“Havnens Hus”

Åben for bookning, så længe gældende retnings linier følges, om afstand og max. antal personer.


”Havnens Hus”
 er en service- og aktivitetsbygning etableret i et fælles initiativ af Lemvig Kommune og Lemvig Træskibslaug. Læs her hvilke rammer, der er for driften af bygningen.

Brug af ”Havnens Hus”
Huset henvender sig til mange og brugergruppen tæller fx besøgende på havnen, museumsgæster, foreninger der låner husets faciliteter til foreningsarrangementer, gæstesejlere, havnens fastliggere – her kan du læse om brug og husets faciliteter.

Lån af ”Havnens Hus” 
Booknings Kalenderen nederst på siden viser hvornår huset er ledigt.

Ønsker du at låne huset, så mail til huset@lemvigskib.dk – Du vil hurtigst muligt modtage svar på din forespørgsel.
Med lån af huset er der forbundet en betaling til dækning af el, vand, varme og slidtage på inventar/service m.v.  – læs mere  her

Lauget sørger for at huset er åbent og klar på dagen for dit arrangement. Skulle der være nogle praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Henning Thøgersen Tlf.: 30 97 03 30, E-mail: 401@mail.dk

Vi er meget glade for huset, som vi håber, skal være til gavn for rigtig mange i mange år, hjælp os derfor med at bevare huset i god stand – pas godt på det.

Bookingkalender

Bemærk
• Hver søndag formiddag kl. 10.00-12.00, klubaktiviteter
• I sommerhalvåret (fra midt maj til midt september), hvor ”Huset” er offentlig tilgængelig, kan
der være restriktioner ifm leje af ”Huset”
• I sejlerhøjsæsonen fra 1. juli til 14. august er der helt lukket for booking af ”Huset”

Dato         Aktivitet

30-05-24  RT-41 kl 16-20

20-06-24   Plan og Projekt kl 8-16