At kunne præsentere vores sejlende kulturarv med Lemvig Havn som ramme om et Pinsestævne, er for os den perfekte begivenhed til at binde by og havn sammen med vores omfattende maritime historie.

I tiden op til første Verdenskrig var Lemvig en af Danmarks største fiskerihavne, med base for en stor del af det første kutterfiskeri i Nordsøen. Med gennembruddet af Agger Tange i 1825 var sejlads vest ud af Limfjorden igen muligt og både for fragtsejlads og i særdeleshed for fiskeriet fra Lemvig, blev forbindelsen mellem Limfjorden og Nordsøen af allerstørste betydning. I dag er både fragtsejlads og fiskeri flyttet til den store havn i Thyborøn, men helt op til år 2000 var fiskeriet stadig en betydelig del erhvervslivet i Lemvig. Alle former for service-virksomheder for fiskeriet fandtes her, og særligt i tiden efter anden Verdenskrig og op til i begyndelsen af halvfjerdserne, blev der bygget mange kuttere især til snurrevodsfiskeriet i Lemvig. Der findes i dag stadig bedding og skibssmedje, som servicerer såvel moderne som historiske fartøjer.

Vi har derfor valgt temaet ”Fisk og fiskeri, før og nu” for stævnet, hvor såvel historien om fiskeriet som smagsprøver på frisk fisk og skaldyr fra vores område vil blive serveret.

Med Lemvig Kommune som projektleder og Lemvig Træskibslaug i samarbejde med Lemvig Roklub om de praktiske opgaver i forbindelse med Pinsestævnet 2015, vil vi byde alle skibe og besætninger velkommen til vores smukt beliggende havn i bunden af Lem Vig.

 Velkommen til Pinsestævne 2015 i Lemvig
– af borgmester Erik Flyvholm
bragt i TS bladet

Vi glæder os til at give lokale, gæster og turister mulighed for at komme helt tæt på nogle af Danmarks historiske fartøjer og opleve fortidens søfart. Vores sejlende kulturarv, som har lagt grund for den fiskeri- og søfartsindustri, som i høj grad har og har haft betydning for Danmark.

Vi er kendt ude i verden som en dygtig søfartsnation. Sammenholdt med årets tema ”Fiskeri og fisk – før og nu” er det værd at nævne, at både søfart, fiskeri og de tilknyttede erhverv har bidraget betydeligt til eksport og vækst i BNP i forbindelse med opbygning af vores moderne velfærdssamfund.

Faktum er, at havne og skibe udgør en væsentlig del af den danske kulturarv, og vi er stolte af at give unge og ældre mulighed for at mærke historiens vingesus – og suset fra sejlene af de smukke gamle skibe. De skibe som er det direkte bindeled mellem vores oprindelige søfart og den højteknologiske fiske- og søfartsindustri, som i dag anløber de danske havne.

I Lemvig Kommune kan vi i særdeleshed tale med om det maritime, da vi har hele to havne med hver deres styrke og identitet:

Thyborøn Havn, som er en af Danmarks største fiskerihavne, et offshore væksteventyr i gang og hjemsted for eksportvirksomheder og producenter af avanceret fiskeriudstyr, – en havn hvor det blå erhverv på alle måder er en nerve i byen.

Lemvig Havn, som er forvandlet fra den oprindelige fiskeri- og industrihavn til en moderne og smuk oplevelseshavn, der binder havn og byens rige handelsliv sammen. Havnen er i 2014 præmieret med innovationsprisen og i 2015 modtog højvandsmuren Bæredygtig Beton Prisen. Samtidig byder havnen også på restauranter og en ny anlagt skaterpark.

Vi byder Træskibssammenslutningen og øvrige gæster hjerteligt velkommen til Lemvig Havn og hele egnen.

Vi håber, I vil medvirke til at gøre Pinsestævnet 2015 til en lærerig og oplevelsesrig begivenhed for alle besøgende og deltagende. Vi håber, I vil benytte lejligheden til at besøge vores dejlige område, som byder på mangfoldige natur- og kulturoplevelser.

Dec 2014:

Status

Projektarbejdsgruppen for Pinsestævnet I 2015 har nu holdt deres 7. og sidste møde i 2014. Arbejdsgruppen mødes igen den 8. januar 2015, men allerede nu er en del af arrangementet på plads.

Vi har fået svar fra de fleste af en række inviterede foreninger og institutioner til at stille op på kajen med forskellige maritime aktiviteter. Foreløbig har langt de fleste af de inviterede sagt ja tak til at medvirke, så der nu er 12 forskellige aktiviteter på kajen, hvoraf en del også kommer sejlende, så deres fartøjer skal have plads ved kajen. Derudover kommer der ind imellem forespørgsler fra forskellige andre interesserede om at medvirke med et eller andet, så der er heldigvis ikke mangel på interesse for arrangementet, hvor det selvfølgelig i den sidste ende er de mange del-tagende TS fartøjer, der er midtpunktet for stævnet.

Der er nedsat underudvalg med deltagere fra kommunen, Lemvig Roklub og Træskibslauget til at tage sig af de mange forskellige praktiske opgaver, og allerede nu er der truffet aftale om placeringen af et stort festtelt på Vesthavnen på parkeringspladsen ved JEKA FISH. Et mad-udvalg har fastlagt festmenuen, og et udvalg laver kontrakter om underholdning m.m.

Roklubben og Træskibslauget vil have et andet telt på den central del af havnen, hvor der serveres lette anretninger og forfriskninger, og der vil være en scene med underholdning fra lokale kræfter.

På Østhavnen hvor de større fartøjer vil lægge til, arbejder vi med flere forskellige ting på kajen, så der vil være masser af aktiviteter på hele havneområdet.

Men hele det praktiske arbejde under stævnet skal jo udføres af frivillige, så der bliver behov for mange gode kræfter i nogle hektiske pinsedage 2015. Efter nytår vil de omtalte forskellige underudvalg beregne behovet for arbejdskraft, og et system med vagter og tilmelding vil blive sat op.

Juli 2014:

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i Lemvig 23.-25.maj 2015

Fisk & Fiskeri – før og nu

I Lemvig Træskibslaug vil vi gøre vores absolut bedste for, at prinsestævnet 2015 skal blive årets begivenhed i Lemvig. Præsentation og formidling af vores sejlende kulturarv falder fuldstændigt i under laugets formål og at bruge Lemvig havn som ramme om et pinsestævne er for os den perfekte begivenhed til at binde by og havn sammen med vores omfattende maritime historie.

I tiden op til første verdenskrig var Lemvig en af Danmarks største fiskerihavne og helt op til år 2000 var fiskeriet stadig en betydelig del af erhvervslivet i Lemvig. Alle former for servicevirksomheder for fiskeriet fandtes her og skibsreparationer er stadig en del af Lemvig havn.

Vi har derfor valgt temaet “Fisk og fiskeri, før og nu” for stævnet, hvor såvel historien om fiskeriet som smagsprøver på frisk fisk og skaldyr fra vores område vil blive serveret.

Med Lemvig kommune som projektleder og Lemvig Træskibslaug i samarbejde med Lemvig Roklub om de praktiske opgaver i forbindelse med Pinsestævnet 2015, vil vi byde alle skibe og besætninger velkommen til vores smukt beliggende havn i bunden af Lem Vig.

Det detaljerede program følger senere, men allerede nu kan der nævnes:

 • I det store festtelt helt ud til fjorden tilbydes gratis aftensmad fredag aften til alle besætningsmedlemmer
 • Præsentationssejlads lørdag i smukke omgivelser med unik mulighed for turister og andet godtfolk for at følge sejladsen på tæt hold
 • God festmenu til rimelige priser lørdag aften
 • Gratis morgenmad til alle besætningemedlemmer lørdag og søndag morgen

I det hele taget bliver det en stor fest hele weekenden med masser af liv og aktivitet på havnen.

Shopping i Lemvig – butikkerne holder åbent mens I er her, fredag indtil kl. 22 og lørdag til kl. 14. Spisestederne serverer alt fra fisk til økologiske retter og lokale specialiteter.

Faciliteter

Lemvig havn rummer alle faciliteter, som er nødvendige for en moderne søsportshavn. Dertil findes bedding og skibssmedje, som servicerer både moderne og historiske fartøjer. Den gamle bykaj ligger blot 50 m fra gågaden med specialforretninger og spisesteder, og flere supermarkeder findes få hundrede meter fra havnen. I Træskibslaugets klubhus, der i sommerhalvåret er åbent for gæstesejlere findes en udstilling om havnens historie.

I området findes

– Vesterhavet, – og er man mere vovet kan man forsøge sig med paraglidning ved Bovbjerg – ud over de 40 meter høje lerskrænter

– Klosterheden, der med sine 6.400 ha udgør et af de største skovområder i Danmark. Der er mulighed for at vandre en tur, besøge skovlegepladsen, sove i shelters, bruge cykel/løbe/ridestier

– Skaterpark i Lemvig, der blev opført i sommeren 2013 af arkitektfirmaet EFFEKT og udført af canadierne Beaver Concrete

Tilmelding

Forberedelserne til Pinsestævnet 2015 kan følges her på Træskiblaugets hjemmeside, hvor det endelige program vil blive offentliggjort. Programmet og tilmeldingsskemaet vil komme på Træskibs Sammenslutningens hjemmeside  TS-skib.dk og Lemvig kommune vil linke til begivenheden på deres hjemmeside lemvig.dk.

Juli 2014:

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2014 i Flensborg

Flensborg dannede rammerne ved Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2014, hvor ca. 65 fartøjer med tilsammen mere end 500 besætningsmedlemmer deltog.

Lemvig Træskibslaug var repræsenteret ved “Gefion” og “Aase” med deres besætninger. Delegationen fra Lemvig talte også repræsentation fra Lemvig kommune; Erik Flyvholm, Jørgen Nørby, Lena Birch, Margit Borg og Lemvig Turistforening. Repræsentanterne fra kommende års værtsby (Lemvig) mødtes med Træskibs Sammenslutningens bestyrelse på VIP skibet for at få nogle timer og fælles oplevelser sammen og for at se nærmere på konceptet. Og det blev gjort til lands, til vands og højt oppefra. Parterne vil efterfølgende mødes til koordineringsmøder for arrangementet i Lemvig 2015.

IMG_6185

Programmet ved stævnet i Flensborg talte bl.a. en rundvisning i Historischen Hafen, Havneregatta for småbåde, musik og håndværk på Gaffelmarkedet.

Repræsentanterne fra Lemvig Træskibslaug og Lemvig Turistforening var ombord på samtlige deltagende fartøjer og udleverede en mulepose med brochuremateriale fra Lemvig. Derefter stod de to repræsentanter fra turistforeningen resten af dagen og uddelte materiale til de mange forbipasserende, tillokket af smagsprøver fra Slagter Mortensen.

Ved festaftenen deltog delegationen fra Lemvig i middagen, og borgmester Erik Flyvholm holdt tale, hvor han bød velkommen til Lemvig i 2015. Han glædede sig til, at se de mange flotte skibe i Lemvig i  dagene 23.-25. maj 2015. “Der ligger en stor og spændende opgave foran os, men vi vil gøre vores bedste for at både gæster og lokale vil få en uforglemmelig weekend. Vi glæder os til, at Lemvig Havn og by vil komme til at summe af glade mennesker, – både sejlere, borgere og tilskuere”

Efter Lemvig borgmesterens tale delte formanden for Træskibs Sammenslutningen, Lauge Damstrup, præmier ud til et antal skibe.

“Gefion” vendte hjem med den prestigefyldte pris “Jomfuren”. Det var en overrasket, glad og stolt Henning Thøgersen, der modtog prisen i Flensborg.  Prisen uddeles til bedst bevarede skib, og i dette tilfælde har begrundelsen især været, at “Gefion” indtil sidste år har været aktiv indenfor sit oprindelige formål, nemlig som fiskefartøj, i mere end 100 år.

Formanden Lars Damstrup havde bemærket kutterens styrehus, som han accepterede, fordi det er resultatet af dens aktive tjeneste. Men når det engang skal skiftes, håbede han, at der ville blive skævet til de gamle tegninger.

Prisen “Jomfuren” er på ca. 70 kilo og vil være i Lemvig indtil næste år, hvor Træskibs Sammenslutningen afholder sit Pinsestævne.

Prisen er tidligere vundet af kendte skibe som “Aron”, “Hjalm” og “Fulton”.

En præmie blev også givet til skonnerten “Brita Leth” af Århus som en opmuntring til familien, der står midt en smertefuld og kompliceret bodeling efter den afdøde skipper Otto Leth.

Der var også præmie til den mere end 130 år gamle bæltbåd “Skibet” af Aarhus. Skipper Peer Bonnemann har på bedste vis overtaget et forlist projekt og på flotteste måde fået en forening op at stå omkring skibet ved hjælp af godt og modigt arbejde.

Et andet foreningsskib, skonnerten “Martha” af Vejle fik også en præmie. Foreningen gør et stort arbejde med skonnerten, samtidig formidler foreningen hele sagen til stor inspiration for os alle. Prisen blev givet med håbet om, at “Martha” kan fortsætte og udvikle dette arbejde.

IMG_6158

Og så var den dieselpræmien. Den gik i år til to fartøjer fra Lemvig, nemlig “Gefion” og “Åse”, hvor Træskibs Sammenslutnignen takkede de to besætninger for deres flotte indsats.

April2014:

Projektarbejdsgruppen omkring Pinsestævnet i Lemvig 2015 er nu fuldtallig og har holdt deres første møde i år, hvor det første punkt på dagsordenen var Lemvigs repræsentation på dette års stævne i Flensborg.

Der er tradition for, at borgmesteren sammen med ledende medarbejdere fra næste år værtsby inviteres til stævnet. Både borgmester Erik Flyvholm og viceborgmester Jørgen Nørby, projektleder Lena Birch og teamleder Margit Borg har sagt ja tak til at deltage i Flensborg.

Fra Lemvig Træskibslaug deltager vi med to fartøjer “Aase” og “Gefion”, der vil medbringe PR-materiale fra Lemvig, både generelt om vores område og specifikt om stævnet næste år. Sidstnævnte er vi netop nu er i gang med at fremstille i projektarbejdsgruppen.

Lemvig Turistforening sender to medarbejdere til Flensborg for at bistå med uddelingen af det medbragte PR-materiale og der planlægges et besøg på alle de deltagende fartøjer med en hilsen fra Lemvig.

Som nævnt er projektarbejdsgruppen nu i gang med den mere overordnede planlægning, og der kan senere nedsættes ad hoc grupper til de enkelte opgaver.Lemvig Roklub har sagt ja til at samarbejde med træskibslauget om de praktiske opgaver og de sidder derfor nu med i arbejdsgruppen sammen med Lemvig Turistforening og et antal medarbejdere fra kommunen.

Vi vil her på siden løbende orientere om arbejdet i gruppen, men i første omgang gælder det turen til Flensborg, som vi glæder os meget til, – og vi kan kun opfordre til lade pinseturen gå til Flensborg i år – til vands eller til lands.

Oktober 2013:

Træskibslauget har deltaget i det første møde i projektgruppen. Lena Birch Lykke er formand for gruppen. Lena er leder af Direktionssekretariatet i Lemvig Kommune og har erfaring fra mange af de større arrangementer i Lemvig området, bl.a. i en årrække som koordinator for Limfjordscuppen og senest som koordinator, da cykelløbet Giro d´Italia gæstede vores område. Fra Træskibslauget deltager Henning Thøgersen og Alexander Feirup. Alexander er som bekendt også medlem af bestyrelsen i TS, og det skal nok blive nyttigt med denne dobbeltrolle, når tingene skal koordineres. Der var fin stemning til mødet, og vi er enige om, at vi skal have det bedste ud af det fine arrangement, som vi har fået. Konkret arbejdes der med at få projektgruppen gjort fuldtallig, og det er aftalt, at vi mødes efter nytår for at begynde det konkrete arbejde med at få tilrettelagt begivenheden bedst muligt.

Juli 2013:

Allerede i foråret besluttede Lemvig Kommune at indbyde TS til at afholde stævnet i Lemvig, TS sagde straks ja tak. Kort før sommerferien 2013 meddelte Lemvig Kommune, at man er indstillet på at påtage sig rollen med at koordinere stævnet. Der er tale om en stor opgave, og vi er i Træskibslauget glade for, at kommunen har valgt at stille ressourcer til rådighed herfor. Når vi kender den nærmere organisation af forberedelserne, vil vi orientere om dette her på siden.

Ny vest ydermole

Opdatering 16. maj 2015
Datoen for færdiggørelsen af havnebyggeriet er den 4. juli 2015 kl.1100.

Havneindretningsplan 15

Opdatering 4. maj 2015
Arbejdet med den ny vest ydermole skrider fremad og målet i forhold til det forestående Pinsestævne er at skabe læ i havnen for de deltagende skibsfartøjer.

Vedr. indretning af havnebassinet er planen pt. at flytte den yderste del af flydebroen placeret ud for landingspladsen ved Bjarnes fisk til den nye forbindelsesbro mod vest. Træskibslauget har endvidere overfor Lemvig kommune udtrykt ønske at flydebroen vest for Mathiltes kaj fjernes.

Lemvig kommune vil imødekomme Træskibslaugets ønske om, at medlemsfartøjerne kan ligge samlet i vest havnen og sammen med Colin Archer-skibet ”Anni Thrysøe”, der nu er kommet i vandet og ønsker en placering i området. Prioriteringen i den imødekommende tilkendegivelse fra Lemvig kommune vil være at holde træskibene i havnen samlet. Hvis det er muligt at placere foreningens øvrige fartøjer dvs. jernskibe i forbindelse med træskibene, vil dette ske videst muligt,  – ligesom skibe, der ligger langskibs, må forvente, at der ligger flere fartøjer uden på hinanden.

———————————

Anlægsarbejdet til den nye vestmole på Lemvig Havn påbegyndes mandag den 15. September 2014. Arbejdet er planlagt til at stå færdigt uge 27, 2015.

Mens arbejdet står på indrettes p-pladsen vest for det tidligere isværk til skurby fra mandag den 8. September 2014 og et areal på Østhavnen til arbejdsplads. For at undgå transport af træ fra Østhavnen gennem Havnegade fragtes træet via vandet til arbejdsstedet.

Det er aftalt med havnefogden, at han vil være behjælpelig i forhold til at anvise de bådejere, der måtte ønske det, nye placeringer enten i havnen eller i Lemvig Marina. Havnefoged Svend Aage Lauridsen kan kontaktes på tlf. 4010 0116-

Der arbejdes så hurtigt og godt som muligt, men rod, støv og støj kan desværre ikke undgås.

Informationsfolder med overordnet tidsplan via dette link: Informationsfolder

Der tages forbehold for ændringer.

Officiel indvielse af den nye terrasse omkring “Huset”

fandt sted onsdag den 27. august 2014 kl. 16.00

Et målrettet teamwork med focus har givet et æstetisk smukt resultat
Et målrettet teamwork med focus har givet et æstetisk smukt resultat

Det omfattende projekt, der blev påbegyndt i midten af februar og afsluttet ved udgangen af marts måned blev officielt indviet den 27. august 2014.

Der er lagt rigtig mange frivillige timer i projektet fra nogle af laugets medlemmer anført af laugets smede og en enkelt tømrer, – og det til tider under ret dårligt vejr  Resultatet lever fuldt ud op til forventningerne og er et eksempel på at frivilligt arbejde kan lykkes, når folk går målrettet til opgaven med det nødvendige overskud både af faglighed og fællesskabsfølelse.

Medlemsfartøjet “Gefion” – Årets Jomfru ved TS 2014 i Flensborg

“Gefion” vendte hjem med den prestigefyldte pris “Jomfruen” ved Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i Flensborg.

Det var en overrasket, glad og stolt Henning Thøgersen, der modtog prisen i Flensborg.

Prisen uddeles til bedst bevarede skib, og i dette tilfælde har begrundelsen især været, at “Gefion”indtil sidste år har været aktiv indenfor sit oprindelige formål, nemlig som fiskefartøj, i 100 år.

Prisen “Jomfruen” er på ca. 70 kilo og vil være i Lemvig indtil næste år, hvor Træskibs Sammenslutningen afholder sit Pinsestævne. Den kan ses i Træskiblaugets hus.

Prisen er tidligere vundet af kendte skibe som “Aron”, “Hjalm” og “Fulton”.

Beskrivelse af “Gefion” kan findes under “Skibene” her på hjemmesiden.

Følg i øvrigt med i forberedelserne til TS Pinsestævnet 2015 under “TS Pinsestævne 2015” her på hjemmesiden. Lige nu pågår der en del arbejde i kulissen og når det er modent til at dele med offentligheden, så vil det være at finde der.

Projekt “Hundested motor”

På initiativ af vores laugmedlem Benno Kjærgaard er der i øjeblikket et forsøg i gang med at redde den gamle motor i det netop hævede fartøj “Bilbo Baggins”. Kutteren er den tidligere Lemvig kutter “Jonna Susanne” bygget hertil i 1966 i Grenaa og forsynet med en to cylinderet Hundested glødehovedmotor, som det var almindeligt den gang.

Der er stadig uafklarede forhold omkring ejerskab og forsiking, men Benno har fået tilladelse både fra den engelske ejer og forsikringsselskabet til at forsøge at redde motoren.

Foreløbigt har to meget erfarne tidligere skibssmede Per Lauridsen og Poul Erik Andersen givet tilsagn om at være foregangsmænd på projektet, men der mangler stadig medlemmer i arbejdsgruppen, ikke mindst til at rejse lidt kapital til det videre forløb.

Planen er, at motoren, når den forhåbentlig er renoveret og i køreklar stand, kan bruges som minde og vartegn for den svundne tid, hvor Lemvig var en betydelig fiskerihavn, hvor netop Hundested motorerne var meget almindelige i den tids fartøjer. Desværre er der kun bevaret meget få motorer og slet ingen i vores område, så fra Træskibslaugets bestyrelse bakker vi op om Bennos initiativ, og skal hermed opfordre eventuelle interesserede til at kontakte Benno Kjærgaard på tlf. 2229 9361.

Der har allerede fra pressen været stor interesse for projektet, både fra Lemvig Folkeblad og TV MidtVest, og vi vil herfra løbende orientere om arbejdets videre forløb, hvor det i første omgang gælder om, at få motoren startet.

04-11-2013, Besøg hos JD-Contractor A/S (Jydsk Dyk)

Den 4 november 2013 besøgte medlemmer af Lemvig Træskibslaug JD-Contractors A/S. Du kan se et par billeder fra JD`s skatkammer her – og læse et referat fra besøget via dette link.

Arkiv, JDpic1

Arkiv, JDpic2

08-05-2013, Sea Shany koret er etableret

Gennem vinteren har en gruppe af interesserede haft fornøjelse af at synge nogle af de gamle sea-shanties og sømandssange. Vi gør det naturligvis for fornøjelsen, men også for at holde liv i de maritime sangtraditioner. Aktiviteterne i koret ligger stille i sommeren, men vil starte op igen i vinterhalvåret 2013-2014. Er du interesseret så følg med under “Nyt fra Lauget”.

Drivkræfterne bag koret er Vandborg spillemændene Billi og Willi, og de vil også være med, når koret starter igen omkring 01-11-2013.

Arkiv, kulturnat 2012

Er du interesseret i sangene, er der mulighed for at se dem i det sanghæfte, vi har fået fremstillet til koret, se det via nedenstående links:

07-04-2013, Samtaleaften med Einar Már Gudmunsson

Den islandske forfatter Einar Már Gudmunsson besøgte Træskibslaugets klubhus i forbindelse med en turné i det vestjyske. Turnéen omfattede også besøg på bl.a. Skærum Mølle, Vestjyllands Højskole, Odin Teatret og Lemvig Gymnasium.

Einar Már Gudmunsson (foto Anine Hviid Thøgersen).
Einar Már Gudmunsson (foto Anine Hviid Thøgersen).

Arrangementet i klubhuset var introduceret som en samtale med forfatteren med fokus på samfundsforholdene på Island efter det store sammenbrud i 2008.

Gudmunsson har skrevet om forholdene på Island efter bankkrak og sammenbrud, hvor “det islandske økonomiske mirakel” viste sig at være en boble. I bøgerne “Bankstræde nr. 0” og “Hvidbogen” analyserer han vittigt og skånselsløst sit lands krise og økonomiske kollaps. Han trækker paralleler til krisen i resten af Europa, især de aktuelle i Sydeuropa og på Cypern.

Einar Már Gudmunsson læste op fra sit forfatterskab, som har indbragt ham flere priser og udmærkelser, bl.a. Nordisk Råds Litteraturpris og Det Svenske Akademis Pris – kaldet den lille Nobelpris. Efter en kort pause svarede forfatteren på spørgsmål fra de fremmødte.

Einar_Mar22

De ca. 25 fremmødte fik en god og indholdsrig eftermiddag i selskab med Einar Már Gudmunsson (foto Anine Hviid Thøgersen).

16-10-2012, Trækskibslaugets hus – en del af kulturnatten

I forbindelse med kulturnatten 16.10.2012, havde Lemvig Træskibslaug åbent hus.

”Billi & Willi” sørgede for hyggelig stemning med sømandsviser og shanties.

I løbet af aftenen sang Caroline og Anine et par numre og senere på aftenen kiggede byens vægtere også indenfor og sang en af deres sange.

Lemvig vikingerne tiltrak en del opmærksomhed ved at gå i vandet ved stranden udenfor Træskibslaugets hus.

Der var mange gæster indenfor i huset løbet af aftenen på trods af det dårlige vejr.

Duoen "Billi og Willi" bidrog i høj grad til en god stemning i klubhuset på kulturnatten. (Foto Anders Chr. True).
Duoen “Billi og Willi” bidrog i høj grad til en god stemning i klubhuset på kulturnatten. (Foto Anders Chr. True).

12-08-2012, Trækfugle på havnen

Skibsorkestret fra Bovbjerg Fyr opførte 12-08-2012 suiten trækfugle. Læs et lille stemningsindtryk og se billeder fra aftenen her.

01-06-2012, En skøn aften med Knud Høirup

(Knud Høirup, pressefoto)
(Knud Høirup, pressefoto)

Træskibslauget havde arrangeret en aften med sangeren, guitaristen, digteren, stenhuggeren og meget andet. Det blev en rigtig fin aften for de fremmødte, hvor det også blev demonstreret, at huset med lyset, fjorden og havnen som baggrund er helt ideelt til denne slags arrangementer.
Knud Høirup er en mand med meget markante meninger – og frem for alt en grænseløs kærlighed til Limfjorden.
Der blev hygget og Knud fik givet prøver fra den nyligt udgivne – og meget roste – CD “Limfjordsstemninger”.
I lauget er vi meget tilfredse med aftenen. Eneste lille skygge var, at kun 30 fremmødte fik lejlighed til at opleve Knud Høirup. Vores erfaring er derfor, at vi fremover skal være lidt skarpere på markedsføringen af den slags arrangementer.

30-03-2012, Indvielse af Træskibslaugets nye klubhus og plancheudstilling

Den 30. marts 2012 blev Træksibslaugets nye klubhus officielt indviet. Begivenheden blev fejret med glade gæster, med god mad og drikke, musik og alt hvad, der hører en festlig begivenhed til.
En del af huset er en plancheudstilling om Lemvig Havns historie. Udstillingen er tilvejebragt af Lemvig Museum, og den blev officielt afsløret i forbindelse med indvielsen af huset.

Huset.JPG-for-web-normal

Læs et kort referat fra indvielsen her.

Læs Lemvig Folkeblads omtale af Lemvig Museums udstilling om Lemvig Havn her.

19-03-2012, Aften med Troels Kløvedal

Den 19. marts 2012 arrangerede Træskibslauget en aften med fordrag af den kendte forfatter, globetrotter o.m.a. Troels Kløvedal. Aftenen blev arrangeret i samarbejde med BioHuset, Lemvig, og den blev en stor succes med stor tilslutning og en veloplagt Troels Kløvedal. Læs evt., hvad Lokalavisen, Lemvig skrev om begivenheden
via dette link.

12-05-2010, Snurrevod i medgang og modgang

Lemvig Træskibslaug udgav i 2010 et lille skrift om nordsøfiskeriets historie i det 20. århundrede. Hæftet blev udarbejdet i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Skriftet blev introduceret ved en lille sammenkomst på Lemvig Produktionsskole.

Hæftet kan erhveves ved henvendelse til Lemvig Træskiblaug.

Se hvad Lemvig Folkeblad skrev om folderen via dette link.