Havnens Hus/Laugets værksted/Huse på havnen


”Havnens Hus”
 er en service- og aktivitetsbygning etableret i et fælles initiativ af Lemvig Kommune og Lemvig Træskibslaug. Læs her hvilke rammer, der er for driften af bygningen.

Brug af ”Havnens Hus”
Huset henvender sig til mange og brugergruppen tæller fx besøgende på havnen, museumsgæster, foreninger der låner husets faciliteter til foreningsarrangementer, gæstesejlere, havnens fastliggere – her kan du læse om brug og husets faciliteter.

Lån af ”Havnens Hus” 
Bookingkalenderen – viser hvornår huset er ledigt.
Ønsker du at låne huset, så mail til huset@lemvigskib.dk – Du vil hurtigst muligt modtage svar på din forespørgsel.
Med lån af huset er der forbundet en betaling til dækning af el, vand, varme og slidtage på inventar/service m.v.  – læs mere her

Lauget sørger for at huset er åbent og klar på dagen for dit arrangement. Skulle der være nogle praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte John Byrdal på 7133 7320/byrdal@mail.dk.

Vi er meget glade for huset, som vi håber, skal være til gavn for rigtig mange i mange år, hjælp os derfor med at bevare huset i god stand – pas godt på det.

 

Laugets værksted

 

 

 

Laugets værksted – er udstyret med værktøj og kan benyttes af laugets medlemmer. Ønsker du adgang til værkstedet, skal du kontakte Johnny Rokkjær (kasserer)  j.rok@mvbmail.dk  evt. 29428714. Adgangen er forbundet med et årligt bidrag på 200 kr. (2017), der dækker drift af værkstedet, herunder strøm. Der skal lægges 100 kr i nøgledepositum. Betaling årlig og pr. 1. juli. Dog ved opstartstegning sker betalingen straks.

Hvis der i forbindelse med brug af laugets værksted sker ødelæggelse af laugets værktøj inklusiv fx klinger og skiver, beskadigelse af andet løsøre etc. så påhviler det brugeren at kontakte John Byrdal, der har opsyn med værkstedet, tlf. 7133 7320/ byrdal@mail.dk samt at indkøbe erstatning for det ødelagte.

Adgang og nøgle til laugets værksted er personligt og laugets værktøj /løsøre må ikke udlånes til tredje part.
Brug af værkstedet sker på eget ansvar.

Det er vigtigt i brugen af laugets værksted, at der er ryddeligt og alt er intakt efter brug. Oplever du uhensigtsmæssigheder, så har du ansvaret for at gøre John Byrdal opmærksom på dette.

Huse på havnen – Husene er for Lemvig Træskibslaugs medlemmer, der er fartøjsejer i henhold til laugets vedtægter (link).
Husene er til opbevaring af grej, materialer, værktøj i forbindelse med vedligeholdelse og drift af medlemmernes fartøjer.
I alt 7 huse på ca. 14m2 pr. hus (indvendig). Højde 2,7 m (indvendig) og 3,6 m i kip. Ingen højvandssikring, dog gør højden på husene det muligt at hæve opbevaringsforholdene indvendig.

Erhvervelse af et hus af ”Huse på Havnen” – Enhver, der opfylder betingelsen beskrevet under afsnittet ”Formål”, kan erhverve et andelsbevis.
Til andelsbeviset er der forbundet et årligt bidrag til dækning af grundleje til Lemvig kommune. Læs mere her

Lauget har udpeget en opsynsperson til at hjælpe på vej i brugen af og holde opsyn med både Havnens hus og laugets værksted, Har du spørgsmål  eller oplever du uhensigtsmæssigheder, fejl/mangler – er du velkommen til at kontakte John Byrdal, 7133 7320/byrdal@mail.dk 
Lauget har ansvaret og forpligtelsen overfor kommunen til enhver tid at opretholde ro og orden omkring ”Huse på Havnen”. Link til havnereglement.
Godkendt på bestyrelsesmøde den 14. juni 2017.