Lemvig Shantykor

Lemvig Shantykor startede i 2012 i Havnens Hus hos Lemvig Træskibslaug. Vi koncentrerer os om de deciderede arbejds- shanties, som er de sange, der blev sunget på de gamle sejlskibe når tungt arbejde skulle udføres, og alle mand skulle hive i takt. Disse shanties er yderligere delt op efter hvilken slags arbejde, der skulle udføres: Det være sig hive, gangspil-, hale-, hånd over hånd-, rykke samt pumpe- shanties. Hvis man lukker øjnene en stund, kan man føle sig hensat til et arbejds- sammenhold på et skrånende dæk i sejlskibenes storhedstid.

Oscar Jensen skriver i sin bog ”Internationale sømands opsange” fra 1926, ”For musikalske øre lyder chanties måske ikke af ret meget og vel af endnu mindre for literære. Men det må tages i betragtning, at de fleste af dem er digtede på stående fod til dagens aktuelle spørgsmål ombord og under sangen kom det for sømanden kun an på at lægge vægt i Hiv og Hal”. Videre hedder det i bogen: ” I chantyen er der både takt og melodi, og begge dele er iørefaldende. Man lytter uvilkårligt til solostrofen, og forbereder sig, så man i forening samler alle mænds styrke til kraftige tag i det rungende kor, der kommer efter og som alle kan falde ind i”.

Koret mødes en gang om måneden om et bredt udsnit af de gamle arbejdssange, som med enkelte undtagelser synges på engelsk, der var det internationale arbejdssprog på de gamle sejlskibe.

Lemvig Shantykor har medvirket ved en række begivenheder med et maritimt indhold i vores nærområde, som fejringen af 150 året for Alexander Nevskys forlis på Kystcentret i Thyborøn, bogudgivelser på Strandings- Museet i Thorsminde og ved flere Vild med Vand arrangementer på Lemvig Havn. I Hobro har vi medvirket ved Nordisk Sejlads og Træskibs Sammenslutningens pinsestævne 2017, og i 2020 skal vi medvirke ved pinsestævnet i Aalborg.

Koret kan kontaktes for et arrangement gennem Lemvig Træskibslaug, www.lemvig-skib.dk eller til Michael Sjørvad Johnsen på tlf: 3082 5091