Lemvig Træskibslaug

Lemvig Træskibslaug blev dannet i 2009, med et ønske om at bevare og fremme det maritime miljø på Lemvig Havn i en tid, hvor havnene overalt i Danmark er udsat for store forandringer.

Fiskeriet er siden begyndelsen af det 21. århundrede gået stærkt tilbage, og med lukningen af Lemvig Fiskeauktion i 2008 næsten forsvundet.

Derfor er der brug for nye initiativer på havnen, som skal være med til at holde det maritime miljø i live, og bevare og formidle en del af den maritime kulturhistorie, som knytter sig til Lemvig Havn.

Skibene i sig selv og de tilhørende reparations- og vedligeholdelsesarbejde er naturligt en del af miljøet og formidlingen. Her er beddingen og skibssmedjen, af stor betydning for vores muligheder

for at vedligeholde vores fartøjer, ligesom de er med til at trække forskellige typer af fartøjer til Lemvig fra andre havne, hvor disse faciliteter ikke længere findes.

Skibsreparationer er således vigtige elementer i den nye indretning af Lemvig Havn, som skal sørge for både plads og samarbejde mellem fritidstilbud og erhvervsaktiviteter, så havnen bliver mere end blot endnu en marina.

Ved arrangementer i vores nye aktivitetshus og ved at udbygge det tilhørende træskibshjørne som en central del af Lemvig Havn, er der mulighed for at tilbyde oplevelser og rekreation for gæster og faste brugere af havnen. Som eksempel kan nævnes, at huset indeholder en fast udstilling af billeder, plancher og andet om Lemvig Havns historie. Udstillingen er lavet af Lemvig Museum i samarbejde med Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Aktivitetshuset og træskibshjørnet er på den måde med til at realisere en del af den plan, som Lemvig Kommune i 2010 har vedtaget for udviklingen af Lemvig Havn.

Lauget tæller i øjeblikket 25 fartøjer og 71 medlemmer.

Læs mere om Lemvig Træskibslaug i vores folder:   ny Folder