Bliv Medlem

Gode forhold for skibe, hvad enten de tilhører Træskibslauget eller kommer som gæstesejlere, er vigtige for Lemvig Træskibslaug, men medlemskab er ikke forbeholdt skibsejere. Alle, der nyder at opholde sig på havnen og ønsker at være med til at støtte et maritimt miljø på Lemvig Havn er velkomne som medlemmer, ligesom lauget ikke udelukker skibe af andet materiale end træ, på trods af navnet.

Det koster kr. 300,00 om året at være medlem som fartøjsejer og kr. 150,00 at være personligt medlem.

Du kan læse vedtægterne her: Vedtægter

Lauget tæller i øjeblikket 25 fartøjer og 71 medlemmer.

Ønsker du at være medlem, send da:

  • Navn
  • Adresse, e-mail og telefonnummer
  • Hvis du har et fartøj, gerne lidt oplysninger om den.

Til Johnny Rokkjær på j.rok@mvbmail.dk