Huse på Havnen

Husene er for Lemvig Træskibslaugs medlemmer, der er fartøjsejer i henhold til laugets vedtægter (link).
Husene er til opbevaring af grej, materialer, værktøj i forbindelse med vedligeholdelse og drift af medlemmernes fartøjer.
I alt 7 huse på ca. 14m2 pr. hus (indvendig). Højde 2,7 m (indvendig) og 3,6 m i kip. Ingen højvandssikring, dog gør højden på husene det muligt at hæve opbevaringsforholdene indvendig.

Erhvervelse af et hus af ”Huse på Havnen”
Enhver, der opfylder betingelsen beskrevet under afsnittet ”Formål”, kan erhverve et andelsbevis.
Til andelsbeviset er der forbundet et årligt bidrag til dækning af grundleje til Lemvig kommune.
Læs mere her