Laugets værksted

 

 

 

 

 

 

Laugets værksted er udstyret med værktøj og kan benyttes af laugets medlemmer. Ønsker du adgang til værkstedet, skal du kontakte Johnny Rokkjær (kasserer)  j.rok@mvbmail.dk  evt. 2942 8714. Adgangen er forbundet med et årligt bidrag på 200 kr. (2017), der dækker drift af værkstedet, herunder strøm. Der skal lægges 100 kr i nøgledepositum. Betaling årlig og pr. 1. juli. Dog ved opstartstegning sker betalingen straks.

Hvis der i forbindelse med brug af laugets værksted sker ødelæggelse af laugets værktøj inklusiv fx klinger og skiver, beskadigelse af andet løsøre etc. så påhviler det brugeren at kontakte Johnny Rokkjær, tlf 2942 8714 eller  Henning Madsen, tlf. 3176 3254, samt at indkøbe erstatning for det ødelagte.

Adgang og nøgle til laugets værksted er personligt og laugets værktøj /løsøre må ikke udlånes til tredje part.
Brug af værkstedet sker på eget ansvar.

Det er vigtigt i brugen af laugets værksted, at der er ryddeligt og alt er intakt efter brug. Oplever du uhensigtsmæssigheder, så har du ansvaret for at gøre Henning Madsen opmærksom på dette.