“Havnens Hus”


”Havnens Hus”
 er en service- og aktivitetsbygning etableret i et fælles initiativ af Lemvig Kommune og Lemvig Træskibslaug. Læs her hvilke rammer, der er for driften af bygningen.

Brug af ”Havnens Hus”
Huset henvender sig til mange og brugergruppen tæller fx besøgende på havnen, museumsgæster, foreninger der låner husets faciliteter til foreningsarrangementer, gæstesejlere, havnens fastliggere – her kan du læse om brug og husets faciliteter.

Lån af ”Havnens Hus” 
Bookingkalenderen – viser hvornår huset er ledigt.
Ønsker du at låne huset, så mail til huset@lemvigskib.dk – Du vil hurtigst muligt modtage svar på din forespørgsel.
Med lån af huset er der forbundet en betaling til dækning af el, vand, varme og slidtage på inventar/service m.v.  – læs mere her

Lauget sørger for at huset er åbent og klar på dagen for dit arrangement. Skulle der være nogle praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte John Byrdal på 7133 7320/byrdal@mail.dk.

Vi er meget glade for huset, som vi håber, skal være til gavn for rigtig mange i mange år, hjælp os derfor med at bevare huset i god stand – pas godt på det.