Pinsestævnet 2015

Pinsestævne plakat

I Lemvig Træskibslaug er vi utrolig stolte af at medvirke til, at en af de allerstørste
begivenheder 
for træskibe i danske havne finder sted i Lemvig i 2015.
Forberedelserne er i fuld gang og du vil kunne
følge 
med her i stort og småt .

 

Nyt fra stævnet:

Juni 2015

Formand Merete Ettrup, Træskibssammenslutningen, har sendt et brev til Lemvig Kommune, Roklubben og Lemvig Træskibslaug under overskriften ” TS kipper med flaget for et forrygende Pinsestævne i Lemvig” og med følgende indledning til selve brevet:

“Kære alle,
Vedhæftet finder I TS takkebrev stilet til Lemvigs borgmester og alle jer, der var med til at gøre Pinsetræffet i Lemvig for en uforglemmelig oplevelse for alle TS skibene.

Uden jer, var det jo aldrig gået. Takken gælder i høj grad jer alle sammen. Tusind tak for sidst!
De bedste hilsner fra
Merete”

Klik her for at læse takkebrevet.

Maj 2015

Pinsestævnet er veloverstået og tilbagemeldingerne fra deltagerne er dejlig positive.

Den første tilbagemelding blev modtaget af Træskibslaugets formand Henning Thørgersen hen mod slutningen af Pinsestævnet på TS generalforsamlingen søndag den 24. maj og viderebragt.

Modtaget af formand Henning Thørgersen, Lemvig Træskibslaug:

“Kære Laugsmedlemmer
Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne er nu slut, og vi har høstet stor anerkendelse for vores indsats. På generalforsamlingen søndag blev der udtrykt stor tilfredshed med hele forløbet, og på et kort evalueringsmøde med Kommunens deltagere i Projektarbejdsgruppen umiddelbart efter generalforsamlingen  fik vi også mange roser for vores engagement og gode humør selv i lidt pressede situationer. Samarbejdet mellem Roklubben, Kommunen og os har fungeret tilfredsstillende, så nu er der kun tilbage, at sende en stor TAK til alle der har ydet en indsats ved stævnet.
Fra bestyrelsen i Træskibslauget”

 

Flaghejsning den 24. april 2015
Som er en del af forberedelserne til Pinsestævnet var der fredag den 24. april flaghejsning på havnen af borgmester Erik Flyvholm og træskibslaugets formand Henning Thøgersen.

flaghejsning24apr15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Pinsestævne i Lemvig 2015
– af Henning Thøgersen, formand for Lemvig Træskibslaug
bragt i TS bladet

Lemvig Træskibslaug blev dannet i 2009 af en gruppe ejere af gamle brugsfartøjer med et ønske om at bevare og fremme det maritime miljø og tilhørende kulturhistorie i Lemvig Havn i en tid, hvor havnenes oprindelig funktioner forsvinder, og nye aktører rykker ind på de attraktive områder. Det er derfor med stor glæde vi netop har modtaget tilsagn fra Lemvig Kommune om at hjemmehørende, bevaringsværdige træskibe for fremtiden kan ligge uden havneleje.

I Lemvig Træskibslaug vil vi gøre vores absolut bedste for, at Pinsestævnet 2015 skal blive årets begivenhed i Lemvig. Både for byens indbyggere og for de skibsbesætninger, der sejler hertil fra de mange havne og pladser rundt om i landet. At kunne præsentere vores sejlende kulturarv med Lemvig Havn som ramme om et Pinsestævne, er for os den perfekte begivenhed til at binde by og havn sammen med vores omfattende maritime historie.

I tiden op til første Verdenskrig var Lemvig en af Danmarks største fiskerihavne, med base for en stor del af det første kutterfiskeri i Nordsøen. Med gennembruddet af Agger Tange i 1825 var sejlads vest ud af Limfjorden igen muligt og både for fragtsejlads og i særdeleshed for fiskeriet fra Lemvig, blev forbindelsen mellem Limfjorden og Nordsøen af allerstørste betydning. I dag er både fragtsejlads og fiskeri flyttet til den store havn i Thyborøn, men helt op til år 2000 var fiskeriet stadig en betydelig del erhvervslivet i Lemvig. Alle former for service-virksomheder for fiskeriet fandtes her, og særligt i tiden efter anden Verdenskrig og op til i begyndelsen af halvfjerdserne, blev der bygget mange kuttere især til snurrevodsfiskeriet i Lemvig. Der findes i dag stadig bedding og skibssmedje, som servicerer såvel moderne som historiske fartøjer.

Vi har derfor valgt temaet ”Fisk og fiskeri, før og nu” for stævnet, hvor såvel historien om fiskeriet som smagsprøver på frisk fisk og skaldyr fra vores område vil blive serveret.

Med Lemvig Kommune som projektleder og Lemvig Træskibslaug i samarbejde med Lemvig Roklub om de praktiske opgaver i forbindelse med Pinsestævnet 2015, vil vi byde alle skibe og besætninger velkommen til vores smukt beliggende havn i bunden af Lem Vig.

 

 Velkommen til Pinsestævne 2015 i Lemvig
– af borgmester Erik Flyvholm
bragt i TS bladet

Vi glæder os til at give lokale, gæster og turister mulighed for at komme helt tæt på nogle af Danmarks historiske fartøjer og opleve fortidens søfart. Vores sejlende kulturarv, som har lagt grund for den fiskeri- og søfartsindustri, som i høj grad har og har haft betydning for Danmark.

Vi er kendt ude i verden som en dygtig søfartsnation. Sammenholdt med årets tema ”Fiskeri og fisk – før og nu” er det værd at nævne, at både søfart, fiskeri og de tilknyttede erhverv har bidraget betydeligt til eksport og vækst i BNP i forbindelse med opbygning af vores moderne velfærdssamfund.

Faktum er, at havne og skibe udgør en væsentlig del af den danske kulturarv, og vi er stolte af at give unge og ældre mulighed for at mærke historiens vingesus – og suset fra sejlene af de smukke gamle skibe. De skibe som er det direkte bindeled mellem vores oprindelige søfart og den højteknologiske fiske- og søfartsindustri, som i dag anløber de danske havne.

I Lemvig Kommune kan vi i særdeleshed tale med om det maritime, da vi har hele to havne med hver deres styrke og identitet:

Thyborøn Havn, som er en af Danmarks største fiskerihavne, et offshore væksteventyr i gang og hjemsted for eksportvirksomheder og producenter af avanceret fiskeriudstyr, – en havn hvor det blå erhverv på alle måder er en nerve i byen.

Lemvig Havn, som er forvandlet fra den oprindelige fiskeri- og industrihavn til en moderne og smuk oplevelseshavn, der binder havn og byens rige handelsliv sammen. Havnen er i 2014 præmieret med innovationsprisen og i 2015 modtog højvandsmuren Bæredygtig Beton Prisen. Samtidig byder havnen også på restauranter og en ny anlagt skaterpark.

Vi byder Træskibssammenslutningen og øvrige gæster hjerteligt velkommen til Lemvig Havn og hele egnen.

Vi håber, I vil medvirke til at gøre Pinsestævnet 2015 til en lærerig og oplevelsesrig begivenhed for alle besøgende og deltagende. Vi håber, I vil benytte lejligheden til at besøge vores dejlige område, som byder på mangfoldige natur- og kulturoplevelser.

Dec 2014:

Status

Projektarbejdsgruppen for Pinsestævnet I 2015 har nu holdt deres 7. og sidste møde i 2014. Arbejdsgruppen mødes igen den 8. januar 2015, men allerede nu er en del af arrangementet på plads.

Vi har fået svar fra de fleste af en række inviterede foreninger og institutioner til at stille op på kajen med forskellige maritime aktiviteter. Foreløbig har langt de fleste af de inviterede sagt ja tak til at medvirke, så der nu er 12 forskellige aktiviteter på kajen, hvoraf en del også kommer sejlende, så deres fartøjer skal have plads ved kajen. Derudover kommer der ind imellem forespørgsler fra forskellige andre interesserede om at medvirke med et eller andet, så der er heldigvis ikke mangel på interesse for arrangementet, hvor det selvfølgelig i den sidste ende er de mange del-tagende TS fartøjer, der er midtpunktet for stævnet.

Der er nedsat underudvalg med deltagere fra kommunen, Lemvig Roklub og Træskibslauget til at tage sig af de mange forskellige praktiske opgaver, og allerede nu er der truffet aftale om placeringen af et stort festtelt på Vesthavnen på parkeringspladsen ved JEKA FISH. Et mad-udvalg har fastlagt festmenuen, og et udvalg laver kontrakter om underholdning m.m.

Roklubben og Træskibslauget vil have et andet telt på den central del af havnen, hvor der serveres lette anretninger og forfriskninger, og der vil være en scene med underholdning fra lokale kræfter.

På Østhavnen hvor de større fartøjer vil lægge til, arbejder vi med flere forskellige ting på kajen, så der vil være masser af aktiviteter på hele havneområdet.

Men hele det praktiske arbejde under stævnet skal jo udføres af frivillige, så der bliver behov for mange gode kræfter i nogle hektiske pinsedage 2015. Efter nytår vil de omtalte forskellige underudvalg beregne behovet for arbejdskraft, og et system med vagter og tilmelding vil blive sat op.

Juli 2014:

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i Lemvig 23.-25.maj 2015

Fisk & Fiskeri – før og nu

I Lemvig Træskibslaug vil vi gøre vores absolut bedste for, at prinsestævnet 2015 skal blive årets begivenhed i Lemvig. Præsentation og formidling af vores sejlende kulturarv falder fuldstændigt i under laugets formål og at bruge Lemvig havn som ramme om et pinsestævne er for os den perfekte begivenhed til at binde by og havn sammen med vores omfattende maritime historie.

I tiden op til første verdenskrig var Lemvig en af Danmarks største fiskerihavne og helt op til år 2000 var fiskeriet stadig en betydelig del af erhvervslivet i Lemvig. Alle former for servicevirksomheder for fiskeriet fandtes her og skibsreparationer er stadig en del af Lemvig havn.

Vi har derfor valgt temaet “Fisk og fiskeri, før og nu” for stævnet, hvor såvel historien om fiskeriet som smagsprøver på frisk fisk og skaldyr fra vores område vil blive serveret.

Med Lemvig kommune som projektleder og Lemvig Træskibslaug i samarbejde med Lemvig Roklub om de praktiske opgaver i forbindelse med Pinsestævnet 2015, vil vi byde alle skibe og besætninger velkommen til vores smukt beliggende havn i bunden af Lem Vig.

Det detaljerede program følger senere, men allerede nu kan der nævnes:

  • I det store festtelt helt ud til fjorden tilbydes gratis aftensmad fredag aften til alle besætningsmedlemmer
  • Præsentationssejlads lørdag i smukke omgivelser med unik mulighed for turister og andet godtfolk for at følge sejladsen på tæt hold
  • God festmenu til rimelige priser lørdag aften
  • Gratis morgenmad til alle besætningemedlemmer lørdag og søndag morgen

I det hele taget bliver det en stor fest hele weekenden med masser af liv og aktivitet på havnen.

Shopping i Lemvig – butikkerne holder åbent mens I er her, fredag indtil kl. 22 og lørdag til kl. 14. Spisestederne serverer alt fra fisk til økologiske retter og lokale specialiteter.

Faciliteter

Lemvig havn rummer alle faciliteter, som er nødvendige for en moderne søsportshavn. Dertil findes bedding og skibssmedje, som servicerer både moderne og historiske fartøjer. Den gamle bykaj ligger blot 50 m fra gågaden med specialforretninger og spisesteder, og flere supermarkeder findes få hundrede meter fra havnen. I Træskibslaugets klubhus, der i sommerhalvåret er åbent for gæstesejlere findes en udstilling om havnens historie.

I området findes

– Vesterhavet, – og er man mere vovet kan man forsøge sig med paraglidning ved Bovbjerg – ud over de 40 meter høje lerskrænter

– Klosterheden, der med sine 6.400 ha udgør et af de største skovområder i Danmark. Der er mulighed for at vandre en tur, besøge skovlegepladsen, sove i shelters, bruge cykel/løbe/ridestier

– Skaterpark i Lemvig, der blev opført i sommeren 2013 af arkitektfirmaet EFFEKT og udført af canadierne Beaver Concrete

Tilmelding

Forberedelserne til Pinsestævnet 2015 kan følges her på Træskiblaugets hjemmeside, hvor det endelige program vil blive offentliggjort. Programmet og tilmeldingsskemaet vil komme på Træskibs Sammenslutningens hjemmeside  TS-skib.dk og Lemvig kommune vil linke til begivenheden på deres hjemmeside lemvig.dk.

Juli 2014:

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2014 i Flensborg

Flensborg dannede rammerne ved Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2014, hvor ca. 65 fartøjer med tilsammen mere end 500 besætningsmedlemmer deltog.

Lemvig Træskibslaug var repræsenteret ved “Gefion” og “Aase” med deres besætninger. Delegationen fra Lemvig talte også repræsentation fra Lemvig kommune; Erik Flyvholm, Jørgen Nørby, Lena Birch, Margit Borg og Lemvig Turistforening. Repræsentanterne fra kommende års værtsby (Lemvig) mødtes med Træskibs Sammenslutningens bestyrelse på VIP skibet for at få nogle timer og fælles oplevelser sammen og for at se nærmere på konceptet. Og det blev gjort til lands, til vands og højt oppefra. Parterne vil efterfølgende mødes til koordineringsmøder for arrangementet i Lemvig 2015.

IMG_6185

Programmet ved stævnet i Flensborg talte bl.a. en rundvisning i Historischen Hafen, Havneregatta for småbåde, musik og håndværk på Gaffelmarkedet.

Repræsentanterne fra Lemvig Træskibslaug og Lemvig Turistforening var ombord på samtlige deltagende fartøjer og udleverede en mulepose med brochuremateriale fra Lemvig. Derefter stod de to repræsentanter fra turistforeningen resten af dagen og uddelte materiale til de mange forbipasserende, tillokket af smagsprøver fra Slagter Mortensen.

Ved festaftenen deltog delegationen fra Lemvig i middagen, og borgmester Erik Flyvholm holdt tale, hvor han bød velkommen til Lemvig i 2015. Han glædede sig til, at se de mange flotte skibe i Lemvig i  dagene 23.-25. maj 2015. “Der ligger en stor og spændende opgave foran os, men vi vil gøre vores bedste for at både gæster og lokale vil få en uforglemmelig weekend. Vi glæder os til, at Lemvig Havn og by vil komme til at summe af glade mennesker, – både sejlere, borgere og tilskuere”

Efter Lemvig borgmesterens tale delte formanden for Træskibs Sammenslutningen, Lauge Damstrup, præmier ud til et antal skibe.

“Gefion” vendte hjem med den prestigefyldte pris “Jomfuren”. Det var en overrasket, glad og stolt Henning Thøgersen, der modtog prisen i Flensborg.  Prisen uddeles til bedst bevarede skib, og i dette tilfælde har begrundelsen især været, at “Gefion” indtil sidste år har været aktiv indenfor sit oprindelige formål, nemlig som fiskefartøj, i mere end 100 år.

Formanden Lars Damstrup havde bemærket kutterens styrehus, som han accepterede, fordi det er resultatet af dens aktive tjeneste. Men når det engang skal skiftes, håbede han, at der ville blive skævet til de gamle tegninger.

Prisen “Jomfuren” er på ca. 70 kilo og vil være i Lemvig indtil næste år, hvor Træskibs Sammenslutningen afholder sit Pinsestævne.

Prisen er tidligere vundet af kendte skibe som “Aron”, “Hjalm” og “Fulton”.

En præmie blev også givet til skonnerten “Brita Leth” af Århus som en opmuntring til familien, der står midt en smertefuld og kompliceret bodeling efter den afdøde skipper Otto Leth.

Der var også præmie til den mere end 130 år gamle bæltbåd “Skibet” af Aarhus. Skipper Peer Bonnemann har på bedste vis overtaget et forlist projekt og på flotteste måde fået en forening op at stå omkring skibet ved hjælp af godt og modigt arbejde.

Et andet foreningsskib, skonnerten “Martha” af Vejle fik også en præmie. Foreningen gør et stort arbejde med skonnerten, samtidig formidler foreningen hele sagen til stor inspiration for os alle. Prisen blev givet med håbet om, at “Martha” kan fortsætte og udvikle dette arbejde.

IMG_6158

Og så var den dieselpræmien. Den gik i år til to fartøjer fra Lemvig, nemlig “Gefion” og “Åse”, hvor Træskibs Sammenslutnignen takkede de to besætninger for deres flotte indsats.

April2014:

Projektarbejdsgruppen omkring Pinsestævnet i Lemvig 2015 er nu fuldtallig og har holdt deres første møde i år, hvor det første punkt på dagsordenen var Lemvigs repræsentation på dette års stævne i Flensborg.

Der er tradition for, at borgmesteren sammen med ledende medarbejdere fra næste år værtsby inviteres til stævnet. Både borgmester Erik Flyvholm og viceborgmester Jørgen Nørby, projektleder Lena Birch og teamleder Margit Borg har sagt ja tak til at deltage i Flensborg.

Fra Lemvig Træskibslaug deltager vi med to fartøjer “Aase” og “Gefion”, der vil medbringe PR-materiale fra Lemvig, både generelt om vores område og specifikt om stævnet næste år. Sidstnævnte er vi netop nu er i gang med at fremstille i projektarbejdsgruppen.

Lemvig Turistforening sender to medarbejdere til Flensborg for at bistå med uddelingen af det medbragte PR-materiale og der planlægges et besøg på alle de deltagende fartøjer med en hilsen fra Lemvig.

Som nævnt er projektarbejdsgruppen nu i gang med den mere overordnede planlægning, og der kan senere nedsættes ad hoc grupper til de enkelte opgaver.Lemvig Roklub har sagt ja til at samarbejde med træskibslauget om de praktiske opgaver og de sidder derfor nu med i arbejdsgruppen sammen med Lemvig Turistforening og et antal medarbejdere fra kommunen.

Vi vil her på siden løbende orientere om arbejdet i gruppen, men i første omgang gælder det turen til Flensborg, som vi glæder os meget til, – og vi kan kun opfordre til lade pinseturen gå til Flensborg i år – til vands eller til lands.

Oktober 2013:

Træskibslauget har deltaget i det første møde i projektgruppen. Lena Birch Lykke er formand for gruppen. Lena er leder af Direktionssekretariatet i Lemvig Kommune og har erfaring fra mange af de større arrangementer i Lemvig området, bl.a. i en årrække som koordinator for Limfjordscuppen og senest som koordinator, da cykelløbet Giro d´Italia gæstede vores område. Fra Træskibslauget deltager Henning Thøgersen og Alexander Feirup. Alexander er som bekendt også medlem af bestyrelsen i TS, og det skal nok blive nyttigt med denne dobbeltrolle, når tingene skal koordineres. Der var fin stemning til mødet, og vi er enige om, at vi skal have det bedste ud af det fine arrangement, som vi har fået. Konkret arbejdes der med at få projektgruppen gjort fuldtallig, og det er aftalt, at vi mødes efter nytår for at begynde det konkrete arbejde med at få tilrettelagt begivenheden bedst muligt.

Juli 2013:

Allerede i foråret besluttede Lemvig Kommune at indbyde TS til at afholde stævnet i Lemvig, TS sagde straks ja tak. Kort før sommerferien 2013 meddelte Lemvig Kommune, at man er indstillet på at påtage sig rollen med at koordinere stævnet. Der er tale om en stor opgave, og vi er i Træskibslauget glade for, at kommunen har valgt at stille ressourcer til rådighed herfor. Når vi kender den nærmere organisation af forberedelserne, vil vi orientere om dette her på siden.