Nyt fra Træskibslauget

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 13. marts kl.18. i klubhuset.

Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne:

Forslag til behandling under punkt 4 skal ifølge vedtægterne skriftligt sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

 1.       Valg af dirigent

 2.       Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle aktiviteter skal

            berettes i et særskilt afsnit)        

 3.       Regnskabet forelægges til godkendelse.

  •    Indkomne forslag.

  5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg til bestyrelsen.

          Og 2 suppleanter.

7.      Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8.       Eventuelt.

Ifølge vedtægterne er betingelsen for adgang og stemmeret til generalforsamlingen, at man har betalt kontingent det pågældende år.

Kontingentet bedes indbetalt via netbank til NORDEA 9589- 4 379 425 157.

Der kan også betales kontant til kasserer Johnny Rokkjær også umiddelbart inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære laugsmedlemmer.
Godt Nytår.

Her ved afslutningen af 2023 kan vi se tilbage på endnu et godt år med flere gode aktiviteter og en
lille fremgang i medlemstallet, så dette nytårsbrev er samtidig et velkomstbrev til vores nye
medlemmer.
Vi har haft nogle gode arrangementer i løbet af efteråret med en pæn tilslutning, som dog helt
overgås af julefrokosten, hvor vi i år for første gang har måttet melde fuldt hus med flere på
venteliste.
I november havde vi tre kursusaftener med motorvedligeholdelse med fuldt hold. Vi nåede dog
ikke helt i mål med strømdelen, hvorfor vi holder en sidste kursusaften engang i februar, dato og
program følger senere.
Shantykoret har haft en god sæson i 2023 med tre optrædende til Pinsestævnet i Aalborg som
toppen, men også flere andre spændende ting. Vi lægger ud med årets første øveaften den 3.
januar.
På opfordring vil vi igen lave en filmaften med et maritimt emne, denne gang viser vi filmen
Fishermen’s Friends torsdag den 18. januar, invitation kommer i begyndelsen af det nye år.
Den 21. februar har vi et arrangement sammen med Maritimhistorisk Selskab i Thyborøn,
invitation og omtale kommer senere.
Den 12. marts har vi generalforsamling, og vi vil som de foregående år prøve at lave kogt torsk
med det hele. Indkaldelse senere.
Vi skal også minde om Fjordens dag den 3. februar hos Nordvestjysk Fjordkultur, Struer, mere
herom på hjemmesiden efter nytår.
Lige før jul fik vi lavet en aftale om at overtage sjægten ”Christella”, som er bygget på Lemvig
Bedding til Produktionsskolen. Båden har ikke været i vandet i flere år, men er sund og frisk, og
med mast, sejl og årer, og trænger nu til en ordentlig kølhaling og nogle mindre reparationer.
Dertil skal vi have dannet en arbejdsgruppe af folk, som er interesseret i at vedligeholde og sejle
sjægten, foreløbig har Paul Højen lovet at være tovholder på dette spændende projekt. Vi starter
med at søge genoptagelse i TS, som er forudsætningen for en gratis havneplads, som vi dog har
fået stillet i udsigt. Når vi nærmer os sæsonen for forårsklargøringen, kommer der en egentlig
omtale af projektet.
Med håbet om fortsat opbakning siger vi tak for 2023 og på gensyn i 2024 til spændende
arrangementer i lauget.
På vegne af bestyrelsen for Lemvig Træskibslaug
Henning Thøgersen.

Julefrokost fredag d. 1.12.2023 kl. 18.30

For medlemmer af Træskibslauget og Shantykoret med ledsagere.

Sted: Klubhuset Havnen 70A 7620 Lemvig

Menu:

Velkomstdrink.

Rørt torsk med hvidløg, persille og rejer.

Rødtunge svøbt i bacon m aioli.

Havkat i terrin bagt med krydderurter og mandler.

Sprængt andebryst m. marineret kålsalat.

Skiver af rosa stegt kalvefilet små bagte tomater og   hvidløgsmayonnaise.

Røget grisemørbrad m. vesterhavsost og tomattapenade.

Hjemmebagt brød / smør.

Dessert. Æblekage og kaffe

Pris: 200 kr. p.p.

ØL / VIN til medlemspriser.

Bindende tilmelding senest mandag d. 27.11-2023

På tlf. 29 42 87 14 / mail j.rok@mvbmail.dk

Betaling ved tilmelding på MobilePay 3883QB

Max deltagerantal 42 – først til mølle!

                         Motorlære for fritidssejlere.                 

For medlemmer af Lemvig Træskibslaug.

Kursus/ gennemgang af dieselmotorens grundprincipper, som kan lette vejen til problemfri sejlads. Kurset retter sig mod begyndere.

 Vi tager udgangspunkt i Andrew Simpsons bog DIESELMOTOR Håndbog.

Og lidt fra bogen Strøm Ombord af samme forfatter.

Vi sigter ikke efter eksamen med duelighedsbevis i motorpasning, men du vil efter kurset være bekendt med alle dieselmotorens funktioner, og ord som brændstofsystem, ferskvandskøling, elstart- system, jævnstrøm og vekselstrøm og smøreolietryk vil ikke mere være ukendte udtryk for dig.

Du vil også kunne vedligeholde og fejlfinde de mest elementære ting ved dieselmotorer.

Vi planlægger i første omgang et forløb på 3 tirsdage: Første gang tirsdag d. 14. november kl. 19.00- 21.30. Der efter 21.11. og 28.11.

Undervisere: Søren Nielsen, Johnny Rokkjær og Henning Thøgersen

Kurset er gratis, men vi anbefaler at købe Håndbogen som også er god at have ombord. Bogen kan bestilles ved tilmelding. Max. 12 deltagere.

Tilmelding til Johnny Rokkjær senest 3.11.23

j.rok@mvbmail.dk; tlf: 29428714

Betaling 200 kr. for bogen: Mobilpay 6995JP

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 16. marts kl.18. i klubhuset.
Dagsorden til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne:
Forslag til behandling under punkt 4 skal ifølge vedtægterne skriftligt sendes til formanden senest 14 dage
før generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år. (Evt. kommercielle aktiviteter skal
berettes i et særskilt afsnit)
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
Og 2 suppleanter.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Ifølge vedtægterne er betingelsen for adgang og stemmeret til generalforsamlingen, at man har betalt
kontingent det pågældende år.
Kontingentet bedes indbetalt via netbank til NORDEA 9589- 4 379 425 157.
Der kan også betales kontant til kasserer Johnny Rokkjær også umiddelbart inden generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling og Kogt torsk med hele svineriet.
Efterfulgt af kaffe og kage.
For medlemmer af Lemvig Træskibslaug med ledsagere.
Torsdag den 16. marts
kl. 1800 Generalforsamling.
Kl. 1900 fællesspisning.
Pris pr. person 125kr. Drikkevarer kan købes til medlemspriser.
Der er plads til max. 36 deltagere til spisning, (først til mølle).
Tilmelding til Johnny Rokkjær mail: j.rok@mvbmail.dk, tlf. nr. 29428714 senest den 12. marts.
Der behøves ingen tilmelding hvis man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen

SRC/VHF kursus i Havnens Hus
– for medlemmer af Lemvig Træskibslaug
Torsdag den 23. februar, torsdag den 2. marts og torsdag den 9. marts fra kl. 19 til ca. 21.30.

For at betjene en VHFradio er det et lovkrav at du har et radiocertifikat – som
lystsejler et SRC certifikat og som erhvervsbrugere et ROC certifikat.
Dette gælder uanset om det er en bærbar eller en stationær VHFradio – med
eller uden DSC!
Tidspunkt for prøve aftales med Peter. Max 12 deltagere, først til mølle.
Pris for kurset 300 kr. For lærebøger 340 kr. og dertil ca. 300 kr. for prøve og bevis, som betales
senere.
Tilmelding til Johnny Rokkjær senest den 16. februar. Mail: j.rok@mvbmail.dk
Betaling for kurset og evt. lærebøger inden start på konto: 9589, 4379425157

Knob & stik samt lidt om tovværk,
splejsninger og taklinger for sejlere
i Havnens Hus

Gratis kursus for medlemmer af Lemvig Træskibslaug.
Tirsdag den 21. februar og tirsdag den 28. februar.
Fra kl. 19 til ca. 21.30.
Underviser
Jegvan Åkerstrøm (fra skonnerten MAJA)
Max 15 deltagere, først til mølle.
Tilmelding til Johnny Rokkjær på mail: j.rok@mvbmail.dk>
Senest fredag den 17. februar.

Kære laugsmedlemmer.
Godt Nytår.

Her ved afslutningen på 2022 kan vi se tilbage på et nogenlunde normalt år i forhold til de to
tidligere næsten helt nedlukkede år. Vi håber snart at komme op på et mere normalt niveau med
vores aktiviteter, og på den sædvanligvis gode opbakning dertil fra vores medlemmer. I flere
måneder hen over sommeren var vores hjemmeside desværre helt nede, men nu fungerer den
igen, så husk venligst at tjekke en gang imellem.
Vi har haft nogle gode arrangementer i løbet af efteråret, dog med noget mindre tilslutning end vi
plejer (bortset fra julefrokosten). Det kan måske skyldes en træghed efter nedlukningen efter
coronaen, det har vi hørt fra andre foreninger, og det gjorde det heller ikke bedre, at vi blev
droppet to gange ved fejl med annonceringen.
Men vi fortsætter i 2023, hvor vi har flere ting på programmet, noget mangler dog den sidste
planlægning.
Til februar har Peter Møller lovet at holde et SRC VHF- kursus over tre torsdag aftener med start
torsdag den 23. februar, den 2. marts og den 9. marts. Mere om dette kursus (tilmelding, pris og
pensum samt prøve) efter Nytår.
Den 16. marts holder vi generalforsamling, hvor Kurt Svennevig ligesom sidste år har lovet at lave
kogt torsk med et hele. Indkaldelse senere.
Vi har også et tovværkskursus med knob, stik, takling og splejsning på programmet i det nye år,
endelig dato følger snarest.
På opfordring vil vi igen lave en filmaften med et maritimt emne, endelig plan kommer snart.
Shantykoret har haft en god sæson i efteråret 22 med flere spændende ting, og vi lægger ud med
næste øveaften den 4. januar.
Vi skal også minde om Fjordens dag den 4. februar hos Nordvestjysk Fjordkultur, Struer, mere
herom på hjemmesiden efter Nytår.
TS- pinsestævne bliver i 2023 i Aalborg, hvor vi håber på en god repræsentation fra vores område,
Shantykoret er også inviteret til flere ting her.
På gensyn i 2023 til spændende arrangementer i lauget.
På vegne af bestyrelsen for Lemvig Træskibslaug
Henning Thøgersen.

Fjordens Dag

Uge 5:     Lørdag den 4. februar 2023, kl. 10:00 – 15:00

Program:

Kl. 10:00   Velkomst og sang

                 Morgenkaffe i NFKs klublokaler, Havnevej 6

Kl. 10:30  Foredrag ved Johann August, Højbjerg, Århus:

Som ung eksploderede hans båd. Han flyttede til Danmark i 1961, da han ikke kunne få hyre i Holland. I Danmark fik han arbejde som stenfisker på Peter Madsens deriA/S. Han fik en medalje for 50 års tro tjeneste i rederiet. Nu giver sejlturene ham humøret tilbage. Søg evt.flere oplysninger på nettet.

Kl. 12:00   Rundvisning i bådehallen

Kl. 12.30   Middag med gule ærter

Kl. 13:15   Musikalske indslag ved Struer Havneensemble

Kl. 13:45   Fjorden Rundt

Kl. 15:00   Tak for i dag

OBS: Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg og bytte).

Tilmelding:   Send SMS til Asger Brodersen, mobil: 6160 1479 eller

send mail til: asgerbrodersen50@gmail.com

Du kan også tilmelde dig på opslaget i klublokalet.

Tilmelding senest tirsdag den 24. januar 2023

På NFKs vegne

Bestyrelse


Julefrokost 2022
For medlemmer af Lemvig Træskibslaug og Shantykoret
Hvor din bedre halvdel selvfølgelig også er velkommen.
Det hele finder sted fredag 02.12. 2022 kl 18.30
Sted: Klubhuset havnen 70A 7620 Lemvig
Menu:
Velkomstdrink.
Rørt torsk med hvidløg, persille og rejer.
Gratineret kulmule i cocotte m. urter og vesterhavsost.
Havkat i terrin bagt med krydderurter og mandler.
Røget grisemørbrad m. vesterhavsost og tomattapenade.
Dampet porre med lufttørret skinke og ostesovs.
Små ostetærter m. chilimayonnaise og sprødstegt chorizo.
Hjemmebagt brød / smør.
Dessert. Æblekage
Kaffe med lidt godt til ganen og halsen.
Pris: 200 kr. pr snude.
ØL / VIN til medlemspriser.
Tilmelding senest mandag den 28/11-2022
Tilmelding er bindende
Max deltagerantal 42. så det er først til mølle
Tilmelding på tlf. 29 42 87
Eller mail : j.rok@mvbmail.dk

Onsdag d. 9.11. kl. 19.30 i Havnens Hus

Sejlsæsonen er ved at være slut, og vi starter snart op med efterårssæsonen i ”Huset”, som overgår til os den 1. oktober.

Onsdag den 5. oktober kl. 1930 har vi et arrangement i samarbejde med Maritimhistorisk Selskab, Shantykoret og Træskibslauget, se venligst annonce i næste Lokalavis.maritim historisk selskab

Tirsdag den 18. oktober har vi Kulturnatten, se annonce i Lokalavisen.

Onsdag den 9. november får vi besøg af kommunaldirektør, langturssejler og medlem af Træskibslauget Lars Keld og frue, som vil fortælle om sejlads på tværs af Middelhavet fra Grækenland til Spanien, opslag kommer senere.

Fredag den 2. december er der julefrokost, invitation kommer senere.

Derudover arbejder vi med nogle praktiske kurser hen over vinteren om at lave skabeloner, brug af overfræser, tovværksarbejde og måske et VHF kursus, information følger som planlægningen skrider frem.