Skibene

(ikke komplet oversigt over medlemsfartøjer)

Gefion L401 (Issefjordsbåd)

Skibstype: Isefjordsbåd

Rigning: Galeaserigget i alt ca. 70 m.2

Byggested og år: Frederikssund 1910. (Brd. Andersen)

Byggemateriale: Eg på eg.

Dimensioner: L. 38 fod. Brd. 15 fod. Dybg. 6 fod.

Maskine: Volvo Penta TMD 70 150hk.

Et af de første kravelbyggede fartøjer fra Frederikssund, og som det dengang var almindeligt, bygget med stor dam. Fungerede som fiskefartøj H 1317 GEFION fra Hundested, og tilhørte i 2 generationer den samme familie og deltog i mange forskellige fiskeriformer i Kattegat, Isefjorden og Østersøen. Fungerede i en periode som afløser postbåd til Hesselø.

Sejlede fisk og grøntsager fra Nordsjælland til København under første Verdenskrig.

Skiftede ejer i 1960- 1972 og 1980 stadig med Hundested som hjemhavn, men deltog nu ofte i tungefiskeriet på Vestkysten. Registreret i Lemvig som L 401 i 1982. Ved overgangen til fiskeri på Vestkysten blev dammen proppet.

Fisket med garn langs den jyske vestkyst efter torsk, tunger rødspætter og kulmuler. Afmeldt som fiskefartøj ved udgangen af 2013 efter salg af fiskerettigheder, og nu registreret som tidligere fiskefartøj.

Har i hele perioden beholdt navnet GEFION.

GEFION: Nordisk frugtbarhedsgudinde, der, ifølge et skjaldekvad, af den svenske kong Gylfe fik løfte på det land, hun kunne pløje på et døgn. Med sine fire sønner omskabt til okser pløjede hun Sjælland ud af Sverige; hullet blev søen Væneren.

Medlem af Lemvig Træskibslaug og medlem af Træskibs Sammenslutningen.

“Solveig”

“Marina” blev i 2010 omdøbt til “Solveig” efter hun skiftede til ny ejerkreds i 2009.
Omdøbningen skete efter gammel skik.

Historien

Aalborg Søspejdere overtog 1992 ketchen “Marina”. “Marina” blev givet som gave til Det Danske Spejderkorps, der fra begyndelsen bad Aalborg Søspejdere stå for driften af skibet. Efter nogle år købte Aalborg Søspejdere skibet og har benyttet det til sejlads med spejdere fra området, som følgefartøj ved større togter og weekendturer. Herudover har det været benyttet af Klan Gasen selv, der er den gruppe af voksne søspejdere, der har varetaget den daglige drift og vedligehold af skibet.

Aalborg Søspejdere valgte at sælge “Marina”, da de havde brug for et sejlskib, der kunne give en mere udfordrende sejlads for seniorspejdere og ledere.

Fartøjet

Skibet er et smukt klassisk skib, der måler ca. 13,5 m i længden, ca. 4 m bred og vejer ca. 20 ton. Et meget stærkt skib bygget teak på stål og er fra 1962. Om bord er der 2 kahytter og en salon, et pantry og toilet med håndvask. Der er 4 faste sovepladser og 2 x 1½ soveplads i salon. Sejlføringen er storsejl, mesan, fok og genua. 130 hk Perkins motor og hydraulisk ankerspil.

STYRVOLT af Lemvig

Bygget i 1943 i Faxe Ladeplads, ved Borberg & Olsens værft.

Fisket med trawl fra Bornholm i 40 år.

Solgt til en flok unge mennesker fra København, der ville ombygge den, og sejle jorden rundt.

Det blev dog ikke til noget, skibet blev forladt, og sank til sidst i havnen.

Hævet og ombygget stadig med hjemhavn i Københavnsområdet.

I en årrække hjemhørende i Vejle som socialpædagogisk projekt for 3 unge ad gangen.

Senere oplagt i Vejle og en overgang i TSA- havnen i Aarhus.

Som følge af en kommunal beslutning fragtet over en bro og oplagt i Vejle Å.

Igen tilbage i Vejle havn og sat til salg for højeste bud.

Hjemmehørende i Aalborg et år, og deltager i Limfjorden Rundt i 2015.

Solgt til Carsten Olsen og nu hjemmehørende i Lemvig, og deltaget i Limfjorden Rundt de sidste 5 år, og opnåede en 3. plads i gruppen fra 15 til 25 tons i 2020.

VIKTORIA

Skibstype: Lohalsbåd, klinkbygget.

Rigning: Jagtrigget, fok, klyver, gaffelstorsejl og topsejl.

Byggested og år: Marius Jørgensen, Lohals 1918-20

Byggemateriale: Eg og lærk

Dimensioner: L. 32,5 fod. Brd. 12 fod. Dybg. 4,5 fod.

Maskine: Sole´ diesel 110HK.

Bygget til skovlvods- og sildegarnsfiskeri i den vestlige Østersø med fiskerinummeret RU 531. Forliste i en storm i 1955 ved anløb af Nexø.

Bjærget og istandsat og solgt til Chr. Havn, en kort overgang med navnet SOLA, men fiskede fra 1956 til 1972 fra Chr. Havn igen under navnet Viktoria.

Forskellige glødehoveds motorer, først en Dan senere en Hundested og til sidst en 40hk. Søby, som vejede 3,5 tons.

I 1972 købt af Hans Bondo Jacobsen og fra 1973-77 ombygget til sejlskib.

Dammen udtaget og nye bundstokke og kølsvin samt ny klædning i undervandsskroget. Nyt stort ruf og styrehus.

Søby motoren udskiftet med en Perkins diesel.

I 1978 ny rig og nye sejl, og i 1993 ny køl og stævne, og resten af klædningen udskiftet.

I 2003 igen ny mast og nye sejl, og ny maskine en Sole´ 110HK.

I dag ejet af Villy Thorgius og hjemhørende i Lemvig.

Har i hele perioden som sejlskib deltaget i utallige sejladser og stævner i de danske og nordiske farvande.

Medlem af Lemvig Træskibslaug og medlem af Træskibs Sammenslutningen.