Nyt fra Træskibslauget

 

Colin Archer Laug og Lemvig Træskibslaug inviterer interesserede til foredrag

Fra dæksdreng på skonnert til kaptajn på mega containerskibe

Onsdag den 9. januar 2019, kl. 19.30 i Havnens Hus

 

 

 

 

 

 

Et foredrag om et helt liv på et Mærsk containerskib.
Pensioneret kaptajn Søren Arthur Jensen vil fortælle om sit liv som sømand og hvordan man driver og håndterer et af A.P.Møllers store containerskibe. Der vil være lejlighed til spørgsmål til Søren.

Der er mulighed for af købe vand / øl, kaffe og kage.
Mød op i god tid, der er fri entre og ingen tilmelding.

 

 

 

 

 

 

Julefrokost – 30.11.18

De mange fremmødte havde en rigtig god aften med dejlig og fornøjelig stemning.
Tak for opbakning til laugets medlemmer.

 

 

 

 

TS medlemsmøde i Vestjylland

 

 

 

 

 

 

Fredag den 2. november var der inviteret til TS medlemsmøde i Lemvig.
Finn Nielsen, Løgstør, gav alle 31 fremmødte en grundig og interessant orientering om, hvordan et trædæk er opbygget, samt hvordan man bedst muligt kan holde det ved lige. Alle, der har et trædæk, kender betydningen af at værne om det, dels ved at vande det, morgen, middag og aften eller ved længere­varende varme at dække det af med gamle gulvtæpper e. lign.
Hvor kommer problemet fra? – Hvordan er et dæk tænkt fra starten? – dæk er oprindelig konstrueret til fragtskibe/fiske­far­tøjer, som sejlede fra marts til jul, det lå ikke stille og fik masser af saltvand hele dagen. – Nu ligger bådene stille det meste af tiden. Skibet skal bruges, og det er ikke bygget til at kunne holde i 100 år, men derimod nærmere ca. 30 år.
Besøg www.baadebygningskurser.dk – fx. Reparationer på træbåden samt Vedligeholdelse og værktøjsslibning.  Begge kurser har et grundindhold, men er også baseret på, at deltagerne kommer med deres egne problemer. De to kurser ligger i weekenden 19.-20. januar 2019.

Charlotte Aabye fortalte om Søassurancen Ærø G/S og der et agentur, Coverholder of Lloyds of London. TS får 5% i pro­vi­sion af medlemsindtegningen, der bl.a. går til markedsføring og sekretariat for TS.

Frihavnsordningen gælder nu 104 havne i DK. De enkelte havne bestemmer selv over ordningen, fx antal dage fra min. 1 dag til 5 dage. Alle under frihavnsordningen er gensidigt forpligtet til at fremstå som gode ambassadører for den sejlende kulturarv, hvor man kan være med til at formidle, give liv og omsætning til byerne i øvrigt. Nogle havne i Danmark har desuden en permanent frihavnsordning f. eks. i Holbæk hvor TS skibe, som også er medlemmer af Holbæk Træskibslaug ligger gratis i gl. havn, når en række dertil knyttede betingelser er opfyldt. De forpligter sig bl.a. til at deltage i arrangementer af maritim og kulturel karakter, samt holde deres skibe i god orden. Lemvig Havn har kopieret denne ordning, således TS-skibe kan deltage under lidt mere forenklede regler, som dog minder om Holbæk-reglerne. Man skal kunne dokumentere ejerskab og have forsikringen i orden. Vedr. projektskibe i Lemvig kræves en plan for ombygningen, således der er fremdrift i renoveringen samtidig skal man være åben og synlig for turister. I Lemvig er der nedsat et udvalg, som tager sig heraf. I dette udvalg sidder en repræsentant for Lemvig Havn, Træskibslauget, Plan og Miljø, Lemvig Bedding og formanden for Teknik og miljø er født medlem af udvalget. Dette udvalg skal være enige om administrationen af ordningen.

 

 

 

 

Der var også sørget for god forplejning

Læs referatet fra mødet her

Et godt arrangement med en god stemning, hvor deltagerne gik hjem med en positiv oplevelse fra Lemvig.

 

Brugerkursus i værkstedets maskiner

Søndag den 28. oktober blev der afholdt brugerkursus i værkstedets maskiner for de, der har adgangsnøgle.
Henning Madsen introducerer til brug af de forskellige maskiner i værkstedet, så der opnåes korrekt udnyttelse, unødig slidtage og vedligehold af maskinparken. Det drejer sig også om din egen sikkerhed, – brug af maskinerne sker på eget ansvar. Lauget har ingen forsikringsdækning/ansvar.

 

 

 

Kulturnatsarrangement var godt besøgt

 

 

 

“Musik og sang fra sejlskibenes tid” var temaet for arrangementet i “Havnens Hus” og det var Shanty koret der leverede indholdet.
Der var rigtig mange, der kiggede forbi og denne opbakning bidrog til en dejlig og glad aften for alle parter.

Mange tak til alle.

Lemvig Træskibslaug

 

 

TS Pinsestævne 2018

Pinsestævnet fandt sted i midten af maj og det var nogle dejlige historiske træskibsdage i det smukke Helsingør.
Tiden flyver, – her er et reportage fra dagene

Link til reportage

 

 

Vild med Vand

Lørdag den 26. maj dannede Lemvig Havn atter en gang rammen om “Vild med Vand”. Godt hjulpet på vej af et fantastisk sommervejr blev det en dejlig dag og et godt arrangement for de besøgende og alle aktørerne.

Træskibslauget og Produktionsskolen var gået i samarbejde omkring aktiviteterne på Vesthavnen, således man kunne købe proviant i Produktionsskolens telt og lidt til halsen hos Lauget. Inde i Havnens Hus havde Produktionsskolen salg af delikatesser, lækker bagværk og kaffe/te.
Et par Hundested motorer af ældre dato havde fundet vejen til Vesthavnens kaj og var venligst udlånt fra en privat samling i Thyborøn.
Shantykoret krydrede dagen med munter sang og musik. Der var standerhejsning kl. 12 og åben skib på medlemsfartøjerne.

Her er lidt stemningsbilleder fra dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange tak til alle, der kiggede forbi og til alle medlemmerne, der hjalp til og bakkede op omkring arrangementet.

 

Foredrag
Einar Már Gudmundsson

 

 

 

Der måtte findes ekstra stole frem i Havnens Hus i aftes den 2. maj 2018, hvor Folkeuniversitetet i Lemvig, og Lemvig Træskibslaug havde inviteret den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson til at fortælle om sit omfattende forfatterskab og særligt om den netop udgivne roman ”Pasfotos”. Han læste flere af sine digte op på såvel dansk som islandsk, beskrev tiden omkring den økonomiske krise for omkring 10 år siden og sidst læste han op af sin nyeste roman, der omhandler en ung mands rejse mod oplevelser og kærlighed i 70`erne. Mere end 50 personer fik del i forfatterens særlige fortællestil og hele det nordiske univers som bringer kultur og historie sammen mellem Island og Danmark og i den nye roman, Norge. Der blev sunget islandske og danske sange godt hjulpet af Søren Christensen på harmonika og det blev på alle måder en vellykket aften.

Skrevet af Birgitte Villadsen

 

 

”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860- 1960”

tirsdag den 27. februar var der besøg af historiker og dr. phil Esben Graugaard, der leverede et foredrag om familien Villemoes fra Vejrum senere Skærum Mølle og Lemvig.
Det var godt besøgt og de fremmødte fik en god aften i samvær en rigtig god foredragsholder.
Et arrangement i samarbejde mellem Folkeuniversitetet Lemvig, Lemvig Museum og Lemvig Træskibslaug

 

Indkøbsaftaler for laugets medlemmer

Lemvig Træskibslaug (CVR nr. 31 64 83 35)

Som medlem af Lemvig Træskibslaug har du mulighed for at benytte de indkøbsaftaler, lauget har indgået med virksomheder. Du finder dem nedenfor.
Laugets rolle i de indgåede aftaler er udelukkende godkendende myndighed. Selve indkøbet/afregningen sker direkte mellem firma og laugets medlem.
Et hvert misbrug af de indgåede aftaler kan medføre annullering af indkøbsaftalen og har derfor en konsekvens for alle laugets medlemmer. Vi henstiller derfor til brug med omtanke. Ved køb skal der forevises et gyldigt medlemskort til Lemvig Træskibslaug,

Indgåelse af nye aftaler
Alle medlemmer kan indgå en indkøbsaftale på Lemvig Træskibslaugs vegne. Dog er lauget godkendende myndighed og aftalen er ikke gældende før, den er godkendt af bestyrelsen.
Vi håber, I får glæde af aftalerne, – og håber der kommer flere aftaler i hus ved hjælp af jer.

Gældende indkøbsaftaler

 

Søndagssnak for laugets medlemmer

Kom og få en søndagssnak over en kop kaffe mellem kl. 10.30-12.00 i “Huset”.

 

 

Et par film fra Lemvig havn

Nap en pause, en kop kaffe og følg dette link

 

 

 

Husene på havnen
og laugets værksted

Byggeriet af “Husene på havnen” er nu afsluttet.

Laugets værksted
Lauget ejer 2 af husene, der skal udgører laugets værksted. Der arbejdes pt. på at få det indrettet og gjort klar til brug.  Der er udarbejdet retningslinier for adgang til og brug af værkstedet, og på generalforsamlingen i marts blev der i samråd med de fremmødte medlemmer fastsat et adgangsgebyr til værkstedet på 200 kr (gældende for 2017). Det dækker nøgle, strøm og værktøj.

Læs mere om hvordan et hus kan erhverves og retningslinierne for adgang og brug af værkstedet under “Brug huset” eller her.

 

Opdatering 28. juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

Indretning af laugets værksted er også godt på vej og med stor hjælp fra Henning Lund, der stillede op til ære for fotografen.

Vi er taknemlig og sætter stor pris på hans engagement i projektet.

 

Opdatering 26.marts 2017
Husene er klar til indretning og taget bliver lagt på af fagmand i løbet de kommende uger. Et byggeri er der forløbet helt fantastisk. Nu glæder vi os bare til foråret og den kommende sejlersæson, der er lige rundt om hjørnet.

 

Opdatering 26. januar 2017
Huset er egentlig færdigt, der mangler kun dørene, som er ved at være færdigproduceret og snart kan monteres.
Der mangler noget oprydning efter at stormen Urd  satte området under vand. En del affald skal ryddes væk og resterende byggematerialer skal sorteres, derfor er der indkaldt til et par timers arbejde lørdag den 28. januar, hvor der begyndes med en kop kaffe og rundstykke kl. 9.30.

 

Opdatering 11. december 2016
Byggeriet skrider rigtig godt fremad.
I er velkomne til at slå vejen forbi og se ved selvsyn.
Optimismen er stor og om alt går vel, så er byggeriet færdig ved årsskifte.

 

Opdatering 3. november 2016

Byggeriet af husene er rigtig godt i gang og går over al forventning, hvor Henning M. og Poul W. går foran. De 2 herrer har egenhændigt fremstillet alle spær, sidemoduler, skillesektioner og de to gavle.
En STOR og uvurderlig tak for det engagement og arbejde, der er lagt for dagen af Henning og Poul.
Huset blev sat af på kajen i uge 43 og lørdag den 29. oktober begyndte dagen med rundstykker og kaffe kl. 9 for huse-ejerne og byggeudvalget. Planen var at få rejst elementerne.

dsc_0467-1

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0476

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0479

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af uge 44 er der blevet arbejdet med at rejse spær og det markeres med rejsegilde fredag den 4. november 2016 kl. 15.00 med en rød pølse og en kop øl.

 

Opdatering september 2016

Projekt “Huse på Havnen” blev godkendt af på Miljø og Teknikudvalgsmøde/Lemvig kommune den 9. maj 2016. Det betyder, at vi nu har godkendelse til opførelse af et hus syd for klubhuset og opdelt i 7 huse/rum hver i en størrelse af 14 m2.
Husene er til opbevaring af grej m.m. for laugets fartøjsejere, og bliver opført som købsmål og med selvbyg i samarbejde med håndværker.
Byggeperioden forventes at blive fra den 1. oktober – 31. december 2016.
Tegning af “Huse på havnen” og placering på havnen.

 

Fiskeriets historie

Formidling af kulturhistorien og historien om Lemvig Havn ligger os meget på sinde. Derfor har Lemvig Træskibslaug taget skridt til at udarbejde en folder om fiskeriets historie i Lemvig Havn. Folderen er udarbejdet af i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og fortæller om nordsøfiskeriet fra Lemvig i det 20. århundrede. Folderen indeholder tekst og billeder fra Lemvig Havns historie.

Forfatter til folderen er Søren Byskov, som foruden at være ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet også kender Lemvig Havn personligt. Søren er vokset op i Lemvig.

Folderen er på 23 sider kan købes ved henvendelse til Lemvig Træskibslaug. Prisen er: 50 pr. stk. + evt. porto