Huse på Havnen

Husene er for Lemvig Træskibslaugs medlemmer, der er fartøjsejer i henhold til laugets vedtægter (link).
Husene er til opbevaring af grej, materialer, værktøj i forbindelse med vedligeholdelse og drift af medlemmernes fartøjer.
I alt 7 huse på ca. 14m2 pr. hus (indvendig). Højde 2,7 m (indvendig) og 3,6 m i kip. Ingen højvandssikring, dog gør højden på husene det muligt at hæve opbevaringsforholdene indvendig.

Erhvervelse af et hus af ”Huse på Havnen”
Enhver, der opfylder betingelsen beskrevet under afsnittet ”Formål”, kan erhverve et andelsbevis.
Til andelsbeviset er der forbundet et årligt bidrag til dækning af grundleje til Lemvig kommune.
Læs mere her

Lauget har udpeget en opsynsperson til at hjælpe på vej i brugen af og holde opsyn med både Havnens hus og laugets værksted, Har du spørgsmål  eller oplever du uhensigtsmæssigheder, fejl/mangler – er du velkommen til at kontakte John Byrdal, 2158 0389/byrdal@mail.dk  (Havnens Hus) og Henning Madsen , tlf. 3176 3254 (værksted)
Lauget har ansvaret og forpligtelsen overfor kommunen til enhver tid at opretholde ro og orden omkring ”Huse på Havnen”. Link til havnereglement.
Godkendt på bestyrelsesmøde den 14. juni 2017.