Nyt fra Træskibslauget

Fra drømme til Eventyr ”på deltid”

Mød kommunaldirektør i Lemvig Kommune, langturssejler mm., og medlem af Lemvig Træskibslaug Lars Keld Hansen og hustru Marianne.

Onsdag d. 13. november kl 19.30 i Havnens Hus.

Solen var på vej op over horisonten. Vi sad i cockpittet og nød turen over Kattegat hjem fra en fantastisk sommerferie i den svenske skærgård”. I løbet af sommeren havde vi talt om at sejle ned mod varmere himmelstrøg men snakken endte altid med de begrænsninger der var lette at standse op ved. Kunne vi sejle langt med et barn der manglede sine ældre søskende og kammerater? Kunne vi få orlov fra vores arbejde? Skulle vi sælge alt for et par år på verdenshavene? osv. osv.

I løbet af efteråret og et brækket ben udviklede tanken sig om at sejle til Middelhavet på deltid …”

I 2009 besluttede Marianne og Lars Keld at realisere drømmen om at sætte kurs mod varmere himmelstrøg med S/Y Poseidon.

De tager os med gennem Europas floder og kanaler, over Korsika, Sardinien, Italien til Grækenland og er nu sejlet videre til Spanien.

De vil fortælle om, hvordan drømme kan blive til virkelighed på rekordtid, om hvordan man kan realisere sit mål, når man stadig er arbejdsramt og kun kan sejle i etaper. 

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer med ledsager.

 

Reserver fredag den 6. dec. er der julefrokost, nærmere omtale kommer senere

 

 

 

Træskibs Sammenslutningens lokale medlemsmøde for Vestjylland

Mødet afholdes i Ribe Træskibslaug
Industrivej 64 6760 Ribe
Fredag d. 1. november 2019 kl. 15.00 – 21.00

Alle er velkomne! Inviter medlemmer fra din naboforening med


Program:    Udskriv program

15.00 – 15.45   Kaffe og småkage – Rundvisning i værkstedet

15.45 – 16.00 Kørsel til Brandstationen, hvor mødet afholdes.

16.00 – 17.00 Gåtur til Toldboden – Overdammen 12 og   Everten Johanne Dan på Skibbroen

17.00 – 17.15 Vandring tilbage til brandstationen

17.15 – 18.15 Foredrag om Nationalpark Vadehavet ved   Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen

18.15 – 19.15 Lidt mad
19.15 – 20.00 Lysbilledforedrag / fortælling om Karen af Mandø´s
historie og renovering ved Steffen Steffensen Ribe Træskibslaug
20.00 – 20.15 Valg af lokalfolk til TS
Herunder serveres kaffe og kage

20.15 – 21.00 Vandet Rundt

21.00 Tak for i dag.


Prisen:
Du får hele arrangementet for kun 150 kroner    

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af maden vil vi gerne have en tilmelding inden d. 28. oktober kl. 12.00.
Claus Toft på telefon – 2361 9397  /  mail – buhl.toft@gmail.com  Finn Nielsen på telefon – 2174 1886  / mail – info@baadebygningskurser.dk  Asger Brodersen på telefon – 6160 1479  / mail – asger.brodersen@skolekom.dk

 

 

Nye billeder fra  Limfjorden rundt 2019

 

http://www.lemvigkultur.dk/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Kulturnatlemvig_header_2019.jpg

Igen i år er Træskibslauget vært for et arrangement i forbindelse med Kulturnat Lemvig

Musik og sang fra sejlskibenes tid
Sted: Havnens Hus, Havnen 70A
Tid: 19.30-22.00
Målgruppe: Mest for voksne
Arrangør: Lemvig Træskibslaug

Se hele programmet på http://www.lemvigkultur.dk/

 

Foreløbigt program for Limfjorden Rundt 2019:

Løgstør mandag d. 9. sep. 2019

Deltagende skibe og besætninger mødes til træskibsfestival i Løgstør, med masser af musik, samt spændende maritime tiltag. Åbent Limfjordsmuseum,
forskellige orkestre spiller på kajen.

Tirsdag d. 10. sep. 2019

Morgenmad fra kl. 06.00 i teltet.
Skippermøde kl. 08.00 i Kulturladen.
Herefter afsejling til start ca. kl. 09.00, kursen bliver sat mod Thisted, hvor Thisted byder velkommen fra ca. kl. 14.00, med spisning i Sejlklubbens lokaler kl. 19.00, samt uddeling af etapepræmier, inden musikken spiller op til dans mm.

Onsdag d. 11. sep. 2019

Efter skippermødet, går turen vest om Mors, gennem Vildsund, mod Struer, hvor Marilyn Annes venner, Nordvest Jysk fjordkultur står for afviklingen med bl.a. etapepræmier og spisning.

Torsdag d. 12. sep. 2019

Nu går turen gennem det smalle Salling Sund til Nykøbing Mors.
Her vil borgmesteren og byrådet stå for opvartningen i teltet ang. spisning og etapepræmie uddeling, inden der spilles op til dans.

Fredag d. 13. sep. 2019

Der stævnes nu mod Limfjordens Perle ”Fur”. Her vil øens befolkning varte os op i festteltet på kajen, etapepræmier, med efterfølgende overraskelser og dans.

Lørdag d. 14. sep. 2019

Kursen bliver sat mod afslutningsby Skive, ”Havnebyen midt i Jylland”.
Udover etapemål er der afsluttende skippermøde, præmieoverrækkelse fra et stort præmiebord fra vore sponsorer.
Præmier til alle gennemførende skibe, samt mange ekstra præmier.
Herefter er Skive Kommune og Hancock Bryggerierne medvært ved afslutningsfesten, med musik leveret af The Muleskinners, i festteltet på havnen, arrangeret af Støtteforeningen Limfjorden Rundt. Er du ikke medlem af denne endnu, så meld dig ind og støt Danmarks gamle kulturarv, De Sejlende Repræsentanter.

Film om Limfjorden Rundt 2017

 

Lemvig Træskibslaug får støtte fra Nordea-fonden til projektet
”Formidling af kystkultur, havnemiljø, træskibskulturen og den lokale forankring i Lemvig”

Med støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje kan vi nu igangsætte projektet, der har været på tegnebrættet i et stykke tid, siger en glad formand Henning Thøgersen

Fondsmidlerne skal bruges til styrkelse af formidlingen af kystkulturen, havnemiljø og træskibskulturen, og bidrage til en større synliggørelse af laugets medvirken til og ønske om at fremme det maritime miljø i Lemvig havn til glæde for det kulturhistoriske i området, udvikling af havnen og turismen. Det skal ske gennem dialog, debat og samarbejde med havnens brugere, interesserede borgere, politikere, lokale/nationale institutioner (fx Folkeuniversitetet), erhvervsdrivende, træskibsejere – altså en meget bred målgruppe. ”Her er det vigtigt at understrege, at det er ikke et større medlemstal, der er drivkraften, men synliggørelse og formidlingen af et stykke kultur både lokalt og nationalt, siger Henning Thøgersen”.
Lemvig Træskibslaug er som laug medlem af den landsdækkende Træskibssammenslutning, der er en aktiv aktør i udvikling af havnemiljøer rundt om i Danmark.
Træskibslauget arrangerede i samarbejde med Lemvig Kommune og Roklubben i 2015 Træskibssammenslutningens årlige Pinsestævne i Lemvig, og blev betegnet som en success.


25 mio. kr. til foreningslivet

Nordea-fonden, der med Lokalpuljen hvert år uddeler 25 mio. kr. til lokalt forankrede projekter i alle egne af Danmark.

Nordea-fonden støtter gode liv, og for os er fællesskaber nøglen til gode liv. Fællesskaber finder vi især i foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Lemvig Træskibslaug,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Alle foreninger kan søge fonden om støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., der fx kan gå til aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.

 

Invitation til Struer Bugt Kapsejlads (det tidligere Venø Rundt)

I år lørdag den 29. juni 2019

hvor vi fejrer slettop skonnerten Marilyn Annes 100-års jubilæum

Vestjyske Skibsdage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til Struer Bugt Kapsejlads. Også i år inviterer vi trækølbåde med. I anledning af arrangementet Havnens Dag – Vild Med Vand henlægges sejladsen i år igen til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn. Større TS-skibe er velkomne til at deltage som følgebåde i sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.

For yderligere oplysninger kontakt Gorm Larsen

Telefon: 6126 4327

Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr.

Program

Kl. 08.00 – 09.00 Indskrivning og betaling af sejlads og spisning i Træskibshavnen

Kl. 09.30 Skippermøde i Træskibshavnen.

Kl. 10.30 1. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i Træskibshavnen. Gratis for kapsejladsdeltagere.

Kl. 13.30 2. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 15.15 Evt. 3. Start for alle bådklasser i Struer Havn.

Kl. 18.00 Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i Nordvestjysk Fjordkulturs

Lokaler, Havnevej 6.

Startgebyr: kr. 100,00 pr. båd.

Festmiddag: kr. 150,00 pr. voksen.

kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.

Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.

Frokosten om lørdagen i form af sandwicher er gratis for kapsejladsdeltagere.

Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning allerede fra fredag.

Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere – garvede som nye.

NB: Programmet er foreløbigt. Ret til ændringer forbeholdes

Sidste frist for tilmelding: mandag, den 17. juni 2019

Vel mødt og med venlig hilsen Tilmelding på nordvestjyskfjordkultur.dk

Arrangørerne eller

Gorm Larsen telefon 6126 4327

Vild med Vand
Den 25. maj 2019 kl. 12-16

 

Endnu en gang åbner Lemvig Havn og en række aktører op for en fantastisk dag for alle, som bare er vilde med vand. Der vil være et væld af aktiviteter på hele Lemvig Havn, som tilsammen vil bidrage til den rigtige maritime stemning.

Lemvig Træskibslaug og Produktionsskolen samarbejder i år om en række aktiviteter på Vesthavnen, hvor vi fra Træskibslauget kan præsentere følgende:

– Åbent skib på de fleste af laugets skibe
– standerhejsning og flag på laugets standermast kl. 12.30
– forskellige musikalske indslag med blandt andet Shantykoret
– demonstration af et par gamle skibsmotorer på kajen fra samlingen i Thyborøn
– klubhuset (Havnens Hus) vil være åbent, hvor der er mulighed for at se udstillingen om Lemvig Havns historie
– træskibslauget inviterer andre træskibe fra området
– Colin Archer Lauget holder åbent skib.

Om aftenen er der fællesspisning for inviterede gæster og Træskibslaugets medlemmer. Lauget tænder op i grillen og sørger for brød og salat. Husk tilmelding til Johny.

Produktionsskolen har i forbindelse med deres sommermarked boder og et telt med aktiviteter for alle aldre på Vesthavnen.
Det betyder, at der vil være mulighed for at købe hjemmelavet frokost, kaffe og kager.
Træskibslauget sælger kolde drikke.
Vi håber, at så mange som muligt ser dette arrangement som en mulighed for at få set Lemvig og få dyrket sin indre vandhund.

Alle maritime aktører vil bidrage med aktiviteter, som vil blive præsenteret i et fælles program for Vild Med Vand dagen.

 

 

 

Besøg hos Strandingsmuseet i Thorsminde
18. marts 2019

 

 

 

 

 

 

Der var 13 medlemmer, som mødte op denne aften. Vi blev modtaget af museumsdirektør Ingeborg Svennevig, som havde lovet at lave en rundvisning for Træskibslaugets medlemmer. Hun startede med at fortælle lidt om forhistorien bag museet, frem til det nye museum fra 2017. Museet fortæller om Nordsøen som en væsentlig transportvej gennem tiderne – og om, hvor vanskeligt det har været at navigere langs den danske vestkyst, – om de utallige skibe, der gennem tiden er strandet på den farlige jyske vestkyst og om, hvordan kystbefolkningen har håndteret de voldsomme begivenheder og mødet med søfolk fra hele verden. Kernen i museet er den dramatiske beretning om en af verdenshistoriens største strandinger, der fandt sted i 1811, hvor de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence strandede ud for Thorsminde og næsten 1400 mennesker omkom.
Museet består af fire udstillingsrum, der hver især viser et kapitel i den store fortælling om strandingerne. Dertil kommer et femte rum, med skiftende særudstillinger og det kæmpe tårn med HMS St. George’s originale ror.
Vi startede rundvisningen på øverste etage, hvor der er panorama udsigt over havet og Thorsminde, og vi fik fortællingen om, hvordan det store imponerende ror blev bjerget og nu er udstillet i den nye tilbygning.
Den spændende aften sluttede med kaffe i museets cafeområde.

 

“Havnens Hus”  – åbent igen

“Huset” er åbent igen efter en længere saneringsperiode pga af skadedyrsangreb.
Lauget vil gerne sige en stor tak til Lemvig Kommune, de dygtige håndværkere fra tømrer Steen Stensgaard og alle frivillige fra lauget, der har bidraget til at få gjort “Huset” brugbart igen.
Vi er meget taknemlig.

 

 

 

”Fra dæksdreng på skonnert til kaptajn på mega containerskibe”

 

 

 

 

 

 

Det var overskriften på foredraget den 9. januar som Colin Archer Laug og Lemvig Træskibslaug havde inviteret til. Det trak fulde huse, og hvilken rejse de fremmødte blev taget med på.
Pensioneret (i 2018) kaptajn Søren Arthur Jensen havde sin debut som foredragsholder, – og han klarede det med bravour.
Et foredrag om et helt liv på et Mærsk containerskib, om hvordan man driver og håndterer et af A.P. Møllers store containerskibe.
I første del af foredraget blev de fremmødte taget med på rejsen fra landkrabbe, sømand til erfaren kaptajn,  og hvilke forskellige type, størrelser af skibe og de varierende lasttyper Søren har sejlet med. Alt sammen krydret med anekdoter og historier – de sjove om bl.a. tilnærmelse af mandlig lods, og de mere alvorlige om at møde pirater på åben hav og blive beskudt fra land med et fordæk fyldt med fyrværkeri. Og hvem tænker lige over, at man flyver meget, når man sejler på verdens havene.. og flyene var ikke altid af den bedste standard.

Søren var kaptajn på Gertrud Mærsk, der i 2008 og en årrække frem var verdens største containerskib, og anden del af aftenen bød på fascinerende fakta om denne mastodont. Der blev reflekterende og forundrende stille i lokalet et par sekunder, da et manipuleret billede af Gertrud Mærsk placeret i Lemvig havn tonede frem på lærred. Med stævnspids på Havnens Hus og agter henover beddingen, så ved man bare, det ER en mastodont. Det var længden, dertil kommer så bredde og højden. Fuld lastet 135-140.000 tons. Emner som Verdens sejlruter, Vind og Vejr, Havnemanøvrering, Last og Logistik, Pirater, Blinde passagerer og Livet ombord var også en del af aftenens anden del.

Nok ikke svært at forestille sig, at aftenens program løb lidt længere end forventet, – og Søren høstede velfortjent stor applaus ved foredraget afslutning.

 

 

 

Godt Nytår

-til alle medlemmer, laugets venner og samarbejdspartnere

Her ved indgangen til endnu et nyt år, er der flere begivenheder og arrangementer for laugets medlemmer på vej. Shantykoret, som holder øveaften den første onsdag i hver måned til og med maj, starter op allerede onsdag den 2. januar. Og onsdagen efter den 9. januar er der foredrag med Søren ”Sømand” Arthur Jensen, som vil fortælle om sit liv på de 7 verdenshave. Dette arrangement er et samarbejde mellem Colin Archer lauget og Træskibslauget.

Sidst i februar satser vi på at holde generalforsamling, indkaldelsen følger snarest. Og sæsonens sidste arrangement inden sejlsæsonen bliver en fælles tur til Strandingsmuseet i Thorsminde, her kommer datoen også snarest, men for de nøjagtige tidspunkter og nærmere omtale, se venligst hjemmesiden Lemvigskib.dk

Også i 2019 bliver der Vild med Vand i Lemvig, det bliver lørdag den 25. maj. Træskibslauget deltager sammen med en lang række af aktører, men satser særligt på et samarbejde med Colin Archer lauget og Produktionsskolen i ”vores” del af havnen. Gode ideer til aktiviteter er velkommen.

TS- Pinsestævne bliver i 2019 i Holbæk og i 2020 i Ålborg, vi håber på en god repræsentation fra Lemvig, som næst efter Ålborg er den havn i Limfjorden med flest TS medlemsfartøjer. Træskibshavnen i Holbæk er på flere måder til stor inspiration for os i Lemvig, og vi ser frem til en række spændende dage ved det kommende Pinsestævne.

Som det var tilfældet i 2017 har vi også i 2018 haft en nettostigning i vores medlemstal, så ud over information om kommende begivenheder, er dette nyhedsbrev også et velkomstbrev til de nye medlemmer, og vi ser frem til et godt samarbejde om en række spændende arrangementer i det nye år.

Tak for året der er gået og godt nytår.

På vegne af bestyrelsen for Lemvig Træskibslaug.

Henning Thøgersen

 

 

 

 

 

 

Julefrokost – 30.11.18

De mange fremmødte havde en rigtig god aften med dejlig og fornøjelig stemning.
Tak for opbakning til laugets medlemmer.

 

 

 

 

TS medlemsmøde i Vestjylland

 

 

 

 

 

 

Fredag den 2. november var der inviteret til TS medlemsmøde i Lemvig.
Finn Nielsen, Løgstør, gav alle 31 fremmødte en grundig og interessant orientering om, hvordan et trædæk er opbygget, samt hvordan man bedst muligt kan holde det ved lige. Alle, der har et trædæk, kender betydningen af at værne om det, dels ved at vande det, morgen, middag og aften eller ved længere­varende varme at dække det af med gamle gulvtæpper e. lign.
Hvor kommer problemet fra? – Hvordan er et dæk tænkt fra starten? – dæk er oprindelig konstrueret til fragtskibe/fiske­far­tøjer, som sejlede fra marts til jul, det lå ikke stille og fik masser af saltvand hele dagen. – Nu ligger bådene stille det meste af tiden. Skibet skal bruges, og det er ikke bygget til at kunne holde i 100 år, men derimod nærmere ca. 30 år.
Besøg www.baadebygningskurser.dk – fx. Reparationer på træbåden samt Vedligeholdelse og værktøjsslibning.  Begge kurser har et grundindhold, men er også baseret på, at deltagerne kommer med deres egne problemer. De to kurser ligger i weekenden 19.-20. januar 2019.

Charlotte Aabye fortalte om Søassurancen Ærø G/S og der et agentur, Coverholder of Lloyds of London. TS får 5% i pro­vi­sion af medlemsindtegningen, der bl.a. går til markedsføring og sekretariat for TS.

Frihavnsordningen gælder nu 104 havne i DK. De enkelte havne bestemmer selv over ordningen, fx antal dage fra min. 1 dag til 5 dage. Alle under frihavnsordningen er gensidigt forpligtet til at fremstå som gode ambassadører for den sejlende kulturarv, hvor man kan være med til at formidle, give liv og omsætning til byerne i øvrigt. Nogle havne i Danmark har desuden en permanent frihavnsordning f. eks. i Holbæk hvor TS skibe, som også er medlemmer af Holbæk Træskibslaug ligger gratis i gl. havn, når en række dertil knyttede betingelser er opfyldt. De forpligter sig bl.a. til at deltage i arrangementer af maritim og kulturel karakter, samt holde deres skibe i god orden. Lemvig Havn har kopieret denne ordning, således TS-skibe kan deltage under lidt mere forenklede regler, som dog minder om Holbæk-reglerne. Man skal kunne dokumentere ejerskab og have forsikringen i orden. Vedr. projektskibe i Lemvig kræves en plan for ombygningen, således der er fremdrift i renoveringen samtidig skal man være åben og synlig for turister. I Lemvig er der nedsat et udvalg, som tager sig heraf. I dette udvalg sidder en repræsentant for Lemvig Havn, Træskibslauget, Plan og Miljø, Lemvig Bedding og formanden for Teknik og miljø er født medlem af udvalget. Dette udvalg skal være enige om administrationen af ordningen.

 

 

 

 

Der var også sørget for god forplejning

Læs referatet fra mødet her

Et godt arrangement med en god stemning, hvor deltagerne gik hjem med en positiv oplevelse fra Lemvig.

 

Brugerkursus i værkstedets maskiner

Søndag den 28. oktober blev der afholdt brugerkursus i værkstedets maskiner for de, der har adgangsnøgle.
Henning Madsen introducerer til brug af de forskellige maskiner i værkstedet, så der opnåes korrekt udnyttelse, unødig slidtage og vedligehold af maskinparken. Det drejer sig også om din egen sikkerhed, – brug af maskinerne sker på eget ansvar. Lauget har ingen forsikringsdækning/ansvar.

 

 

 

Kulturnatsarrangement var godt besøgt

 

 

 

“Musik og sang fra sejlskibenes tid” var temaet for arrangementet i “Havnens Hus” og det var Shanty koret der leverede indholdet.
Der var rigtig mange, der kiggede forbi og denne opbakning bidrog til en dejlig og glad aften for alle parter.

Mange tak til alle.

Lemvig Træskibslaug

 

 

TS Pinsestævne 2018

Pinsestævnet fandt sted i midten af maj og det var nogle dejlige historiske træskibsdage i det smukke Helsingør.
Tiden flyver, – her er et reportage fra dagene

Link til reportage

 

 

Vild med Vand

Lørdag den 26. maj dannede Lemvig Havn atter en gang rammen om “Vild med Vand”. Godt hjulpet på vej af et fantastisk sommervejr blev det en dejlig dag og et godt arrangement for de besøgende og alle aktørerne.

Træskibslauget og Produktionsskolen var gået i samarbejde omkring aktiviteterne på Vesthavnen, således man kunne købe proviant i Produktionsskolens telt og lidt til halsen hos Lauget. Inde i Havnens Hus havde Produktionsskolen salg af delikatesser, lækker bagværk og kaffe/te.
Et par Hundested motorer af ældre dato havde fundet vejen til Vesthavnens kaj og var venligst udlånt fra en privat samling i Thyborøn.
Shantykoret krydrede dagen med munter sang og musik. Der var standerhejsning kl. 12 og åben skib på medlemsfartøjerne.

Her er lidt stemningsbilleder fra dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange tak til alle, der kiggede forbi og til alle medlemmerne, der hjalp til og bakkede op omkring arrangementet.

 

Foredrag
Einar Már Gudmundsson

 

 

 

Der måtte findes ekstra stole frem i Havnens Hus i aftes den 2. maj 2018, hvor Folkeuniversitetet i Lemvig, og Lemvig Træskibslaug havde inviteret den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson til at fortælle om sit omfattende forfatterskab og særligt om den netop udgivne roman ”Pasfotos”. Han læste flere af sine digte op på såvel dansk som islandsk, beskrev tiden omkring den økonomiske krise for omkring 10 år siden og sidst læste han op af sin nyeste roman, der omhandler en ung mands rejse mod oplevelser og kærlighed i 70`erne. Mere end 50 personer fik del i forfatterens særlige fortællestil og hele det nordiske univers som bringer kultur og historie sammen mellem Island og Danmark og i den nye roman, Norge. Der blev sunget islandske og danske sange godt hjulpet af Søren Christensen på harmonika og det blev på alle måder en vellykket aften.

Skrevet af Birgitte Villadsen

 

 

”Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860- 1960”

tirsdag den 27. februar var der besøg af historiker og dr. phil Esben Graugaard, der leverede et foredrag om familien Villemoes fra Vejrum senere Skærum Mølle og Lemvig.
Det var godt besøgt og de fremmødte fik en god aften i samvær en rigtig god foredragsholder.
Et arrangement i samarbejde mellem Folkeuniversitetet Lemvig, Lemvig Museum og Lemvig Træskibslaug

 

Indkøbsaftaler for laugets medlemmer

Lemvig Træskibslaug (CVR nr. 31 64 83 35)

Som medlem af Lemvig Træskibslaug har du mulighed for at benytte de indkøbsaftaler, lauget har indgået med virksomheder. Du finder dem nedenfor.
Laugets rolle i de indgåede aftaler er udelukkende godkendende myndighed. Selve indkøbet/afregningen sker direkte mellem firma og laugets medlem.
Et hvert misbrug af de indgåede aftaler kan medføre annullering af indkøbsaftalen og har derfor en konsekvens for alle laugets medlemmer. Vi henstiller derfor til brug med omtanke. Ved køb skal der forevises et gyldigt medlemskort til Lemvig Træskibslaug,

Indgåelse af nye aftaler
Alle medlemmer kan indgå en indkøbsaftale på Lemvig Træskibslaugs vegne. Dog er lauget godkendende myndighed og aftalen er ikke gældende før, den er godkendt af bestyrelsen.
Vi håber, I får glæde af aftalerne, – og håber der kommer flere aftaler i hus ved hjælp af jer.

Gældende indkøbsaftaler

 

Søndagssnak for laugets medlemmer

Kom og få en søndagssnak over en kop kaffe mellem kl. 10.30-12.00 i “Huset”.

 

 

Et par film fra Lemvig havn

Nap en pause, en kop kaffe og følg dette link

 

 

 

Husene på havnen
og laugets værksted

Byggeriet af “Husene på havnen” er nu afsluttet.

Laugets værksted
Lauget ejer 2 af husene, der skal udgører laugets værksted. Der arbejdes pt. på at få det indrettet og gjort klar til brug.  Der er udarbejdet retningslinier for adgang til og brug af værkstedet, og på generalforsamlingen i marts blev der i samråd med de fremmødte medlemmer fastsat et adgangsgebyr til værkstedet på 200 kr (gældende for 2017). Det dækker nøgle, strøm og værktøj.

Læs mere om hvordan et hus kan erhverves og retningslinierne for adgang og brug af værkstedet under “Brug huset” eller her.

 

Opdatering 28. juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

Indretning af laugets værksted er også godt på vej og med stor hjælp fra Henning Lund, der stillede op til ære for fotografen.

Vi er taknemlig og sætter stor pris på hans engagement i projektet.

 

Opdatering 26.marts 2017
Husene er klar til indretning og taget bliver lagt på af fagmand i løbet de kommende uger. Et byggeri er der forløbet helt fantastisk. Nu glæder vi os bare til foråret og den kommende sejlersæson, der er lige rundt om hjørnet.

 

Opdatering 26. januar 2017
Huset er egentlig færdigt, der mangler kun dørene, som er ved at være færdigproduceret og snart kan monteres.
Der mangler noget oprydning efter at stormen Urd  satte området under vand. En del affald skal ryddes væk og resterende byggematerialer skal sorteres, derfor er der indkaldt til et par timers arbejde lørdag den 28. januar, hvor der begyndes med en kop kaffe og rundstykke kl. 9.30.

 

Opdatering 11. december 2016
Byggeriet skrider rigtig godt fremad.
I er velkomne til at slå vejen forbi og se ved selvsyn.
Optimismen er stor og om alt går vel, så er byggeriet færdig ved årsskifte.

 

Opdatering 3. november 2016

Byggeriet af husene er rigtig godt i gang og går over al forventning, hvor Henning M. og Poul W. går foran. De 2 herrer har egenhændigt fremstillet alle spær, sidemoduler, skillesektioner og de to gavle.
En STOR og uvurderlig tak for det engagement og arbejde, der er lagt for dagen af Henning og Poul.
Huset blev sat af på kajen i uge 43 og lørdag den 29. oktober begyndte dagen med rundstykker og kaffe kl. 9 for huse-ejerne og byggeudvalget. Planen var at få rejst elementerne.

dsc_0467-1

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0476

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0479

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af uge 44 er der blevet arbejdet med at rejse spær og det markeres med rejsegilde fredag den 4. november 2016 kl. 15.00 med en rød pølse og en kop øl.

 

Opdatering september 2016

Projekt “Huse på Havnen” blev godkendt af på Miljø og Teknikudvalgsmøde/Lemvig kommune den 9. maj 2016. Det betyder, at vi nu har godkendelse til opførelse af et hus syd for klubhuset og opdelt i 7 huse/rum hver i en størrelse af 14 m2.
Husene er til opbevaring af grej m.m. for laugets fartøjsejere, og bliver opført som købsmål og med selvbyg i samarbejde med håndværker.
Byggeperioden forventes at blive fra den 1. oktober – 31. december 2016.
Tegning af “Huse på havnen” og placering på havnen.

 

Fiskeriets historie

Formidling af kulturhistorien og historien om Lemvig Havn ligger os meget på sinde. Derfor har Lemvig Træskibslaug taget skridt til at udarbejde en folder om fiskeriets historie i Lemvig Havn. Folderen er udarbejdet af i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og fortæller om nordsøfiskeriet fra Lemvig i det 20. århundrede. Folderen indeholder tekst og billeder fra Lemvig Havns historie.

Forfatter til folderen er Søren Byskov, som foruden at være ansat på Fiskeri- og Søfartsmuseet også kender Lemvig Havn personligt. Søren er vokset op i Lemvig.

Folderen er på 23 sider kan købes ved henvendelse til Lemvig Træskibslaug. Prisen er: 50 pr. stk. + evt. porto